Hlavné menu UJS
OZNAM
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Magna Charta Universitatum
Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Univerzity J. Selyeho
Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium NŠP na letný semester a. r. 2022/2023
Slávnostné otvorenie nového akademického roka na UJS
OZNAM Riadne voľby do študentskej časti Akademického senátu UJS (27.09.2022 – 28.09.2022)
DODATOČNÁ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY
Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“
Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23 - Pozvánka
XIV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho 2022
XIV. Medzinárodná konferencia UJS
UJS zosúladila a vytvorila svoj vlastný vnútorný systém zabezpečovania kvality
Delegácia našej univerzity sa zúčastnila na krátkodobom programe mobility v Rumunsku
Celouniverzitná dovolenka - oznámenie
Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom Fakulty Pedagogiky
Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom Fakulty ekonómie a informatiky
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB
Promócie na Reformovanej teologickej fakulte UJS
Štátne skúšky na UJS
Spoločné zasadnutie ČKR a SRK
Spevácky zbor Cantus Iuventus reprezentoval našu univerzitu na dvoch prestížnych podujatiach
17. Komárňanské univerzitné dni
Univerzitné kolo ŠVOČ
Volejbalový klub Rieker UJS Komárno oslavuje obhajobu titulu
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB ZÁSTUPCU UJS V ŠRVS
Rektorské voľno - 19. 4. 2022
Vzdelávanie mentorov na Pedagogickej fakulte UJS
“Selye” digitálny deň na UJS
Predĺženie termínu výzvy na podávanie prihlášok na mobility

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem