Hlavné menu UJS

O Nás

Každý sa nás pýta: „Čo robíte v Centre kariérneho poradenstva?“

Odpoveď je jednoduchá: „Všetko.“

Centrum kariérneho poradenstva Univerzity J. Selyeho si pri svojom založení dalo za cieľ podporovať vzťahy študentov, ktorí už štúdium dokončili, rovnako aj podporovať ich vzťah s univerzitou a zároveň pripravovať aktuálnych študentov na hľadanie práce, aby sme im uľahčili ich uplatnenie sa na trhu práce. Vedenie Univerzity J. Selyeho v spolupráci so Študentskou samosprávou považuje za veľmi dôležité, aby na univerzite fungovalo Poradenské centrum pre študentov.

Naše úlohy zahŕňajú nasledujúce činnosti:

• Informácie o trhu práce, sprostredkovanie práce – bezplatné
• Organizovanie univerzitného marketingu – organizácia Dňa  otvorených dverí
• Obsluha portálu AIS alumni SPACE
• Kontakt so študentmi, ktorí už ukončili svoje štúdium – alumni stretnutia (stretnutia absolventov), organizácia plesu
• Vytvorenie informačných materiálov, čím sa snažíme zatraktívniť našu inštitúciu
• Písanie PR článkov
• Navrhovanie letákov a plagátov
• Obstarávanie darčekových predmetov
• Koordinácia chodu obchodu pre univerzitné učebné texty
• Roadshow: účasť na prezentáciách pre mladých maturantov v školách, prostredníctvom prezentácií a rozdaného informačného materiálu sa snažíme rozšíriť informácie o našej univerzite
• Realizáciu našich projektov sa snažíme riešiť pomocou verejných súťaží zo Slovenska, Maďarska a EU.

Doposiaľ sa môžeme popýšiť piatimi tematickými publikáciami, ktoré vychádzajú každoročne a predstavujú naše činnosti, rovnako ako aj nami poskytované možnosti.

Naše vydanie „alumni“, ktoré je našim najnovším informačným materiálom, predstavuje bývalých študentov Univerzity J. Selyeho, ktorí aj napriek svojmu mladému veku, tridsiatim rokom, už dokázali, že obstoja aj za múrmi našej univerzity. Veríme, že každý si v nich nájde užitočný, zaujímavý a pozitívny príbeh a zaujímavé myšlienky. Dúfame, že nových študentov pozitívne ovplyvnia odporúčania „starých študentov“ a pomôžu im získať širší prehľad o podmienkach získania práce. Veríme, že našim študentom skúsenosti ich predošlých kolegov pomôžu uvidieť možné životné cesty aj z iných uhlov pohľadu a uľahčia im uplatnenie sa na trhu práce. Nakoniec veríme, že budeme môcť publikovať stále viac takýchto inšpiratívnych príbehov, ktoré si môže prečítať široká verejnosť na našej webovej stránke v časti „ALUMNI“.

Na Slovensku nie je veľa takýchto poradenských centier, hoci Zákon o vysokých školách na Slovensku na viacerých miestach odkazuje na úlohy takýchto centier, ako aj na význam úspešnosti vykonávaných úloh týchto poradenských centier. Na jednej strane zákon určuje poradenskú a informačnú povinnosť vysokoškolských inštitúcií, na druhej strane sa však z hľadiska financovania vysokoškolských inštitúcií berie do úvahy aj praktické uplatnenie študentov, pričom pri podpore zo štátneho rozpočtu sa, bohužiaľ, taká položka, ktorú by bolo možné využiť na tieto ciele, neberie do úvahy. Univerzita J. Selyeho je viac ako len inštitúcia a rovnako má aj kariérne poradenské centrum oveľa väčší význam, jeho cieľom nie je len uplatnenie absolventov univerzity na trhu práce a zvýšenie hodnoty ich diplomu, ale v prvom rade ide o podporu maďarskej mládeže žijúci na Slovensku, aby sa mohli uplatniť na svojej rodnej zemi a aby sa spojili so slovensko-maďarskou pracovnou a podnikateľskou sférou. Centrum kariérneho poradenstva Univerzity J. Selyeho je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá poskytuje komplexné služby súvisiace s plánovaním kariéry na Slovensku aj v maďarskom jazyku.   

Informácie o možnostiach zamestnania:

● Študentská práca alebo na Slovensku nazývaná: brigádnická práca – kontakt so všetkými školskými zväzmi fungujúcimi v regióne (na Slovensku a v Maďarsku), aby mohli mať naši študenti počas štúdia aj vlastný príjem, ktorým si môžu doplniť svoje štipendium
● Organizácia odbornej praxe, praktikantských miest – v odbore učiteľstvo na Pedagogickej fakulte a na Reformovanej teologickej  fakulte je vyriešená, ale  na Ekonomickej fakulte si to vyžaduje organizáciu – tu získané kontakty môžu v budúcnosti prispieť aj k získaniu pracovnej zmluvy
● Informácie o zahraničných štipendiách, o programe ERASMUS, respektíve o štipendiách mimo EU
● Informácie o pracovných ponukách na čiastočný a plný  úväzok

Firmám vieme ponúknuť službu, vďaka ktorej im z našej databázy pošleme presne tých kandidátov, ktorí vyhovujú ich kritériám. Z našej rozšírenej ponuky práce vieme študentom a registrovaným kandidátom poskytnúť dôležité informácie. Priame odozvy na rôzne požiadavky pomôžu priamo aj našej univerzite, aby sme lepšie dokázali prispôsobiť svoj systém vzdelávania týmto požiadavkám.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.