Hlavné menu UJS

Kultúra vedeckej integrity

Predstavitelia širokej akademickej a vedeckovýskumnej obce na Slovensku si uvedomujú dôležitosť dodržiavania najvyšších etických štandardov pri svojej práci, a preto dňa 12. októbra 2021 pristúpili k plneniu záväzkov definovaných v národnom dokumente Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. Svoj zámer verejne potvrdilo slávnostným podpisom v reprezentatívnych priestoroch galérie Bratislavského hradu tridsať signatárov.

Podpisom deklarácie sa Univerzita J. Selyeho sa prihlásila k záväzku dodržiavať
najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity so zámerom posilniť etický aspekt
vedeckej činnosti.

V zmysle Dodatku č. 1 k Etickému kódexu Univerzity J. Selyeho,  zásadam etického správania pre vedeckovýskumnú činnosť je venovaná čl. 3 dokumentu.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem