Hlavné menu UJS

Prečo študovať práve na Univerzite J. Selyeho?

Milí uchádzači

Sme radi, že ste navštívil našu stránku, pretože to znamená, že sa zaujímate o štúdium na našej univerzite. Radi by sme vám poskytli čo najviac užitočných informácií o našej inštitúcii, aby ste mali naozaj pocit, že sa rozhodujete správne! Dúfame, že na začiatku budúceho akademického roka vás môžeme privítať ako jedného z našich študentov!

Je dobrá voľba, pretože:

  • Okrem možnosti štúdia v maďarskom jazyku aj celá adminsitratíva prebieha (aj) v maďarskom jazyku;
  • ako študent denného štúdia môžeš štúdium absolvovať bezplatne;
  • nie je centrálne stanovená bodová hranica pre prijatie, podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky; na Reformovanej teologickej fakulte je podmienkou prijatia vykonanie prijímacej skúšky;
  • Na Pedagogickej fakulte máš možnosť voľne kombinovať aprobačné predmety
  • ako študent matematiky, informatiky, chémie a biológie či aplikovanej informatiky môžeš získať odborové štipendium ak splníš potrebné požiadavky a patríš medzi 50 % najlepších študentov v ročníku;
  • za dobré študijné výsledky ťa odmeníme s motivačným štipendiom, sociálne štipendium môžeš získať ak pochádzaš z znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia a máš trvalý pobyt na Slovensku;
  • Mobilitné-programy: Erasmus+, Makovecz, Ceepus a iné výmenné programy;
  • môžeš získať aj ubytovanie na internáte (99 % študentov prvého ročníka dostane uytovanie);
  • naše budovy sú moderné, dobre zariadené a vybavené multimediálnymi učebňami, chemickými a biologickými laboratóriami, nanochemickým a supramolekulárnym laboratóriumom, jazykovými laboratóriami, počítačovými učebňami a robotickým centrom, bezplatným prístupom na internet na celej univerzite!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem