Hlavné menu UJS

Ponuka práca - archív

08.12.2023 

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho a v zmysle Základných pilierov rodovej rovnosti Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

PF UJS - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

FEI UJS - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

RTF UJS - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest docentov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Výsledok výberového konania zo dňa 22.01.2024 - funkčné miesto odborného asistenta na Katedru anglického jazyka a literatúry pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Výsledok výberového konania zo dňa 22.01.2024 - funkčné miesto docenta v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Výsledok výberového konania zo dňa 22.01.2024 - funkčné miesto profesora v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Výsledok výberového konania zo dňa 22.01.2024 - funkčné miesto docenta v študijnom odbore 18. Informatika

Výsledok výberového konania zo dňa 22.01.2024 - funkčné miesto profesora v študijnom odbore 11. Filológia, špecializácia nemecký jazyk a literatúra

Výsledok výberového konania zo dňa 22.01.2024 - funkčné miesto profesora v študijnom odbore 11. Filológia, špecializácia slovenský jazyk a literatúra


25.08.2023 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a v zmysle čl. 4 ods. 3 Pracovného poriadku Univerzity J. Selyeho a Základných pilierov rodovej rovnosti Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca:

Osobný dotazník

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania

14.07.2023 

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho a v zmysle Základných pilierov rodovej rovnosti Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Výsledok výberového konania zo dňa 25.08.2023 - pracovné miesta výskumných pracovníkov

07.06.2023 

Rektor Univerzity J. Selyeho  

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho a v zmysle Základných pilierov rodovej rovnosti Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov: čítajte viac

 OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

PF UJS - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

FEI UJS - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

RTF UJS - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Výsledok výberového konania zo dňa 13.07.2023 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment

Výsledok výberového konania zo dňa 13.07.2023 v študijnom odbore 15. Historické vedy

Výsledok výberového konania zo dňa 13.07.2023 v študijnom odbore 37. Teológia

Výsledok výberového konania zo dňa 17.07.2023 v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Výsledok výberového konania zo dňa 17.07.2023 v študijnom odbore 22. Matematika

Výsledok výberového konania zo dňa 17.07.2023 v študijnom odbore 18. Informatika

Výsledok výberového konania zo dňa 10.07.2023 - funkčné miesta odborných asistentov a asistentov a pracovné miesta výskumných pracovníkov

15.02.2022 

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie pracovného a funkčného miesta vysokoškolského učiteľa: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

RTF UJS - 34. Sociológia a sociálna antropológia - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Výsledok výberového konania zo dňa 17.03.2023 v študijnom odbore 34. Sociológia a sociálna antropológia

24.10.2022 

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
FEI UJS - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


22.04.2022 

Rektor Univerzity J. Selyeho  

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov: čítajte viac.
OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

PF UJS prílohy: Podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

FEI UJS prílohy: Podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

RTF UJS prílohy: Podmienky na obsadzovanie funkcií docentov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Výsledok výberového konania zo dňa 17.08.2022 v študijných odboroch 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, 11. Filológia, 3. Biológia

Výsledok výberového konania zo dňa 17.08.2022 v študijných odboroch 18. Informatika, 22. Matematika

Výsledok výberového konania zo dňa 17.08.2022 v študijných odboroch 8. Ekonómia a manažment, 37. Teológia

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem