Hlavné menu UJS

Katolícke univerzitné stredisko bl. Sáry Salkaházi

Katolícke univerzitné stredisko bl. Sáry Salkaházi vzniklo na Univerzite J. Selyeho v Komárne v roku 2010 na základe rozhodnutia diecézneho biskupa Trnavskej arcidiecézy. Duchovným správcom strediska je v súčasnosti ThDr. János Karaffa. Hlavnými cieľmi sú vnášanie duchovnej kultúry do života akademickej obce na základe ohlasovania Božieho slova a formovanie živého spoločenstva veriacich zo študentov a ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov Univerzity J. Selyeho v Komárne. Podujatia organizované  strediskom sa uskutočňujú v novej univerzitnej kaplnke a v spoločenskej miestnosti Študentského domova "Čajka". 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.