Hlavné menu UJS

Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá

Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá

Hlavným cieľom Kľúčovej akcie 2 (KA2) je podporiť projektové aktivity zamerané na skvalitnenie

vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a

prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce v súlade s cieľmi programu Erasmus+ a európskymi prioritami.

Univerzita J. Selyeho sa zapojila do riešenia projektov v rámci KA2 v pozícii partnera:

 

Názov projektu: Education and training development for the treatment of food allergies in the HoReCa sector (ETDTFA) – Rozvoj vzdelávania a školenia pre liečbu potravinových alergií v sektore HoReCa
Číslo projektu: 2022-2-HU01-KA220-HED-000094859
Obdobie realizácie: 01.01.2023 – 28.02.2025
Grant na celý projekt/ Grant pre UJS:   250.000 eur/ 49.471 eur
Zodpovedný riešiteľ na UJS:  PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Koordinátor projektu: Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, HU
Partneri projektu:   Univerzita J. Selyeho v Komárne, Istambul Medeniyet University (TR) Universidade Portucalense Infante D Henrique-Cooperativa De Ensino Superior Crl (PT)

Názov projektu: Innovative Digital Development of Health Pedagogics (INDEHEP) Pedagogical innovative digital development of health sciences  - Inovatívny digitálny rozvoj pedagogiky zdravia (INDEHEP) Pedagogický inovatívny digitálny rozvoj zdravotníckych vied
Číslo projektu: 2021-1-HU01-KA220-HED000029460
Obdobie realizácie: 1.11.2021-31.10.2024
Grant na celý projekt/ Grant pre UJS:   297.241 eur / 54.835 eur
Zodpovedný riešiteľ na UJS:  Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Koordinátor projektu: Debreceni Egyetem, HU
Partneri projektu: Univerzita J. Selyeho v Komárne (SK), Prešovská univerzita v Prešove (SK), Sapientia University (RO), Hungarian Association for Digital Education MDO (HU)
https://pf.ujs.sk/documents/2022-05-12_Erasmus%20KA220_INDEHEP_2021_2024_NagyM.pdf

Názov projektu: Mentor Training – Školenie mentorov (MENTRA)
Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA201-078250
Obdobie realizácie: 1.9.2020 – 31.08.2023
Grant na celý projekt/ Grant pre UJS:  228.714 eur / 33.934 eur
Zodpovedný riešiteľ na UJS:  Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Koordinátor projektu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Partneri projektu:   Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ostravská univerzita v Ostrave (CZ,) Vysoká škola ekonomická v Prahe (CZ), Univerzita K. Eszterházyho v Egeri (HU), Novosadská univerzita v Novom Sade (RS)
https://www.mentra.ukf.sk/

Názov projektu: Rómsky digitálny vedomostný priestor: Inovatívny rozvoj rómsko-maďarských digitálnych vzdelávaco-kultúrnych kompetencií a vytvorenie pomocných materiálov na základe regionálnych modelov (DigiRom)
Číslo projektu: 2020-1-HU01-KA226-SCH-094146
Obdobie realizácie: 01.03.2021 – 28.02.2023
Grant na celý projekt/ Grant pre UJS:   258.152 eur / 28.792 eur
Zodpovedný riešiteľ na UJS:  Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Koordinátor projektu: Nyelvtudományi Kutatóközpont (Jazykovedné výskumné centrum), Budapest HU
Partneri projektu:   Univerzita J. Selyeho v Komárne (SK), Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romania (Združenie maďarských pedagógov v Rumunsku) (RO)
https://tkk.ujs.sk/documents/Erasmus%20KA226_2020_2023_Romani_Digital_Knowledge_Area_%C3%BAj.pdf
https://www.ujs.sk/hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7172&catid=57&lang=sk-SK

Názov projektu: Developing Flipped Methods Teaching (DFM) – Rozvíjanie prevrátených metód výučby
Číslo projektu: 2020-1-HU01-KA203-078844
Obdobie realizácie: 12/2020 – 11/2023
Grant na celý projekt/ Grant pre UJS:   134.736 eur / 19.944 eur
Zodpovedný riešiteľ na UJS:  Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.
Koordinátor projektu: Karoli Gáspár Református Egyetem, Budapest, HU
Partneri projektu:   Univerzita J. Selyeho v Komárne, Colegiul National Pedagogic Mihai Eminescu – RO, Universidade de Coimbra – Portugal, Burgaski Svoboden Universitet – Bulgaria, Euromean University Cyprus – Cyprus
https://pf.ujs.sk/documents/Erasmus%20KA203_2020_2022_Developing%20Flipped%20Methods%20for%20Teaching.pdf

Názov projektu: Poly-Universe in Teacher Training Education
Číslo projektu: 2020-1-HU01-KA203-078810
Obdobie realizácie: 1.9.2020 – 31.08.2023
Grant na celý projekt/ Grant pre UJS:   264.485 eur / 29.422 eur
Zodpovedný riešiteľ na UJS:  RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Koordinátor projektu: Eszterhazy Karoly Egyetem, HU
Partneri projektu: Univerzita J. Selyeho v Komárne (SK), Johannes Kepler University Linz (AU), Universitatea Crestina Partium (RO),  Subotica Tech - College of Applied Sciences (RS), Experience Workshop (Finland), Poly-Universe Ltd. (HU), University of Coimbra (Portugal)
www.punte.eu

Úspešne ukončený projekt:

Názov projektu: Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe (VOLEE)
Číslo projektu: 2020-1-RO01-KA203-079899
Obdobie realizácie: 01.09.2020-30.09.2022
Grant na celý projekt/ Grant pre UJS:   69.630 eur / 22.880 eur
Zodpovedný riešiteľ na UJS:  Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Koordinátor projektu: Sapientia University (HU)
Partneri projektu: Univerzita J. Selyeho v Komárne (SK), Debreceni Egyetem (HU)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem