Hlavné menu UJS

Zloženie Správnej rady UJS

Členovia navrhnutí rektorom, po schválení AS:
JUDr. Éva Hortai,  predsedníčka Správnej rady UJS
Mgr. Imre Andruskó
Ing. Arpád Szabó, PhD.
Dr. Ferenc Bathó
Mgr. László Fazekas
JUDr. Oszkár Világi

Členovia vybratí ministrom po vyjadrení rektora:
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
Ing. Jozef Őszi
MUDr. Tibor Bastrnák
Mgr. Jozef Jurkovič
Mgr. Monika Filipová, PhD.
Mgr. Monika Gajdácsová


Členovia navrhnutí AS UJS:
prof. RNDr. János Tóth, PhD., za zamestnaneckú časť AS UJS
Mgr. Dávid Szabó, PhD. za študentskú časť AS UJS

Štatút správnej rady UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.