Hlavné menu UJS

Kultúra

Mesto Komárno sa nachádza v Európe, na Slovensku, v Karpatskej kotline pri ústí riek Dunaja a Váhu, na ľavom brehu Dunaja. Komárno je hraničné mesto, ktoré bolo od X. storočia až do začiatku XX. storočia súčasťou Maďarska.  1. apríla 1265 získalo mestské práva, ktoré mu udelil maďarský kráľ Béla IV. Potom v roku 1745 kráľovná Mária Terézia povýšila Komárno na úroveň slobodného kráľovského mesta. Po skončení prvej svetovej vojny mesto rozdelili na dve časti. Severná časť mesta bola pridelená Česko-Slovensku, zatiaľ čo južná časť zostala súčasťou Maďarska. Počet obyvateľov mesta sa pohybuje okolo čísla 35 000,  z ktorých väčšina má maďarskú národnosť. Komárno je občanmi maďarskej národnosti žijúcimi na Slovensku považované za kultúrne centrum slúžiace na zachovávanie ich tradícií. V meste sa nachádzajú medzi inými Pevnosť Komárno, Jókaiho divadlo, Podunajské múzeum a tiež sa tu nachádza aj Univerzita J. Selyeho.  

Návštevníci mesta sa môžu tešiť na rekreačné možnosti, ktoré ponúka Mŕtve rameno Váhu, brehy riek Dunaja a Váh, alebo termálne kúpalisko. Mesto je bohaté aj na kultúrne programy a atrakcie, bicyklom je dostupný rímsky tábor Kelemantia, ktorý je súčasťou svetového dedičstva, pravidelné sú vonkajšie kultúrne podujatia, ako Lehárove dni, alebo Komárňanské dni. Návšteva Lapidária alebo Pevnosti Komárno ponúka tiež bohaté zážitky. V maďarskom Komárome návštevníkov očakávajú Termálne Kúpele Brigetio so svojou liečivou vodou, obnovená pevnosť Csillag, alebo slávna Monoštorská pevnosť. 
 
Užitočné linky:

Kino Tatra https://www.kinotatra.sk
Jókaiho divadlo https://www.jokai.sk
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho https://mskskomarno.sk
Podunajské múzeum https://www.muzeumkn.sk
Knižnica Józsefa Szinnyeiho http://www.kjszkom.sk

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.komarom.hu alebo www.komarno.sk

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem