Zloženie Akademického senátu UJS

Funkčné obdobie Akademického senátu UJS trvá do 12. 10. 2020.

Predseda AS UJS: Ing. Zoltán Šeben, PhD.

Predsedníctvo AS UJS:
Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. – podpredseda AS UJS
Bc. Barnabás Szabó – podpredseda AS UJS

Akademický senát UJS pracuje od 13. októbra 2016 v zložení:

Doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., EF UJS – zamestnanecká časť
Ing. Zoltán Šeben, PhD., EF UJS – zamestnanecká časť
Mgr. Dávid Szabó - EF UJS – študentská časť
Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť
Bc. Barnabás Szabó, EF UJS – študentská časť
Cintia Cséplő, PF UJS – študentská časť
Mgr. Katarína Szarka, PhD. – podpredseda , PF UJS – zamestnanecká časť
Bence Leczo – študentská časť
Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D., RTF UJS – zamestnanecká časť
prof. Géza Xeravits, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť
Krisztina Bódi, RTF UJS – študentská časť
Bálint Vadkerti, RTF UJS – študentská časť
prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť
RNDr. Štefan Gubo, PhD., EF UJS – zamestnanecká časť


Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.