Hlavné menu UJS

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho na UJS

Dňa 26. januára 2017 na počesť 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho bola otvorená výstava v konferenčnom centre UJS s názvom János Selye: Vznik a základy stresu.  Hlavným cieľom výstavy, ktorá ponúka pre záujemcov možnosť nahliadnuť do životnej dráhy a oblasti výskumu svetoznámeho vedca, je zachovanie tradícií a diela Selyeho, a ich sprístupnenie najširšej verejnosti.

Stála výstava bola otvorená v rámci veľkolepej otváracej slávnosti za účasti viac ako 300 návštevníkov. Hlavnými organizátormi podujatia boli Veľvyslanectvo Maďarska na Slovensku a UJS. Po slávnostnom prestrihnutí stuhy sa prítomným prihovorili mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku Éva Czimbalmosné Molnár a rektor UJS János Tóth. Následne sa konala virtuálna prehliadka výstavou a exponátmi pod vedením Katalin Szabó, hlavnej muzeologičky a kurátorky Múzea Semmelweis v Budapešti. V rámci minisympózia vystúpili traja uznávaní vedci a znalci Jánosa Selyeho; historik medicíny László Kiss predstavil prítomným výsledky svojho najnovšieho výskumu v nadväznosti na kontakty Selyeho so Slovenskom, profesorka Daniela Ježová, uznávaná odborníčka v oblasti výskumu stresu, členka predsedníctva SAV oboznámila účastníkov s výskumom stresu na Slovensku a Sándor Szabó, profesor Kalifornskej univerzity v Irvine, 39. doktorand Jánosa Selyeho prezentoval prítomným tvorbu a vedeckú činnosť otca moderného výskumu stresu. Úlohy sprievodcu a kurátora podujatia sa ujal pedagóg UJS, lekár-neurológ János Filakovszky.

Počas slávnostnej udalosti sa nastávajúci rektor György Juhász poďakoval odstupujúcemu rektortorovi Jánosovi Tóthovi za jeho dlhodobú, obsiahlu činnosť vykonávanú v prospech UJS a Maďarov žijúcich na Slovensku.

Výstava sa realizovala s podporu Veľvyslanectva Maďarska na Slovensku a Múzeu Semmelweis v Budapešti. Vedenie univerzity aj touto cestou vyjadruje poďakovanie každému, kto sa podieľal na úspešnom priebehu sérii podujatí konaných na počesť 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho.

Stála výstava bude pre verejnosť otvorená v pracovných dňoch, každý utorok a štvrtok od 9.00 do 13.00 hod. Osobitný termín a hodinu návštevy pre skupinových návštevníkov je možné dohodnúť si telefonicky na tel.č. +421 35 3260 874 alebo e-mailom na . Pre návštevníkov výstavy je vstup voľný. 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem