Hlavné menu UJS

Pedagogická fakulta


Bakalársky - Denná forma

Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
1. a 2. ročník: Študijný plánInformačné listyOpis študijného programu

Predškolská a elementárna pedagogika
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (AJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a informatiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a katechetiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a matematiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a maďarského jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (B), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a anglického jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a biológie
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (B), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (B), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a informatiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a katechetiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a matematiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a maďarského jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a nemeckého jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (CH), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo informatiky a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (I), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (I), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (K), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (K), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a informatiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (K), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (K), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a informatiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a katechetiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (M), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (MJ), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (NJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie
1. a 2. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a informatiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
1. a 2. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. a 2. ročník: Študijný plán (SJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
3. ročník: Študijný plán, Informačné listy
Bakalársky - Externá forma

Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
1. a 2. ročník: Študijný plánInformačné listyOpis študijného programu

Predškolská a elementárna pedagogika
3. a 4. ročník: Študijný plán, Informačné listy
Magisterský - Denná forma

Učiteľstvo anglického jazyka a chémie
Študijný plán (AJ), Študijný plán (CH), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (CH), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
Študijný plán (AJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky
Študijný plán (AJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky
Študijný plán (AJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
Študijný plán (AJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (AJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
Študijný plán (B), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a chémie
Študijný plán (B), Študijný plán (CH), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (CH), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a histórie
Študijný plán (B), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a informatiky
Študijný plán (B), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a katechetiky
Študijný plán (B), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a matematiky
Študijný plán (B), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a maďarského jazyka a literatúry
Študijný plán (B), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
Študijný plán (B), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
Študijný plán (B), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (B), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo chémie a histórie
Študijný plán (CH), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo chémie a informatiky
Študijný plán (CH), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo chémie a katechetiky
Študijný plán (CH), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo chémie a matematiky
Študijný plán (CH), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo chémie a maďarského jazyka a literatúry
Študijný plán (CH), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo chémie a nemeckého jazyka a literatúry
Študijný plán (CH), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
Študijný plán (CH), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (CH), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
Študijný plán (HI), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (HI), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo informatiky a histórie
Študijný plán (I), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (I), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo informatiky a slovenského jazyka a literatúry
Študijný plán (I), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (I), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo katechetiky a histórie
Študijný plán (K), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (K), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo katechetiky a informatiky
Študijný plán (K), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (K), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
Študijný plán (M), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo matematiky a histórie
Študijný plán (M), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo matematiky a informatiky
Študijný plán (M), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo matematiky a katechetiky
Študijný plán (M), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry
Študijný plán (M), Študijný plán (MJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (MJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry
Študijný plán (M), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (M), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
Študijný plán (MJ), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie
Študijný plán (MJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky
Študijný plán (MJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky
Študijný plán (MJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
Študijný plán (MJ), Študijný plán (NJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (NJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
Študijný plán (MJ), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (MJ), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie
Študijný plán (NJ), Študijný plán (HI), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (HI), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky
Študijný plán (NJ), Študijný plán (I), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (I), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (I), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky
Študijný plán (NJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
Študijný plán (NJ), Študijný plán (SJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (NJ), Informačné listy (SJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Študijný plán Informačné listy Opis študijného programu


Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
Študijný plán (SJ), Študijný plán (AJ), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (AJ), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky
Študijný plán (SJ), Študijný plán (K), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (K), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (K), Opis študijného programu (Učiteľský základ)


učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
Študijný plán (SJ), Študijný plán (M), Študijný plán (Učiteľský základ)
Informačné listy (SJ), Informačné listy (M), Informačné listy (Učiteľský základ)
Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (M), Opis študijného programu (Učiteľský základ)

Magisterské štúdium - Externá forma

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
1. ročník: Študijný plánInformačné listyOpis študijného programu
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem