Hlavné menu UJS

O Nás

 

 

 

Poskytovanie relevantných informácií pre uchádzačov.

 

1. Organizovanie propagačnej cesty UJS a uskutočnenie prednášok.

2. Online propagácia na platformách univerzity.

3. Vytváranie a poskytovanie propagačných a informačných materiálov.

4. Účasť na PR a marketingových aktivitách, reklamná réžia.

5. Účasť na tematických veľtrhoch a podujatiach.

6. Organizovanie univerzitných dní otvorených dverí.

 

 

Pomoc pri hľadaní práce a pre úspešné zamestnanie

 

1. Vyplňovanie a analýza testov sebapoznania (MBTI test).

2. Poskytovanie individuálneho a skupinového kariérového poradenstva.

3. Analýza a vylepšenie dokumentov týkajúce sa hľadania práce.

4. Poskytovanie relevantných informácií o trhu práce.

5. Vytváranie a poskytovanie tematických materiálov.

6. Organizovanie, spoluorganizovanie a účasť na podujatiach.

 

 

 

Kontakt s absolventmi

 

1. Organizácia podujatí (plesy, stretnutia, prednáškové večery).

2. Tematické projekty (páry absolventov, rozhovory, publikácie).

3. Príprava, poskytovanie a analýza dotazníkov.

4. Kariérne poradenstvo pre absolventov UJS.

5. Prijímanie a zverejňovanie konkrétnych pracovných ponúk.

Centrum kariérneho poradenstva Univerzity J. Selyeho si pri svojom založení dalo za cieľ podporovať vzťahy študentov, ktorí už štúdium dokončili, rovnako aj podporovať ich vzťah s univerzitou a zároveň pripravovať aktuálnych študentov na hľadanie práce, aby sme im uľahčili ich uplatnenie sa na trhu práce. Vedenie Univerzity J. Selyeho v spolupráci so Študentskou samosprávou považuje za veľmi dôležité, aby na univerzite fungovalo Poradenské centrum pre študentov.

 

Mgr. Norbert Ištvánik

Vedúci oddelenia

tel.: 035/3260 874

 

Mgr. Bc. Zoltán Ulbrik

Referent

tel.: 035/3260 671

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem