Hlavné menu UJS

Pedagogická fakulta


Bakalársky - Denná forma

Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
1. ročník: Študijný plánInformačné listyOpis študijného programu

Pedagogika a vychovávateľstvo
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu

Predškolská a elementárna pedagogika
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a histórie
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a informatiky
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a matematiky
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a biológie
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (B), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (B), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a histórie
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a informatiky
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a matematiky
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo informatiky a histórie
1. ročník: Študijný plán (I), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (I), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a histórie
1. ročník: Študijný plán (K), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (K), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a informatiky
1. ročník: Študijný plán (K), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (K), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a histórie
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a informatiky
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy
Bakalársky - Externá forma

Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
1. ročník: Študijný plánInformačné listyOpis študijného programu

Predškolská a elementárna pedagogika
2. 3. a 4. ročník: Študijný plán, Informačné listy
Magisterský - Denná forma

Učiteľstvo anglického jazyka a chémie
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (CH), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (CH), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a chémie
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (CH), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (CH), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a histórie
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a informatiky
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a matematiky
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a histórie
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a informatiky
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a matematiky
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (HI), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (HI), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo informatiky a histórie
1. ročník: Študijný plán (I), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (I), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo informatiky a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (I), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (I), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a histórie
1. ročník: Študijný plán (K), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (K), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a informatiky
1. ročník: Študijný plán (K), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (K), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a histórie
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a informatiky
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
1. ročník: Študijný plán Informačné listy Opis študijného programu
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
1. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy
Magisterské štúdium - Externá forma

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
1. ročník: Študijný plánInformačné listyOpis študijného programu
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem