Hlavné menu UJS

Vedecká rada

Predseda:
 
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
UJS, rektor
 
Členovia z akademickej obce UJS:
 
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
UJS, Reformovaná teologická fakulta
 
Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
  
prof. Dr. Béla István Pukánszki, DrSc.
UJS, Pedagogická fakulta
 
ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
UJS, Reformovaná teologická fakulta
 
prof. RNDr. János Tóth, PhD.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
UJS, Pedagogická fakulta
 
prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
UJS, Fakulta ekonómie a informatiky
 
Členovia, ktorí nie sú členmi akademickej obce UJS:
 
prof. ThDr. Juraj Bándy, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
 
Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií
 
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem