Hlavné menu UJS

Deň otvorených dverí UJS sa tešil veľkému záujmu

Po koronavírusom označených rokoch naša univerzita opäť usporiadala 14. februára 2023 Deň otvorených dverí v prezenčnej forme. UJS už tradične aj tento rok privítala gymnazistov a stredoškolákov pestrým programom. Okrem prezentácií troch fakúlt sa v konferenčnom centre predstavil záujemcom aj volejbalový klub VK Spartak UJS Komárno a zástupcovia Jókaiho divadla.

Stovky záujemcov si mohli pozrieť budovy univerzity, o. i. aj zrekonštruované priestory ŠD Čajka, univerzitnú knižnicu a prostredníctvom pestrých sprievodných programov spoznať aj prácu na katedrách.

Rektor György Juhász vo svojom prejave zdôraznil, že univerzita okrem kvalitného vzdelávania poskytuje priestor aj pre významnú vedeckú činnosť na medzinárodnej úrovni. Zdôraznil, že záujemcovia, ktorí pokračujú v štúdiu na UJS, budú mať možnosť aktívne sa zapojiť aj do medzinárodných mobilitných programov Erasmus+, Ceepus a Makovecz.

Akademická obec UJS i touto cestou vyjadruje presvedčenie, že v septembri môže privítať na svojej akademickej pôde čo najviac záujemcov.

Termíny na podávanie prihlášok na štúdium na Pedagogickej fakulte a Fakulte ekonomiky a informatiky UJS je 31. marca 2023, na Reformovanej teologickej fakulte 31. mája 2023. Viac informácií nájdu záujemcovia na stránke felveteli.ujs.sk/sk/
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem