Hlavné menu UJS

Pedagogická fakulta

Bakalársky - Denná forma

Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu

Pedagogika a vychovávateľstvo
2. a 3. ročník: Študijný plánInformačné listy

Predškolská a elementárna pedagogika
2. a 3. ročník: Študijný plánInformačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a matematiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a biológie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a matematiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo informatiky a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy , Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. a 3. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Bakalársky - Externá forma

Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
1. ročník: Študijný plán, Informačné listyOpis študijného programu

Predškolská a elementárna pedagogika
2., 3. a 4. ročník: Študijný plán | Informačné listy
Magisterský - Denná forma

Učiteľstvo anglického jazyka a chémie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a chémie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a matematiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (B), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a matematiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (CH), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo informatiky a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo informatiky a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo katechetiky a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy 

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (MJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (HI), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (IN), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (NJ), Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
1. ročník: Študijný plán, Informačné listyOpis študijného programu
2. ročník: Študijný plánInformačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (AJ), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (KA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
1. ročník: Študijný plán, Informačné listy, Opis študijného programu (SJ), Opis študijného programu (MA), Opis študijného programu (Učiteľský základ)
2. ročník: Študijný plán, Informačné listy
Magisterské štúdium - Externá forma

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
1. ročník:  Študijný plán, Informačné listyOpis študijného programu
2. a 3. ročník: Študijný plánInformačné listy

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem