Hlavné menu UJS

Športové centrum UJS

Vítajte na webovej stránke Športového centra Univerzity J. Selyeho!

Športové centrum Univerzity J.  Selyeho sa nachádza na adrese Hradná 2, oproti budove Konferenčného  centra UJS, v tesnej v blízkosti pevnostného systému mesta Komárna.

(945 01 Komárno, Hradná 2)

Športové Centrum Univerzity J. Selyeho bude otvorené 19-21.12.2022 od 08:00 do 14:30.

22.12.2022 /Štvrtok / Športové Centrum Univerzity J. Selyeho bude zatvorené  do 08.01.2023!

Otvárame - 09.01.2023

Prieskum spokojnosti užívateľov Športového centra UJS 2023 -  Link

Výsledky prieskumu spokojnosti užívateľov Športového centra UJS 2023 - Link


Prieskum spokojnosti užívateľov Športového centra UJS -  Link

Výsledky prieskumu spokojnosti užívateľov Športového centra UJS - Link

Športové centrum UJS

Využívanie  športového centra UJS

Pri vstupe do Športového centra UJS  vás čaká čisté prostredie,  a zamestnanci, ktorí  Vám radi pomôžu a usmernia. Vstup do priestorov budovy je cez elektronický evidenčný systém  turniket.  Návštevník športového centra podľa cenníka poplatkov spojených s užívaní nebytových priestorov ŠC UJS uhradí vrátnikovi sumu  z cenníka za poskytované služby. Vrátnik  za zaplatenú sumu, odovzdá e-blok. V prípade záujmu, návštevník má umožnené používanie šatníkovej skrinky a to spôsobom, že odovzdá zálohu za predmetnú skrinku, ktorá je umiestnená v šatni. V šatníkovej skrinke si návštevníci môžu odložiť svoje osobné predmety. Po ukončení športových aktivít, návštevníci majú možnosť využiť sociálne zariadenia na osobnú hygienu.

Športom pre zdravie!

 

Športové centrum UJS

Športové centrum UJS poskytuje športové možnosti pre študentov univerzity, zamestnancov a pre širokú verejnosť.

Informácie o športovom centre UJS pre študentov

Študenti, ktorí si chcú zašportovať, tu nájdu veľa športových príležitostí.

Športové centrum poskytuje športové vyžitie v troch  rôznych športových priestoroch.

  • Pýšime sa moderne vybavenou zrkadlovou posilňovňou, ktorú môžu naši študenti využívať počas otváracích hodín a aj  v rámci zapísaného voliteľného predmetu.
  • V našej malej telocvični - AEROBIK si môžu študenti vyskúšať aj veľa aeróbnych a hudobných pohybov. Po stenách sú umiestnené zrkadlá, aby si mohli gymnastky kontrolovať presné vykonanie pohybov. Je vhodný aj na nácvik rôznych druhov tancov. Táto miestnosť sa môže využiť aj na  stolný tenis, pre ktoré účely sú k dispozícii aj mobilné stolnotenisové stoly.
  • Vo VEĽKEJ TELOCVIČNI môžu milovníci loptových hier hrať mnoho druhov loptových hier, ako napríklad: futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis atď.

Všeobecné informácie

Športové centrum Univerzity J. Selyeho

Otváracia doba

Pondelok: 7:00 – 19:00
Utorok: 7:00 – 19:00
FITNESS obsadené pre Volejbalový klub UJS od 16:30 do 18:30
Streda: 7:00 – 19:00
Štvrtok: 7:00 – 19:00
Piatok: 7:00 – 19:00
Sobota - Nedeľa ZATVORENÁ

Posilňovňa – Fitness – doplňujúce informácie 

POSILŇOVŇU - FITNESS  môžu využívať študenti UJS, aj tí, ktorí neabsolvujú žiadnu vyučovaciu hodinu fitnes (KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b; TEL2a, b; TEL3a, b / FI / 17) za 1,50 € v  časových intervaloch (v každom akademickom roku prispôsobujeme otváracie hodiny posilňovne –fitness aktuálnemu rozvrhu hodín), aby neovplyvňoval vyučovací proces:

Športové centrum Univerzity J. Selyeho

Otváracia doba

Pondelok: 7:00 – 19:00
Utorok: 7:00 – 19:00
FITNESS obsadené pre Volejbalový klub UJS od 16:30 do 18:30
Streda: 7:00 – 19:00
Štvrtok: 7:00 – 19:00
Piatok: 7:00 – 19:00
Sobota - Nedeľa ZATVORENÁ

Návšteva posilňovne – fitness  je na vlastnú zodpovednosť.

Po každom cvičení je povinná dezinfekcia náradia a strojov používaných v miestnosti! Okrem prezliekania a prezuviek v miestnosti je z hygienických dôvodov povinné používanie uterákov a fitness rukavíc!

Ak študent nedodrží niektorý z povinných hygienických predpisov, môžu ho pracovníci športového centra vyzvať, aby opustil miestnosť!

Vnútorný poriadok posilňovne

Posilňovňa sa navštevuje na vlastnú zodpovednosť.

Posilňovanie a posilňovacie cvičenia sa neodporúčajú osobám madším ako 15 rokov!

Pred vstupom do posilňovne je potrebné sa prezuť do prezúvok!

Pri cvičení z hygienických dôvodov treba používať vlastný uterák!

V posilňovni je zakázané jesť!

Je povolené konzumovať iba nealkoholické nápoje v uzavretých flašiach.

Po  ukončení  cvičenia treba náradie odložiť na pôvodné miesta!

A pred odchodom dať posilňovňu do pôvodného stavu!

Manipulácia s jednoručkami je prísne zakázaná!

Odkladanie posilňovacieho náradia na stroje a na čalúnenie strojov je zakázané!

Posilňovňa  Náradie Fitnes

Rozmery miestnosti FITNES:  16,8 m x 9,9 m x 3 m

Malá telocvičňa AEROBIC miestnosť 

 

Milí študenti!

Univerzita J. Selyeho vám poskytuje rôzne aeróbne športové aktivity ako predmet typu „C“. Takéto môžu byť: HOT IRON, BODY ZONA, CARDIO tréning, STEPP AEROBIK, CROSS-FIT. (KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/HI/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/BZ/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/CT/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/SA/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/CF/17 )

Každý akademický rok vyučujeme hodiny podľa záujmu študentov a podľa potreby.

Rozmery miestnosti aerobiku: 14 m x 9,9 m x 3 m

Veľká telocvičňa 

Vážený študenti!

Vo veľkej telocvični v športovom centre UJS študenti si môžu zahrať loptové hry. Študenti si môžu vybrať z nasledujúcich predmetov: futbal, futsal, basketbal, volejbal, florbal, stolný tenis. (KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/FU/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/FS/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/B/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/V/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/FL/17- KTVŠ/VSA1a,b;KTVŠ/VPA1a,b;TEL2a,b;TEL3a/ST/17 )

Každý akademický rok vyučujeme hodiny podľa záujmu študentov a podľa potreby.

Rozmery veľkej  telocvične: 30,40 m x 18,35 m x 9,50 m

Informácie o športovom centre UJS pre zamestnancov UJS 

Športové centrum UJS poskytuje pre aktívnych zamestnancom využitie možnosti používania FITNES. Pri používaní miestnosti prosíme Vás aby ste sa riadili pravidlami, ktoré podporujú bezpečnú prevádzku miestnosti.

Ďalej nájdete informácie o používaní fitnescentra UJS.

Návšteva fitnes  je na vlastnú zodpovednosť.

Po každom cvičení je povinná dezinfekcia náradie a strojov používaných v miestnosti! Okrem prezliekania a prezuviek v miestnosti je z hygienických dôvodov povinné používanie uterákov a fitnes rukavíc!

Ak hosť nedodrží niektorý z povinných hygienických predpisov, môžu ho pracovníci športového centra vyzvať, aby opustil miestnosť!

Zamestnanci môžu fitnescentrum využívať v nasledujúcich časoch (termíny sú prispôsobené harmonogramu aktuálneho akademického roka tak, aby nedošlo k narušeniu výučby):

Športové centrum Univerzity J. Selyeho

Otváracia doba

Pondelok: 7:00 – 19:00
Utorok: 7:00 – 19:00
FITNESS obsadené pre Volejbalový klub UJS od 16:30 do 18:30
Streda: 7:00 – 19:00
Štvrtok: 7:00 – 19:00
Piatok: 7:00 – 19:00
Sobota - Nedeľa ZATVORENÁ

Vnútorný poriadok posilňovne

Posilňovňa sa navštevuje na vlastnú zodpovednosť.

Posilňovanie a posilňovacie cvičenia sa neodporúčajú osobám madším ako 15 rokov!

Pred vstupom do posilňovne je potrebné sa prezuť do prezúvok!

Pri cvičení z hygienických dôvodov treba používať vlastný uterák!

V posilňovni je zakázané jesť!

Je povolené konzumovať iba nealkoholické nápoje v uzavretých flašiach.

Po  ukončení  cvičenia treba náradie odložiť na pôvodné miesta!

A pred odchodom dať posilňovňu do pôvodného stavu!

Manipulácia s jednoručkami je prísne zakázaná!

Odkladanie posilňovacieho náradia na stroje a na čalúnenie strojov je zakázané!

Pre verejnosť 

Niektoré miestnosti Športového centra UJS je možné využívať aj pre verejnosť za nasledujúcich podmienok: posilňovňu môže využívať verejnosť v určených časoch za poplatok uvedený v cenníku. Malú a veľkú telocvičňu je možné využiť po vyplnení žiadosti, ktorá sa nachádza TU, po schválení žiadosti, je možné používať tieto miestnosti. Informácie o voľných časových intervaloch je možné vyžiadať na recepcii Športového centra UJS. Športové centrum UJS je otvorené od pondelka do piatku v čase (07:00 až 19:00).

POSILŇOVŇA

Miestnosť FITNES bude prístupná verejnosti v nasledujúcich časoch. (v každom akademickom roku prispôsobujeme otváracie hodiny fitnescentra aktuálnemu rozvrhu hodín)

Športové centrum Univerzity J. Selyeho

Otváracia doba

Pondelok: 7:00 – 19:00
Utorok: 7:00 – 19:00
FITNESS obsadené pre Volejbalový klub UJS od 16:30 do 18:30
Streda: 7:00 – 19:00
Štvrtok: 7:00 – 19:00
Piatok: 7:00 – 19:00
Sobota - Nedeľa ZATVORENÁ

Vnútorný poriadok posilňovne

Posilňovňa sa navštevuje na vlastnú zodpovednosť.

Posilňovanie a posilňovacie cvičenia sa neodporúčajú osobám madším ako 15 rokov!

Pred vstupom do posilňovne je potrebné sa prezuť do prezúvok!

Pri cvičení z hygienických dôvodov treba používať vlastný uterák!

V posilňovni je zakázané jesť!

Je povolené konzumovať iba nealkoholické nápoje v uzavretých flašiach.

Po  ukončení  cvičenia treba náradie odložiť na pôvodné miesta!

A pred odchodom dať posilňovňu do pôvodného stavu!

Manipulácia s jednoručkami je prísne zakázaná!

Odkladanie posilňovacieho náradia na stroje a na čalúnenie strojov je zakázané!

Malá telocvičňa - AEROBIK miestnosť

Malú telocvičňu - Aerobikovú miestnosť Športového centra UJS si môže verejnosť za stanovených podmienok a podľa aktuálneho cenníka prenajať každý deň od 15.30 do 18.30 hodiny večer.

Športové centrum Univerzity J. Selyeho

Otváracia doba

Pondelok: 7:00 – 19:00
Utorok: 7:00 – 19:00
FITNESS obsadené pre Volejbalový klub UJS od 16:30 do 18:30
Streda: 7:00 – 19:00
Štvrtok: 7:00 – 19:00
Piatok: 7:00 – 19:00
Sobota - Nedeľa ZATVORENÁ

VEĽKÁ TELOCVIČŇA

Veľkú telocvičňu Športového centra UJS si môže verejnosť prenajať každý deň od 15.30 do 18.30 hodín za stanovených podmienok a v závislosti od aktuálneho cenníka.

Kontakty 

Vedúci/a Športového centra UJS - 

Email:

Vrátnica Športového centra UJS

Telefon: +421 (35) 3260 - 728

Kancelária kvestora

Telefon: + 421 (35) 3260 - 615
E-mail:

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem