Prevádzka budov UJS od 7. do 24. januára 2021
7. január 2021 – Nové opatrenia na UJS podľa príkazu rektora č. 2/2021 – zatvorenie Študentského domova Čajka UJS
Vianočný pozdrav rektora
Oznámenie – dovolenka na UJS
Oznam - výsledky volieb kandidáta na funkciu rektora UJS
OZNAM - Voľby kandidáta na funkciu rektora UJS (26. 11. 2020)
UJS v Konzorciu slovenských univerzít U10+
15. ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku
2. novembra 2020 rektorské voľno pre študentov
Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!
Vzniklo nové Konzorcium slovenských univerzít U10+
Od 15. októbra dištančné vzdelávanie na UJS
OZNAM: VÝSLEDKY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY J. SELYEHO NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020-2024
Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/21 vo virtuálnom priestore
Zoznam kandidátov do Akademického senátu UJS (11. 09. 2020)
Otvorenie akademického roka na UJS vo virtuálnom priestore - 18. septembra 2020
Voľby do Akademického senátu PF UJS (10. 09. 2020)
23. jún 2020 - Nové opatrenia na UJS
XII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS sa uskutoční online
Vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ
Študentská vedecká a odborná činnosť na UJS
22. máj 2020 - Nové opatrenia na UJS
Návšteva štátnej tajomníčky Moniky Filipovej na UJS
7. máj 2020 – Nové opatrenia UJS v súvislosti so šírením nákazy s koronavírusom
30. apríl 2020 – Nové opatrenia UJS v súvislosti so šírením nákazy s koronavírusom
Predĺženie termínu na podávanie Erasmus+ prihlášok na akademický rok 2020/2021
22. apríl 2020 – Usmernenie k univerzitnému kolu ŠVOČ na UJS
10. apríl 2020 – Pokyny pre odhlásenie z ubytovania v študentských domovoch UJS
Návod pre študentov vysokých škôl, ako postupovať pri riešení jednotlivých prípadov študentských mobilít ovplyvnených COVID-19
Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia akademický rok 2020/2021.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.