Hlavné menu UJS

Vedecká rada

Predseda:
 
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
UJS, rektor
 
Členovia z akademickej obce UJS:
 
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
UJS, Reformovaná teologická fakulta
 
Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
  
prof. Dr. Béla István Pukánszki, DrSc.
UJS, Pedagogická fakulta
 
ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
UJS, Reformovaná teologická fakulta
 
prof. RNDr. János Tóth, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Členovia, ktorí nie sú členmi akademickej obce UJS:
 
prof. ThDr. Juraj Bándy, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
 
Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií
 
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 
Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu
 
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem