Hlavné menu UJS

Etika vo výskume

ETICKÁ KOMISIA PRE VÝSKUM NA UJS

Predseda
doc. RNDr. József BUKOR, PhD.

Členovia
Mgr. Zsolt GÖRÖZDI, ThD.
Dr. habil. PaedDr. Kinga HORVÁTH, PhD.
Dr. habil. Ing. Renáta MACHOVÁ, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Melinda NAGY, PhD.

Smernica rektora č. 2/2022 o postavení a činnosti Etickej komisie pre výskum na UJS

Schválené projekty/výskumy:

Reducing the dropout rate present during introductory computer science education at university level
Zodpovedný riešiteľ výskumu na UJS: PaedDr. Márk Csóka
(uznesenie č. 2/2024)


Monitorovanie rodovej rovnosti na Univerzite J. Selyeho / Nemi esélyegyenlőség a Selye János Egyetemen
Dotazníkový výskum navrhla Komisia pre rodovú rovnosť na Univerzite J. Selyeho
(uznesenie č. 1/2024)


Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation (PRIME) / (Podpora a zlepšovanie existujúcich metód participácie mládeže)
Zodpovedný riešiteľ výskumu na UJS: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
(uznesenie č. 1/2023)


Egészségügyi intézmény (marketing) tevékenysége, valamint a fogyasztói információszerzést, szolgáltatás vásárlást és betegelégedettséget befolyásoló tényezők vizsgálata - (Marketingové) aktivity zdravotníckych zariadení a faktory ovplyvňujúce získavanie informácií spotrebiteľov, nákup služieb a spokojnosť pacientov
Zodpovedný riešiteľ výskumu na UJS: Mgr. Szilárd Szigeti
(uznesenie č. 3/2022)


Výskum postojov stredoškolských študentov k udržateľnosti vo Vyšehradskej skupine (Research on Attitudes of High School students toward sustainability in the Visegrad group)
Zodpovedný riešiteľ výskumu na UJS: Mgr. Alexandra HENGERICS SZABÓ, PhD.
(uznesenie č. 1/2022)

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem