Hlavné menu UJS

KATOLÍCKE UNIVERZITNÉ CENTRUM BL. SÁRY SALKAHÁZI

Katolícke univerzitné centrum bl. Sáry Salkaházi bolo založené na Univerzite J. Selyeho v Komárne v roku 2011 na základe rozhodnutia diecézneho biskupa Trnavskej arcidiecézy. Cieľom cirkevného strediska je vnášať duchovnú kultúru do života akademickej obce na základe ohlasovania Božieho slova, budovať si vzťahy s Bohom, so sebou samými, s inými ľuďmi ako aj s celým Božím stvorením. Katolícke univerzitné centrum asistuje študentom a všetkým záujemcom v ich snahe o žitie života v plnosti, snaží sa o vytváranie spoločenstiev, o priateľstvá a o hľadanie spôsobov, ako sa otvoriť aj pre tých, ktorí sú mimo nás. Univerzitná kaplnka bola v roku 2021 premiestnená z budovy bývalého Študentského domova “Danubius” do budovy Študentského domova "Čajka". Študenti a zamestnanci univerzity sa v prípade akýchkoľvek duchovných otázok, resp. problémov môžu obrátiť na centrum, ktoré im dokáže ponúknuť patričnú oporu a útechu.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem