Hlavné menu UJS

Zloženie Akademického senátu UJS

Funkčné obdobie Akademického senátu UJS trvá od 13. októbra 2020

Predsedníctvo AS UJS:

PaedDr. Andrea Puskás, PhD.             predsedníčka              
Ing. Zoltán Šeben, PhD.                       podpredseda
Mgr. István Langschadl                        podpredseda

Zloženie AS UJS:

PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.       FEI UJS           zamestnanecká časť
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.         FEI UJS           zamestnanecká časť
Ing. Zoltán Šeben, PhD.                       FEI UJS           zamestnanecká časť
Mgr. Adam Páldi                                  FEI UJS           študentská časť
Mgr. Barnabás Szabó                          FEI UJS           študentská časť
PaedDr. Andrea Puskás, PhD.             PF UJS            zamestnanecká časť
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.        PF UJS            zamestnanecká časť
Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.                PF UJS            zamestnanecká časť
Bc. Stela Járosiová                              PF UJS            študentská časť
Bc. Eva Prokopcová                             PF UJS            študentská časť
Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.,                    RTF UJS          zamestnanecká časť
Mgr. Katarína Pólya, PhD.                    RTF UJS          zamestnanecká časť
Mgr. Ladislav Ďurdík, PhD.                   RTF UJS          zamestnanecká časť
Mgr. István Langschadl                        RTF UJS          študentská časť
Máté Somogyi                                      RTF UJS          študentská časť


Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.