Hlavné menu UJS
Otvorenie akademického roka na UJS
Slávnostné otvorenie akademického roka na UJS - 17. septembra 2021
Členovia Poradného výboru Rámcového dohovoru Rady Európy na UJS
Informácie k začatiu výučby na UJS
31. august 2021 – Nové opatrenia na UJS podľa príkazu rektora č. 17/2021 – zrušenie prevádzky budov v núdzovom režime, nariadenie štandardného režimu prevádzky budov UJS
Predĺženie lehoty na podávanie prihlášok na ERASMUS+ študentské mobility v rámci dodatočnej výzvy
Návšteva podpredsedu NR SR na UJS
DODATOČNÁ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY
Celouniverzitná dovolenka - oznámenie
Tábor pre študentov 1. ročníka
Promócia na RTF UJS
„VIAC AKO SUSED“
VÝZNAMNÉ OCENENIE PRE ZAMESTNANKYŇU PEDAGOGICKEJ FAKULTY
Študenti Univerzity J. Selyeho získali v  XXXV. Národnej vedeckej študentskej konferencie pódiové miesta a jednu mimoriadnu cenu
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
Komárňanské univerzitné dni
Univerzitné kolo ŠVOČ
Oznámenie – Obnovená prevádzka Univerzitnej knižnice UJS
Návšteva volejbalistov na UJS
XVI. ročník Komárňanských univerzitných dní online - 19.-23. apríla 2021
MAJSTROVSKÝ TITUL VOLEJBALOVÉHO DRUŽSTVA VK Spartak RIEKER UJS KOMÁRNO
Oznámenie o udelení rektorského voľna
Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2021/22 na Erasmus+ mobility
Vyhlásenie Akademického senátu Univerzity J. Selyeho
PODPORTE UNIVERZITU J. SELYEHO 2% Z DANE
Vyhlásenie Akademického senátu Univerzity J. Selyeho
Virtuálny Deň otvorených dverí na Univerzite J. Selyeho
Prezidentka SR vymenovala rektora UJS
Prevádzkový čas v objektoch UJS od 7. januára 2021

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.