Prorektori

prof. RNDr. János Tóth, PhD.
 
Prvý prorektor, prorektor pre rozvoj
 


prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.

Prorektor pre vzdelávanie
Osobná stránka


Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy
Osobná stránka


doc. RNDr. József Bukor, PhD.

Prorektor pre vedu, výskum a akreditácie
 

Asistentka prorektora pre vedu, výskum a akreditácie:
Bc. Adrienn Hernády
Osobná stránka


Asistent prorektora pre medzinárodné vzťahy
Mgr. Gergely Kocsis
Osobná stránka


Asistentka prorektora pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Ing. Eva Kováčová Kaczová
Osobná stránka


Asistentka prorektora pre rozvoj:
Mgr. Denisa Szegiová
Osobná stránka

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.