Hlavné menu UJS

Zloženie Akademického senátu UJS

Funkčné obdobie Akademického senátu UJS trvá od 13. októbra 2020

Predsedníctvo AS UJS:

doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.     predsedníčka              
Ing. Zoltán Šeben, PhD.                       podpredseda
Bc. János Mészáros                            podpredseda

Zloženie AS UJS:

PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.       FEI UJS           zamestnanecká časť
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.         FEI UJS           zamestnanecká časť
Ing. Zoltán Šeben, PhD.                       FEI UJS           zamestnanecká časť
Bc. János Mészáros                             FEI UJS           študentská časť
Mgr. Szilárd Svitek                                FEI UJS           študentská časť
doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.     PF UJS            zamestnanecká časť
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.        PF UJS            zamestnanecká časť
PaedDr. Tamás Török, PhD.                 PF UJS           zamestnanecká časť
Adrián Žemlička                                    PF UJS            študentská časť
Alexandra Židek                                   PF UJS            študentská časť
Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.,                    RTF UJS          zamestnanecká časť
Mgr. Katarína Pólya, PhD.                    RTF UJS          zamestnanecká časť
Mgr. František Tömösközi, PhD.          RTF UJS         zamestnanecká časť
Mgr. István Langschadl                        RTF UJS          študentská časť
Máté Somogyi                                      RTF UJS          študentská časť

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem