Hlavné menu UJS

Prorektori

prof. RNDr. János Tóth, PhD.

Prorektor pre rozvoj

Osobná stránka


doc. RNDr. József Bukor, PhD.

Prvý prorektor, prorektor pre vedu a výskum

Osobná stránka


Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.

Prorektorka pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy

Osobná stránka


Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Prorektorka pre akreditáciu a zabezpečovanie kvality

Osobná stránka


Mgr. Zuzana Sántha

Referentka prorektora pre rozvoj 

Osobná stránka


Mgr. Adrienn Hernády

Asistentka prorektora pre vedu a výskum

Osobná stránka


Silvia Sereghy

Referentka prorektorky pre akreditáciu a zabezpečovanie kvality

Osobná stránka

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem