Hlavné menu UJS

Vedecká rada

Predseda:
 
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
UJS, rektor
 
Členovia z akademickej obce UJS:
 
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. Dr. László Józsa, CSc.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
UJS, Reformovaná teologická fakulta
 
ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
UJS, Reformovaná teologická fakulta
 
Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. Dr. Béla István Pukánszki, DrSc.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. RNDr. János Tóth, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Členovia, ktorí nie sú členmi akademickej obce UJS:
 
Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií
 
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 
Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu
 
Dr. h. c. prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.