Hlavné menu UJS

115. výročie narodenia Hansa Selyeho

Hans Selye sa narodil pred 115 rokmi, 26. januára 1907. Základnú a strednú školu navštevoval v Komárne. Po ukončení gymnázia sa začal venovať štúdiu medicíny na nemeckej univerzite v Prahe, kde získal vzdelanie lekára a doktora chémie. Skôr než bol v roku 1929 promovaný za doktora, študoval na viacerých univerzitách v Paríži i v Ríme. Po ukončení štúdia sa však nevenoval profesii lekára, viac ho zaujímali rôzne experimenty a výskumy. Preto sa zamestnal v Patologickom inštitúte v Prahe a po získaní štipendia Rockefeller v roku 1931 vycestoval do Spojených štátov amerických. Následne sa odsťahoval do Kanady, kde na Univerzite McGillen v Montreali prednášal biochémiu. Meno Selyeho je úzko späté s teóriou stresu, ku ktorej dospel po veľmi zdĺhavej a podrobnej výskumnej práci. Popri strese sa venoval i chorobe modernej doby, srdcovému infarktu. Za teóriu stresu bol Hans Selye viackrát nominovaný na Nobelovú cenu za medicínu.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem