Hlavné menu UJS

Zloženie Správnej rady UJS

Členovia navrhnutí rektorom, po schválení AS:
Mgr. Imre Andruskó, podpredseda
Mgr. László Fazekas
JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszeg
Ing. Arpád Szabó, PhD.
JUDr. Oszkár Világi

Členovia vybratí ministrom po vyjadrení rektora:
MUDr. Tibor Bastrnák
Mgr. Monika Kurian, PhD.
Mgr. Monika Gajdácsová
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.

Členovia navrhnutí AS UJS:
prof. RNDr. János Tóth, PhD., za zamestnaneckú časť AS UJS
Mgr. Barnabás Szabó, za študentskú časť AS UJS

Štatút správnej rady UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem