OZNAM VÝSLEDKY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY J. SELYEHO NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020-2024
Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/21 vo virtuálnom priestore
Zoznam kandidátov do Akademického senátu UJS (11. 09. 2020)
Otvorenie akademického roka na UJS vo virtuálnom priestore - 18. septembra 2020
Voľby do Akademického senátu PF UJS (10. 09. 2020)
23. jún 2020 - Nové opatrenia na UJS
XII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS sa uskutoční online
Vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ
Študentská vedecká a odborná činnosť na UJS
22. máj 2020 - Nové opatrenia na UJS
Návšteva štátnej tajomníčky Moniky Filipovej na UJS
7. máj 2020 – Nové opatrenia UJS v súvislosti so šírením nákazy s koronavírusom
30. apríl 2020 – Nové opatrenia UJS v súvislosti so šírením nákazy s koronavírusom
Predĺženie termínu na podávanie Erasmus+ prihlášok na akademický rok 2020/2021
22. apríl 2020 – Usmernenie k univerzitnému kolu ŠVOČ na UJS
10. apríl 2020 – Pokyny pre odhlásenie z ubytovania v študentských domovoch UJS
Návod pre študentov vysokých škôl, ako postupovať pri riešení jednotlivých prípadov študentských mobilít ovplyvnených COVID-19
Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia akademický rok 2020/2021.
1. apríl 2020 – Usmernenie k organizácii štúdia na UJS
26. marec 2020 – Nové opatrenia UJS v súvislosti so šírením nákazy s koronavírusom
17. marec 2020 – Nové opatrenia UJS v súvislosti so šírením nákazy s koronavírusom
Informácie týkajúce sa núdzového stavu pre účastníkov mobilít
16. marec 2020 – Nové opatrenia UJS v súvislosti so šírením nákazy s koronavírusom
12. marec 2020 – Nové opatrenia UJS v súvislosti so šírením koronavírusu
9. marec 2020: Ďalšie opatrenia UJS v súvislosti so šírením koronavírusu
Návrh opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19
VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2019/20 NA ERASMUS+ MOBILITY
„KOMPLEXNÝ EKONOMICKÝ PRIESTOR“ - KONFERENCIA
REKTORSKÉ VOĽNO
Univerzita J. Selyeho súčasťou ďalšej vedeckej platformy

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.