Hlavné menu UJS

Podávanie podnetov

Podávanie podnetov na kontinuálne zlepšovanie vnútorného systému kvality UJS

Jeden zo základných princípov udržateľnosti vnútorného systému kvality univerzity je princíp neustáleho zlepšovania kvality. Tento princíp vychádza z identifikácie potrieb a očakávaní študentov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán. Vo všetkých procesoch vzdelávania, tvorivej činnosti a služieb sa univerzita snaží neustále zlepšovať všetky aspekty týchto činností.

Kontakt na podávanie podnetov:

Podanými podnetmi sa zaoberajú orgány zabezpečovania kvality podľa článku 4 smernice o procesoch vnútorného systému kvality UJS. V prípade ich akceptácie sa prijmú adekvátne opatrenia na zlepšenie kvality. O výsledku akceptácie dobrého nápadu, v prípade identifikovateľnosti e-mailovej adresy, bude podávateľ informovaný.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem