Hlavné menu UJS

Pred 113 rokmi sa narodil H. Selye

Vedenie UJS sa dňa 27. januára 2020 zúčastnilo pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 113. výročia narodenia Hansa Selyeho, objaviteľa teórie stresu.

Životopis Hansa Selyeho:

Hans Selye sa narodil 26. januára 1907 vo Viedni. Jeho matka bola Rakúšanka, otec, dr. Hugo Selye bol maďarským vojenským lekárom, ktorého počas prvej svetovej vojny premiestnili do Komárna. Tu navštevoval mladý Hans Selye základnú a strednú školu, v roku 1924 zmaturoval na benediktínskom gymnáziu mesta Komárno. Po ukončení gymnázia pokračoval v rodinnej tradícii a začal sa venovať štúdiu medicíny na nemeckej univerzite v Prahe, kde získal vzdelanie lekára a doktora chémie. Skôr než bol v roku 1929 promovaný za doktora, študoval na viacerých univeritách v Paríži i v Ríme. Po ukončení štúdia sa však nevenoval profesii lekára, viac ho zaujímali rôzne experimenty a výskumy. Preto sa zamestnal v Patologickom inštitúte v Prahe a po získaní štipendia Rockefeller v roku 1931 vycestoval do Spojených štátov amerických. Následne sa odsťahoval do Kanady, kde na Univerzite McGillen v Montreali prednášal biochémiu. Od roku 1945 riadil vlastný inštitút (Institut de Medicine et de Chirurgie Experimentale).

Meno Hansa Selyeho je úzko späté s teóriou stresu, ku ktorej dospel po veľmi zdĺhavej a podrobnej výskumnej práci. Popri strese sa venoval i chorobe modernej doby, srdcovému infarktu. Za teóriu stresu bol Hans Selye viackrát nominovaný na Nobelovú cenu za medicínu, nikdy ju však nezískal. Jeho životná filozofia taktiež nadväzovala na objekt jeho bádania, stres. Kvôli jazykovým znalostiam, schopnosti kreslenia obidvoma rukami, všestrannej vzdelanosti a pestrej osobnosti sa stal povedomým sugestívnym prednášateľom. Najviac ocenení získala jeho rozsiahla, obrázkami ilustrovaná publikácia „Textbook of Endocrinology” (r. 1949). Jeho ďalšie diela, monografia s názvom Stres (r. 1949), séria "Annual reorts on Stress" (od r. 1951), a "The Stress of Life" (r. 1956) boli podrobené kritike. Hans Selye je právom posudzovaný za jedného z rozhodujúcich vedcov 20. storočia: získal čestný doktorát na 18 univerzitách, bol členom Royal Society of Canada, čestným členom v ďalších 43 vedeckých spoločnostiach, čestným občanom niekoľkých miest a krajín, vlastníkom viacerých významných ocenení a vyznamenaní, a v neposlednom rade bol autorom 38 vedeckých zväzkov a viac ako 1600 odborných článkov. Hans Selye zomrel 20. októbra 1982 v Montreali.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem