Zloženie Správnej rady UJS

Členovia navrhnutí rektorom, po schválení AS:
JUDr. Éva Hortai,  predsedníčka Správnej rady UJS
Mgr. Imre Andruskó
Ing. Arpád Szabó, PhD.
Dr. Ferenc Bathó
Mgr. László Fazekas
JUDr. Oszkár Világi

Členovia vybratí ministrom po vyjadrení rektora:
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
Ing. Jozef Őszi
MUDr. Tibor Bastrnák
Ing. László Sólymos
Mgr. Jozef Jurkovič
doc. Ing. Milan Belica, PhD.

Členovia navrhnutí AS UJS:
prof. RNDr. János Tóth, PhD., za zamestnaneckú časť AS UJS
Mgr. Dávid Szabó, za študentskú časť AS UJS

Štatút správnej rady UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.