Hlavné menu UJS
Študenti Univerzity J. Selyeho získali v  XXXV. Národnej vedeckej študentskej konferencie pódiové miesta a jednu mimoriadnu cenu
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
Komárňanské univerzitné dni
Univerzitné kolo ŠVOČ
Oznámenie – Obnovená prevádzka Univerzitnej knižnice UJS
Návšteva volejbalistov na UJS
XVI. ročník Komárňanských univerzitných dní online - 19.-23. apríla 2021
MAJSTROVSKÝ TITUL VOLEJBALOVÉHO DRUŽSTVA VK Spartak RIEKER UJS KOMÁRNO
Oznámenie o udelení rektorského voľna
Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2021/22 na Erasmus+ mobility
Vyhlásenie Akademického senátu Univerzity J. Selyeho
PODPORTE UNIVERZITU J. SELYEHO 2% Z DANE
Vyhlásenie Akademického senátu Univerzity J. Selyeho
Virtuálny Deň otvorených dverí na Univerzite J. Selyeho
Prezidentka SR vymenovala rektora UJS
Prevádzkový čas v objektoch UJS od 7. januára 2021
7. január 2021 – Nové opatrenia na UJS podľa príkazu rektora č. 2/2021 – zatvorenie Študentského domova Čajka UJS
Vianočný pozdrav rektora
Oznámenie – dovolenka na UJS
Oznam - výsledky volieb kandidáta na funkciu rektora UJS
OZNAM - Voľby kandidáta na funkciu rektora UJS (26. 11. 2020)
UJS v Konzorciu slovenských univerzít U10+
15. ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku
2. novembra 2020 rektorské voľno pre študentov
Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!
Vzniklo nové Konzorcium slovenských univerzít U10+
Od 15. októbra dištančné vzdelávanie na UJS
OZNAM: VÝSLEDKY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY J. SELYEHO NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020-2024
Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/21 vo virtuálnom priestore

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.