Hlavné menu UJS
Pred tromi rokmi spojili svoje sily. Výsledkom je silné partnerstvo prvého konzorcia vysokých škôl na Slovensku, ktoré sa rozrastá
Ocenenie Pro Meritis Interfacultatis pre rektora UJS
Vianočný a novoročný pozdrav rektora UJS
Oznámenie – dovolenka na UJS
Vianočné podujatie UJS
Slávnostné odovzdanie diplomov Programu excelentného štipendia Pallas Athéné
Študenti FEI UJS v medzinárodnom projekte prípadových štúdií
Adventný koncert Cantus Iuventus
Adventný program Univerzity J. Selyeho
Cezhraničná spolupráca
Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation (PRIME)
17. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU
Ocenenie Danubius Young Scientist Award 2022 získal pedagóg UJS
Tlačová správa Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+
Vyhlásenie UJS k situácii po 17. 11. 2022
Oznámenie o verejnom vypočutí kandidátov na členov Správnej rady UJS
Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie z 20. októbra 2022
Verejné vypočutie kandidátov na člena Správnej rady UJS
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže č. 9878/5834/2022/RK/OO
Magna Charta Universitatum
Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Univerzity J. Selyeho
UJS vyjadruje smútok nad obeťami tragickej nehody
OZNAM
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium NŠP na letný semester a. r. 2022/2023
Slávnostné otvorenie nového akademického roka na UJS
OZNAM Riadne voľby do študentskej časti Akademického senátu UJS (27.09.2022 – 28.09.2022)
DODATOČNÁ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY
Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“
Open Doors

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem