Hlavné menu UJS
XIX. Komárňanské univerzitné dni - 22.-25. apríla 2024
Univerzitné kolo ŠVOČ
Fórum o stave odborného vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku
Ocenenia ŠVOČ (OTDT)
Veľkonočný pozdrav rektora
Deň učiteľov 2024
Štátne vyznamenie Maďarska pre Lászlóa Ďurdíka a Lászlóa Szarku
REKTORSKÉ VOĽNO - 2. APRÍLA 2024
Spomienková konferencia UJS – 21. februára 2024
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UNIVERZITE J. SELYEHO
Úspešná akreditácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite J. Selyeho
Pozvánka - Spomienková konferencia UJS - 21. februára 2024
Pozvánka - Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho
Pracovné rokovanie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt ČR a SR
Štátne vyznamenie pre Lászlóa Szarku
Výzva na podávanie grantových projektov UJS
Vianočný a novoročný pozdrav rektora
Študenti, pedagógovia a zamestnanci Univerzity J. Selyeho sú otrasení tragédiou z 21. decembra 2023 v Prahe.
Oznámenie – dovolenka na UJS
Slávnostné odovzdanie diplomov Programu excelentného štipendia Pallas Athéné
ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV NA 18. SVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU
Prorektorka Renáta Hajabáč Machová bola ocenená cenou "Master Teacher Gold Medal"
Prednáška rektora univerzity Semmelweis Egyetem na UJS
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA UJS
Vymenovanie dekanky Pedagogickej fakulty
Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12. november 2023
OZNÁMENIE
Pred 20. rokmi rozhodla Národná rada SR o zriadení Univerzity J. Selyeho
OZNAM – VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA PF UJS (23. 10. 2023)
OZNAM – VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA PF UJS (23. 10. 2023)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem