Hlavné menu UJS

prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.

prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
Meno: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra: Katedra pedagogiky
Pracovné zaradenie: Profesor
Kancelária: T205
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 677
Zodpovedná osoba za študijný program:
Učiteľský základ (1. a 2. stupeň)

Vysokoškolské vzdelanie
Filozofická fakulta Vedeckej univerzity Eötvösa Lóránda, Budapešť
Pedagogika
1976 - 1980
1976 - 1980
Rigorózne konanie
Filozofická fakulta Vedeckej univerzity Eötvösa Lóránda, Budapešť
pedagogika
1983 - 1983
veda o výchove
1983 - 1983
Doktorandské štúdium
Akadémia vied, Budapešť
teória výchovy
1989 - 1989
Habilitácia
Debrecínska univerzita
teória výchovy
2000
Vymenúvacie-inauguračné konanie
Segedínska vedecká univerzita
Pedagogické vedy
2005
Doktor vied
Maďarská akadémia vied, Budapešť
Teória výchovy
2004

Pracovné pozície
UJS, Pedagogická Fakulta
profesor
2008 -
Segedínska univerzita, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky, Szeged (MR)
docent, profesor
1992 - 2007
Vysoká škola pedagogiky Gy. Juhásza, Katedra pedagogiky, Szeged (MR)
asistent, odborný asistent, docent
1985 - 1992


Oblasť výskumu Komparatívna pedagogika v oblasti alternatívnych pedagogických smerov, špeciálnej pedagogiky a dejín

Výskumné projekty História písania monográfií a učebníc z dejín výchovy
OTKA
OTKA
2003 - 2006


FP7 SSH.2013.3.2.-2 ECEC
Universita Catolica del Sacro Cuore, Milano
2013 -Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 17
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (14)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 12
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (9)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 2
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 39
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (6)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (3)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (2)
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (3)
BEC  (2)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 2
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 6
AEE  (2)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (4)

Počet záznamov spolu: 78

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (19)
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (1)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (61)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (20)
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách (4)
Spolu: 105

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 14


AAA 001 PUKÁNSZKY, Béla István a András NÉMETH. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 581 s. ISBN 963 18 5716 6.

Ohlasy:
2014  [4] FÁYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professzió - történet kerete. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3, p. 88.

2012  [3] KOVÁCS, K. "Az iskola lelke a tanító." : Tanítókép Peres Sándor neveléstan könyvének tükrében. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2012, 22. évf., 4. sz., p. 85.

2005  [3] PÁLVÖLGYI F. Don Bosco öröksége. In Mester és Tanítvány. ISSN 1785–4342, 2005, vol. 2, no 5, p. 117-126.AAA 002 PUKÁNSZKY, Béla István a András NÉMETH. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 676 s. ISBN 963 19 0195 5.

Ohlasy:
2017  [1] GUNČAGA, J. - AMBRUS, G. About the rechenunterricht at the volksschulen in Austria - Hungary around the XIXth Century. In History of education and children´s literature. ISSN 1971-1093, 2017, vol. 12, no.2, p. 611-626. SCOPUS

2017  [2] GUNČAGA, J. - LANG, L. Teacher´s institutes in spišská kapitula and eger and their importance for mathematics and primary education teaching. In Kulturne Dejiny. ISSN 1338-2209, 2017, vol. 8, no. 2, p. 200-212. SCOPUS

2016  [1] GOSZTONYI, K. Mathematical Culture and Mathematics Education in Hungary in the XXth Century. In Mathematical Cultures. Basel : Birkhauser Verlag, 2016. ISBN 978-3-319-28580-1, p. 71-89. WoS

2016  [1] FENYO, I. The Reception of John Dewey in Hungary. In Espacio, Tiempo y Educacion. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 2, p. 183-205. WoS

2015  [1] SZOLAR, E. Change, continuity and path-dependency in Hungarian public education. In European educational research journal. ISSN 1474-9041, 2015, vol.14, no. 3-4, p. 331-346. WoS

2006  [1] PALLÓ, G. Encyclopedia as textbook. In Science and Education. ISSN 0926-7220, 2006, vol. 15, no. 7-8, p. 779-799. SCOPUSAAA 003 PUKÁNSZKY, Béla István a András NÉMETH. Neveléstörténet. 5. prepr. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 676 s. ISBN 963-18-7718-3.

Ohlasy:
2015  [1] SZOLAR, E. Change, continuity and path-dependency in Hungarian public education. In European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041, 2015, vol. 14, no. 3-4, p. 331-346. WoS

2012  [1] KOZMA, T. - TŐZSÉR, Z. A Forgotten Moment in Education Policy : A Hungarian-Swedish Case Study from the Early 1970s. In CEPS Journal. ISSN 1855-9819, 2012, vol. 2, no. 2, p. 55-69. SCOPUS

2006  [3] GÉCZI, J. A tudásátadás történelmi formái és az iskola. In Új pedagógiai szemle. ISSN 1215-1807, 2006, vol. 56, no. 9, p. 3-25.AAA 004 MÉSZÁROS, István, András NÉMETH a Béla István PUKÁNSZKY. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. 1. vyd. Budapest: Osiris Kiadó, 1999. 479 s. ISBN 9633793432.

Ohlasy:
2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2017  [3] MIKONYA, Gy. Szempontok az egyetemi nációk kutatásához. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-855-6, p. 52-64.

2012  [3] HÜBER, G. M. „A szivárvány színei”- Az Erdélyi Muzéum pedagógiai üzenete. In Képzés és Gyakorlat. ISSN 1589-519-x, 2012, vol. 10, no. 3-4, p. 74.

2006  [3] NAGY, P. T. Neveléstörténetírás és oktatáspolitika. In Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Pécs : Bölcsész Konzorcium, 2006. ISBN 963 9704 25 3, p. 80-112.

2005  [4] MIHALOVICSNÉ LENGYEL, A. August Hermann Francke pedagógiai öröksége. In Neveléstörténet folyóirat. ISSN 1785-5519, 2005, vol. 2005, no. 1-2, p. 1-4.

2004  [3] GOLNHOFER, E. Hazai pedagógiai nézetek 1945–1949. Pécs : Iskolakultúra, 2004. ISBN 963 217 032 6, p. 29, 126-127.

2001  [3] NÓBIK, A. A reformpedagógigai irányzatok kialakulása : Értelmezési szempontok. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, 11. évf., 4. sz., p. 72.AAA 005 PUKÁNSZKY, Béla István a András NÉMETH. Neveléstörténet. 7. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. ISBN 963-19-0195-5.

AAA 006 PUKÁNSZKY, Béla István. A gyermekkor története. 1. vyd. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2001. 201 s. ISBN 963-16-2782-9.

Ohlasy:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2016  [4] BACSÓ, B. A gyermekvédelmi szakellátásban élők iskolai problémái. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 231, 239.

2014  [3] KAPRONCZAY, K. Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai. In Kaleidoscope. ISSN 2062-2597, 2014, 3. évf, 4. sz., p. 10.

2014  [4] MAGYAR, A. A korai fejlesztés közelmúltjának története és a fogyatékos gyermekről alkotott kép változásai. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 338.

2013  [3] TANCZ, T. Az olvasóvá válás első lépései - A könyvek szerepe a kora gyermekkorban. In Tanulmányok a gyermekkultúráról. Szekszárd : PTE IGYK és Gyermekkultúra Kutatócsoport, 2013. ISBN 978-963-7305-59-7, p. 102, 121.

2013  [3] BÚS, I. A gyermekkultúra vázlata : A gyermekkultúra értelmezése. In Tanulmányok a gyermekkultúráról. Szekszárd : PTE IGYK és Gyermekkultúra Kutatócsoport, 2013. ISBN 978-963-7305-59-7, p. 12, 23.

2013  [3] PORTIK, E. E. A gyermekszemlélet képi ábrázolása a Cimbora című gyermekfolyóiratban. In Magiszter. ISSN 1583-6436, 2013, Tél, p. 113, 120.

2013  [3] SOMOGYVÁRI, L. Pedagógusképek és -szerepek az 1960-as évek Magyarországán. In Magyar Pedagógia. ISSN 0025-0260, 2013, 113. évf., 1. sz., p. 51.

2012  [3] NAGY, P. T. Oktatás -történet, -szociológia. Budapest : Gondolat Kiadó, 2012. ISBN 978-963-693-238-1, p. 60.

2011  [3] SZABOLCS, É. Gyermekből tanuló : Az iskolás gyermek, 1868-1906. Budapest : Gondolat, 2011. ISBN 978-963-693-226-8, p. 10, 168.

2010  [3] GÉCZI, J. - DARVAI, T. A gyermek képe az 1960-1980-as évek magyar nevelésügyi szaksajtóban. In Új Pedagógiai Szemle. ISSN 1215-1807, 2010, 60. évf., 3-4. sz., p. 236.

2008  [3] DONÁTH, P. A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből : 1868-1958. Budapest : Trezor Kiadó, 2008. ISBN 978-963-8144-25-6, p. 715.

2008  [3] SÁSKA, G. A reformpedagógia alakváltozásai az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni "nagy" rendszerváltást követő időszakban. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2008, 1-2. sz., p. 22.

2008  [3] GÉCZI, J. Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2008, 1-2. sz., p. 119.

2007  [3] KÉZI, E. A család változásának történelmi dimenziói. In Zempléni múzsa. ISSN 1585-7182, 2007, 7. évf., 1. (25. sz.), p. 38, 40, 43.

2006  [3] GÉCZI, J. A szocialista gyermekfelfogás a túlkorosok és a felnőttek oktatásának ikonográfiai megjelenítése. 1956-1964. Köznevelés. In Magyar Pedagógia. ISSN 0025-0260, 2006, 106. évf., 2. sz., p. 166.

2006  [3] VARGA, L. A Kisdednevelés című folyóirat gyermekképe, avagy az engedelmesség pedagógiai dilemmái. In Neveléstörténet. ISSN 1785-5519, 2006, 2006. évf., 1-2. sz., p. 5, 7.

2005  [3] NÉMETH, A. A magyar pedagógia tudománytörténete. Budapest : Gondolat Kiadó, 2005. ISBN 963-9567-85-X, p. 379.

2005  [3] GOLNHOFER, E. - SZABOLCS, É. Gyermekkor : nézőpontok, narratívák. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2005. ISBN 963-7338-24-1, p. 119.

2005  [3] PRÓKAI, M. Fogalmi választás és nyelvi vonzás a tárgyszavas információkereső nyelvi modellekben. In Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. ISSN 0041-3917, 2005, 52. évf., 5. sz., p. 5.

2004  [3] HEGEDŰS, J. A gyermekkor-történet a hazai neveléstörténeti kutatásokban. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2004, 3. sz., p. 86, 90.

2004  [3] NAGY, P. T. Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben. In Educatio. ISSN 1216-3384, 2004, 1. sz., p. 97.

2003  [5] FEHÉR, K. Az elmúlt korok gyermekei. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2003, 3. sz., p. 126-127.

2003  [5] VAJDA, Z. A gyermekkor története. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2003, 8. sz., p. 140-143.

2002  [3] NÉMETH, A. A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete : Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Budapest : Osiris, 2002. ISBN 978-963-389-334-8, p. 384.

2002  [5] DEÁK, F. I. Korok és gyermekek. In Új Pedagógiai Szemle. ISSN 1215-1807, 2002, 52. évf., 6. sz., p. 113-115.AAA 007 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. A pedagógia problématörténete. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. 555 s. ISBN 963-9567-18-3.

Ohlasy:
2020  [3] ZAHATŇANSKÁ, M. - NAGY, M. An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school. In Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, p. 326-329.

2019  [3] MAKK, G. A tanulásfelfogás változásai az ókortól napjainkig a kommunikációs technológiákhoz történő adaptivitás függvényébenIn Történelemtanítás – Online történelemdidaktikai folyóirat [online]. 2019, vol. 10, no. 3-4 [cit. 2021-02-08]. Dostupné na internete: . ISSN 2061-6260.

2017  [3] MIKONYA, Gy. Szempontok az egyetemi nációk kutatásához. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-855-6, p. 52-64.

2017  [4] FAYNÉ DOMBI, A. Az ideális és hétköznapi nevelő narratív megjelenítése a 19. századi források tükrében. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1, p. 48, 55.

2017  [3] RÉTHY, E. Peter Rosegger (1843-1918) a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára. In Pedagógiatörténeti Szemle. ISSN 2415-9093, 2017, vol. 3, no. 3-4, p. 29-54.

2016  [3] BICSÁK, Zs. Á. Valt(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában. Buddapest : Gondolat Kiadó, 2016. ISBN 978 963 693 719 5, p. 147, 150.

2014  [4] FAYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professziótörténet kerete. In A komáromi Selye János Egyetem 2014-es ,,Oktatás és tudomány a XXI. század elején" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Kománo : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3, s. 87.

2006  [3] GÉCZI, J. A tudásátadás történelmi formái és az iskola. In Új pedagógiai szemle. ISSN 1215-1807, 2006, vol. 56, no. 9, p. 3-25.

2006  [3] MIHALOVCSNÉ LENGYEL, A. A filantropizmus pedagógiája. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2006, vol. 2006, no. 4, p. 111-120.

2006  [3] KOZMA, T. Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest : Új Mandátum Kiadó, 2006. ISBN 9639609323, p. 7-26.

2005  [3] SÁSKA, G. Tehetség-felfogások. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2005, vol. 2005, no. 10, p. 127-136.

2005  [4] MIHALOVICSNÉ LENGYEL, A. August Hermann Francke pedagógiai öröksége. In Neveléstörténet folyóirat. ISSN 1785-5519, 2005, vol. 2005, no. 1-2, p. 1-4.

2005  [3] GOLNHOFER, E. - SZABOLCS, É. Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Budapest : Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., 2005. ISBN 963 7338 24 1, p. 118.AAA 008 PUKÁNSZKY, Béla István. A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. 1. vyd. Pécs: Molnár Nyomda és Kiadó, 2005. 252 s. ISBN 963-86745-2-0.

Ohlasy:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2014  [4] FÁYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professzió - történet kerete. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 88.

2012  [3] KOVÁCS, K. "Az iskola lelke a tanító." : Tanítókép Peres Sándor neveléstan könyvének tükrében. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2012, 22. évf., 4. sz., p. 80, 85.AAA 009 PUKÁNSZKY, Béla István. A nőnevelés évezredei: Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2006. 189 s. ISBN 963-9610-51-8.

Ohlasy:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2015  [4] MAGYAR, A. Egy lezárű-szintetizáló és új utakat kereső reformer : Philippe Pinel (1745-1825). In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 201-213.

2014  [1] FÉNYES, H. Gender Role Attitudes among Higher Education Students in a Borderland Central-Eastern European Region called 'Partium'. In CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal. ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 2, p. 49-70. SCOPUSAAA 010 PUKÁNSZKY, Béla István. A nőnevelés története. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 228 s. ISBN 978-963-693-222-0.

Ohlasy:
2014  [3] TÓTH-BAKOS, A. Cécile Chaminade munkássága. In Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bratislava : OZ Phoenix, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0, s. 45-47.

2013  [3] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.

2013  [3] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.AAA 011 PUKÁNSZKY, Béla István. Pädagogische Innenmission oder Sehnsucht nach der Freiheit?. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 102 s. ISBN 978-963-693-492-7.

Ohlasy:
2013  [3] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.

2013  [3] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.AAA 012 PUKÁNSZKY, Béla István. Pedagógiai eszmetörténet. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 168 s. ISBN 978-963-693-228-2.

Ohlasy:
2013  [3] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.

2013  [3] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.AAA 013 PUKÁNSZKY, Béla István. Iskola és pedagógusképzés. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 182 s. ISBN 978-963-693-544-3.

Ohlasy:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2015  [1] HORVÁTHOVÁ, K. Decentralization in the Sphere of Public Education : The Comparison of the Educational Systems of Slovakia and Hungary. In Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville : IATED Academy, 2015. ISBN 978-84-608-2657-6, p. 868-875. WoSAAA 014 GEJDOŠ, Miroslav, Ján GUNČAGA, Katalin LESTYAN, Tamás MIZERA a Béla István PUKÁNSZKY. Pedagogická činnosť Juraja Páleša (1753-1833) v stredoeurópskom kontexte = Juraj Páleš (1753-1833) pedagógiai tevékenysége közép-európai kontextusban. 1. vyd. Békéscsaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku - Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016. 165 s. ISBN 978-615-5330-09-4.


AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


AAB 001 PUKÁNSZKY, Béla István. A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 119 s. [7,3 AH]. ISBN 978-80-8122-096-8.

Ohlasy:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2016  [4] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 422.

2016  [4] EGED, A. Az alsó tagozaton idegen nyelvet tanítók képzésének rendszere Magyarországon. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 311, 317.

2013  [3] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.

2013  [3] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.AAB 002 PUKÁNSZKY, Béla István. Gyermekkép és nevelés: Felfogások a gyermekről és a nevelésről a pedagógia történetében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 182 s. ISBN 978-80-8122-290-0.


ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ABC 001 PUKÁNSZKY, Béla István. Tizenkilencedik századi magyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete. In: Két évszázad gyermekei. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2003, P. 27-146. ISBN 963-9316-65-2.


ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB 001 PUKÁNSZKY, Béla István. A nőnevelés története: jegyzet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 238 s. ISBN 978-80-8122-132-3.

Ohlasy:
2019  [3] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.

2019  [4] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.
ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 2


ADC 001 PUKÁNSZKY, Béla István. Life reform and talent care in Tarhos. The failure of a promising Hungarian school experiment in the early 1950s. History of Education & Children's Literature. Vol. 14, no. 2 (2019), p. 749-761. ISSN 1971-1093. CCC, WoS, SCOPUS.

ADC 002 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. Herbartianism as an eastern central European phenomenon and its reception in Hungary. History of Education & Children's Literature. Vol. 16, no. 1 (2021), p. 65-86. ISSN 1971-1093. CCC, WoS.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 6


ADE 001 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében. Magyar Pedagógia. Évf. 97, sz. 3-4, p. 303-317. ISSN 0025-0260.

Ohlasy:
2001  [3] NÓBIK, A. A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, vol. 11, no. 4, p. 65-72.ADE 002 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. Paradigmen in der Geschichte der Ungarischen Pädagogik. DOI 10.1080/00309230.1998.11434889 Pedagogica Historica. Supplementary Series, vol. 34 (1998), p. 275-292. ISSN 0030-9230. SCOPUS.

ADE 003 PUKÁNSZKY, Béla István. Nőkép, női szerepek és iskoláztatás a második világháború után. Educatio. Évf. 16, sz. 4 (2007), p. 552-566. ISSN 1216-3384.

ADE 004 PUKÁNSZKY, Béla István. Szent-Györgyi Albert az egyetempedagógiáról. Iskolakultúra. Évf. 24, sz. 4 (2014), p. 81-91. ISSN 1789-5170.

ADE 005 PUKÁNSZKY, Béla István. A 19. századi magyar pedagógiai kézikönyvek gyermekképének belső ellentmondásai. Pedagógiatörténeti Szemle. Évf. 1, sz. 2 (2015), online, p. 12-20. ISSN 2415-9093.

ADE 006 PUKÁNSZKY, Béla István. Német egyetemi filozófiai hatások Schneller István morálpedagógiai rendszerében. DOI 10.29116/gerundium/2018/1/2 Gerundium : egyetemtörténeti közlemények. Évf. 9, sz. 1 (2018), p. 23-33. ISSN 2061-5132.


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1


ADF 001 PUKÁNSZKY, Béla István. Zrod viacročníkového ústavu stredného stupňa na prípravu učiteľov v Egri: Egerský /Jágerský/ učiteľský ústav Jána Ladislava Pyrkera = The Birth of the Multi-grade Elementary Teacher Training Institution in Eger: László János Pyrker ́s Praeparandia. Notitiae Historiae Ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis : scientific peer-reviewed journal. Roč. 9, č. 2 (2020), s. 22-39. ISSN 1338-9572.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2


ADM 001 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. Life reform efforts in the Austro-Hungarian monarchy and their impact on Hungarian cultural and pedagogical reforms. DOI 10.1080/00309230.2019.1586736 Paedagogica historica : international journal of the history of education. P. 1-18. ISSN 0030-9230. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Education & Educational Research Q4, History of Social Sciences Q3

ADM 002 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. Life reform, educational reform and reform pedagogy from the turn of the century up until 1945 in Hungary. DOI 10.14516/ete.284 Espacio, Tiempo y Educación. Vol. 7, no. 2 (2020), p. 157-176. ISSN 2340-7263. WoS, SCOPUS.


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 6


AEC 001 PUKÁNSZKY, Béla István. Pedagógia és pszichológia: Educational Science and Psychology. In: A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Szeged: JATE, 1999, P. 215-227. ISBN 963-482-382-3.

Ohlasy:
2009  [1] PATAKI, M. - POLYÁK, K. - NÉMETH, D. 80 Years' History of psychology in the university of szeged. In Magyar Pszichológiai Szemle. ISSN 0025-0279, 2009, vol. 64, no. 4, p. 671-676. SCOPUSAEC 002 PUKÁNSZKY, Béla István. A gyermek évszázadának hajnalán. In: A gyermek évszázada. Budapest: Osiris Kiadó, 2000, P. 9-20. ISBN 963-379-770-5.

Ohlasy:
2001  [3] NÓBIK, A. A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, vol. 11, no. 4, p. 65-72.AEC 003 PUKÁNSZKY, Béla István. Die Pädagogik von Zoltán Kodály und die geistigen Richtungen um die Jahrhundertwende. Pädagogische und kulturelle Strömungen in der. k. u. k. Monarchie.. (2008), s. 27-40.

AEC 004 AMBRUS ATTILA JÓZSEFNÉ, Katalin, András NÉMETH, Béla István PUKÁNSZKY a Éva SZABOLCS. Neveléstörténeti tartalmak a magyar neveléstudományi doktori iskolák programjaiban. In: A neveléstörténet változó arcai: A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013, S. 29-37. ISBN 978-963-312-168-9.

AEC 005 PUKÁNSZKY, Béla István. Adalékok a pedagógiai naturalizmus történetéhez. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 75-88. ISBN 978-615-5657-03-0.

AEC 006 HUSZÁR, Zsuzsanna, Melinda NAGY, Péter TÓTH, Béla István PUKÁNSZKY a András NÉMETH. Szlovákiai magyar pedagógusok szakmaképe, kisebbségi és pedagógusi identitásának vizsgálata. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2020 : Család a nevelés és az oktatás fókuszában: Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Engler Ágnes, Bocsi Veronika, Andl Helga. Debrecen: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2021, P. 178-197.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4


AED 001 PUKÁNSZKY, Béla István. Die veränderungen Derstruktur und des inhaltesder Lehrerausbildungin ungarn nach Bologna. Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012, Medzinárodná konferencia, 25.-26.10.2012, Levoča. (2012), s. 13-19.

AED 002 PUKÁNSZKY, Béla István. Paradigmatikus viták a tanárképzésről Magyarországon: Múlt és jelen. In: Vzdelávanie, výskum a metodológia. = (Oktatás, kutatás és módszertan) Komárno: International Research Institute, 2013, S. 591-604. ISBN 978-80-971251-1-0.

AED 003 PUKÁNSZKY, Béla István. Kirekesztés, befogadás, külön oktatás és együttnevelés a fogyatékosságügy és a gyógyító pedagógia történetében. In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Szőköl István. = Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, P. 79-86, [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7.

AED 004 PUKÁNSZKY, Béla István. A szlovákiai pedagógus identitásvizsgálat történeti forrásai. In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Horváth Kinga, Tóth Péter, Németh András. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 31-37 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.


AEE  
Počet záznamov: 2


AEE 001 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. Tendencies and Reforms in the Hungarian School System in Historical Perspective. In: Education and the Values Crisis in Central and Eastern Europe. Frankfurt: Peter Lang, 1994, P. 37-56. ISBN 3-631-46409-6.

Ohlasy:
2003  [1] FLANAGAN, CA. - CAMPBELL, B. - BOTCHEVA, L. et al. Social class and adolescents' beliefs about justice in different social orders. In Journal of Social Issues. ISSN 0022-4537, 2003, vol. 59, no. 4, p. 711-732. WoS

2001  [1] LISOVSKAYA, E. - KARPOV, V. The perlexed world of Russian Private schools: findings from field research. In Comparative Education. ISSN 0305-0068, 2001, vol. 37, no. 1, p. 43-64. WoSAEE 002 PUKÁNSZKY, Béla István. Professionalizzazione dei maestri e immagine del bambino nella scuola elementare ungherese del XIX secolo. La scuola degli Asburgo. (2012), s. 229-239.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2


AFC 001 PUKÁNSZKY, Béla István. A középiskolai tanárképzés egyetemi intézményesülésének sarkalatos mozzanata:: az egyetemi tanárképző intézetek megteremtése. In: Egyetem. Eszme és valóság: Tanulmányok az egyetemi kultúráról. Eger: Líceum, 2017, P. 99-119.

AFC 002 PUKÁNSZKY, Béla István. Magyar neveléstudomány - protestáns pedagógiai hagyományok. In: Reformáció 500 : A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye: A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye. Kulcsár Árpád. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, P. 175-187. ISBN 978-606-8156-99-6.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9


AFD 001 PUKÁNSZKY, Béla István. Programok és paradigmák a magyar pedagógusképzés történetében. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". (2009), s. 610-622.

AFD 002 PUKÁNSZKY, Béla István. A tanári kompetenciák fejlesztése. Zborník II.Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Spoločenské javy a zmeny". (2010), s. 281-288.

AFD 003 PUKÁNSZKY, Béla István. Három paradigmatikus "gyermekideológia" a nevelés eszmetörténetéből. Egymás mellett vagy együtt?. (2011), s. 5-27.

Ohlasy:
2013  [3] KICSÁK, M. Romantikus gyermekkép motívumok Andersen néhány meséjében. In Könyv és nevelés. 2013, 15. évf., 2. sz. [cit. 2013-02-01]. Dostupné na internete: . ISSN 0454-3475.AFD 004 PUKÁNSZKY, Béla István. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 12-24. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 005 PUKÁNSZKY, Béla István. Tehetségmentés és életreform: Tarhos példája. In: Továbbélő utópiák: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014, P. 328-348. ISBN 978-963-693-580-1.

AFD 006 PUKÁNSZKY, Béla István. Egyenlőség helyett csorbuló jogok - nőkép és nőnevelés a 18-19. századi Európában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 139-151. ISBN 978-80-8122-144-6.

AFD 007 PUKÁNSZKY, Béla István. A fekete pedagógia gyermekalattvalói - eszmetörténeti vázlat egy "provokatív könyv" margójára. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 156-163. ISBN 973-80-8122-187-3.

AFD 008 PUKÁNSZKY, Béla István. Esélyegyenlőtlenség és hátrányos helyzet: nőnevelés a romantika korában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieshopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 351-360. ISBN 978-80-8122-222-1.

AFD 009 PUKÁNSZKY, Béla István. A magyar neveléstudomány protestáns gyökerei. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció : Sekcia teologických vied: Sekcia teologických vied. Bukor József, Görözdi Zsolt. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 53-61 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-254-2.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 3


AFG 001 PUKÁNSZKY, Béla István. A hazai népiskolai tanítóképzés intézményesülési és szakmásodási folyamatainak kezdetei és a korabeli tanítói kézikönyvek iskolásgyermek-képe. In: 17. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2017, P. [246]. ISBN 978-963-508-863-8.

AFG 002 PUKÁNSZKY, Béla István. Gyógypedagógia-történet vagy fogyatékosság-történet? Egy diszciplináris paradigmaváltás okai és következményei. In: 16. Országos Neveléstudományi Konferencia: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. Szeged: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2016, P. [267]. ISBN 978-963-306-513-6.

AFG 003 PUKÁNSZKY, Béla István. A pedagógus-identitás történeti-komparatisztikai vizsgálata Szlovákia és Magyarország területén élő kisebbségek relációjában. In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában : absztraktkötet: absztraktkötet. [bez zostavovateľa]. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, P. [440]. ISBN 978-963-490-258-4.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2


AFH 001 PUKÁNSZKY, Béla István. Tehetségmentés és életreform - Tarhos példája. In: Továbbélő utópiák II.: Életreform - törekvések a 20. század első felében. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. [23]. ISBN 978 9636 931025.

AFH 002 PUKÁNSZKY, Béla István. Fogyatékosság-történet vagy gyógypedagógia-történet?: Régi és új tudományágak útkeresése és vitája. In: 5. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Komárno: International Research Institute, 2017, P. [74]. ISBN 978-80-89691-39-5.


BAA  Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAA 001 GÁCSER, József a Béla István PUKÁNSZKY. Egy nagy szegedi neveléstudós Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. 1. vyd. Szeged: SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1992. 139 s. ISBN 963-7171-09-6.

Ohlasy:
2009  [1] PATAKI, M. - POLYÁK, K. - NÉMETH, D. 80 Years' History of psychology in the university of szeged. In Magyar Pszichológiai Szemle. ISSN 0025-0279, 2009, vol. 64, no. 4, p. 671-676. SCOPUS
BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAB 001 BERTA, Tünde a Terézia STRÉDL. Kooperatívna skupinová práca v heterogénnych skupinách žiakov: Komplexný inštruktážny program a možnosti jeho zavedenia do vyučovacieho procesu. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 100 s. ISBN 978-80-972934-7-5.


BBB  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BBB 001 PUKÁNSZKY, Béla István. A tanári kompetenciák problématörténete. In: A tanári kompetenciákról. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 29-65. ISBN 978-80-8122-015-9.

Ohlasy:
2017  [4] BACSÓ, B. Tanári motiváció, nevelőszülőknél élő gyermekek kitörési esélyeiben. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívása”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-223-1, p. 14, 17.

2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.

2014  [4] HORVÁTHOVÁ, K. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 6, 13.

2014  [4] MÁTÉNÉ HOMOKI, T. Terepgyakorlatok a szegedi gyógypedagógus-hallgatók pályaszocializációjában. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 358, 366.
BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 3


BDE 001 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében. Magyar pedagógia. Évf. 97, sz. 3-4 (1997), p. 303-317. ISSN 0025-0260.

BDE 002 PUKÁNSZKY, Béla István. A gyermek mint alattvaló. Educatio. Évf. 21, sz. 4 (2012), p. 665-671. ISSN 1216-3384.

BDE 003 PUKÁNSZKY, Béla István. Párhuzamok és ellenpontok: Gondolatok a magyar gyógypedagógus-képzés története című kötet olvasása közben. Emlékkötet. Évf. 41, sz. különszám (2013), p. 13-21. ISSN 0133-1108.


BEC  
Počet záznamov: 2


BEC 001 PUKÁNSZKY, Béla István. Gyermekkép és óvodatörténet. Ötéves a Selye János Egyetem. (2009), s. 35-61.

BEC 002 PUKÁNSZKY, Béla István. Tanárképzés Bologna után - A MAB szerepe a tanári mesterszakok minőségének fejlesztésében. Kutatás és képzés. (2010), s. 183-195. ISSN 2060-2847.


BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 4


BEE 001 PUKÁNSZKY, Béla István. A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon. In: A tanárképzés jövőjéről. Pécs: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2013, P. 103-128. ISBN 978-963-682-790-8.

BEE 002 PUKÁNSZKY, Béla István. Paradigmák, viták és szervezeti legitimáció: A tanárképző központ történeti előzményei. In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Eger: Eszterházy Főiskola Eger, 2014, P. 132-143. ISBN 978-80-89691-05-0.

BEE 003 PUKÁNSZKY, Béla István. A testi-fizikai nevelésre, illetve az egészségnevelésre vonatkozó ismeretek megjelenése és kanonizálódása a 19. század első évtizedeinek magyar neveléstani kézikönyveiben. In: Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma: Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére. Budapest: Elte Eötvös Kiadó, 2017, P. 126-136. ISBN 978-963-284-855-6.

Ohlasy:
2020  [4] DOBAY, B. Természetben végezhető sporttevékenységek lehetőségei a szlovákiai oktatásban. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 76.BEE 004 PUKÁNSZKY, Béla István. Gyermekkép és romantika = Image of the Child and romanticism. In: Tanulmányok Budapest múltjából 43 = Picturing Childhood - The Child in Hungarian Art : Gyerek/kor/kép: Gyerek/kor/kép. Molnárné Aczél Eszter, Dománszky Gabriella. = Picturing Childhood - The Child in Hungarian Art Budapest: Budapesti történeti múzeum, 2019, P. 223-234.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 9


FAI 001 VAJDA, Zsuzsanna a Béla István PUKÁNSZKY. A gyermekkor története: Szöveggyűjtemény. 1. vyd. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 1998. 345 s. ISBN 963 9024 49 X.

Ohlasy:
2011  [1] MILLEI, Z. Governing through early childhood curriculum, "the child,": Ideologies of socialist hungary and neoliberal Australia. In European Education. ISSN 1056-4934, 2011, vol. 43, no. 1, p. 33-55. SCOPUSFAI 002 PUKÁNSZKY, Béla István. A gyermek évszázada. 1. vyd. Budapest: Osiris Kiadó, 2000. 164 s. ISBN 963-379-770-5.

Ohlasy:
2011  [1] MILLEI, Z. Governing through early childhood curriculum, "the child" and "community": Ideologies of socialist hungary and neoliberal Australia. In European Education. ISSN 1056-4934, 2011, vol. 43, no. 1., p. 33-55. SCOPUS

2007  [3] KÉZI, E. A család változásának történelmi dimenziói. In Zempléni múzsa. ISSN 1587-1762, 2007, vol. 7, no. 1. (25.), p. 38-43.FAI 003 PUKÁNSZKY, Béla István. Két évszázad gyermekei: A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. 1. vyd. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2003. 304 s. ISBN 963-9316-65-2.

Ohlasy:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2013  [1] MILLEI, Z. The "cosmopolitan" project and Hungarian kindergarten education: Re-reading socialism. In Prospects. ISSN 0033-1538, 2013, vol. 43, no. 2, p. 133-149. SCOPUS

2007  [3] KÉZI, E. A család változásának történelmi dimenziói. In Zempléni múzsa. ISSN 1587-1762, 2007, vol. 7, no. 1. (25.), p. 38-43.FAI 004 MÉSZÁROS, István, András NÉMETH a Béla István PUKÁNSZKY. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Osiris, 2004. 420 s. ISBN 978 963 3895917.

Ohlasy:
2014  [4] BENCÉNÉ FEKETE, A. Egyéni differenciálás a Montessori módszerben. In Sokszínű pedagógiai kultúra. Komárno : International Research Institute s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89691-05-0, p. 461.

2013  [1] MILLEI, Z. The "cosmopolitan" project and Hungarian kindergarten education: Re-reading socialism. In Prospects. ISSN 0033-1538, 2013, vol. 43, no. 2, p. 133-149. SCOPUS

2011  [1] MILLEI, Z. Governing through early childhood curriculum, "the child," and "community": Ideologies of socialist hungary and neoliberal Australia. In European Education. ISSN 1056-4934, 2011, vol. 43, no. 1, p. 33-55 WoS,SCOPUSFAI 005 PUKÁNSZKY, Béla István. A neveléstörténet-írás új útjai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008. 244 s. ISBN 978 963 693 132 2.

Ohlasy:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2014  [4] FÁYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professzió - történet kerete. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 88.FAI 006 PUKÁNSZKY, Béla István a Attila NÓBIK. Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Frankfurt: Peter Lang, 2010. 267 s. ISBN 978-3-631-60015-3. ISSN 1861-9770.

Ohlasy:
2011  [1] VILLO, P. Normality, Abnormality and Deviancy: Social construction processes and their transformations in Modernity. Education in Science and Practice. In History of Education & Children´s Literature. ISSN 1971-1093, 2011, vol. 6, no. 1, p. 507-511. WoSFAI 007 NÉMETH, András, Béla István PUKÁNSZKY a Veronika PIRKA. Továbbélő utópiák: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 357 s. ISBN 978-963-693-580-1.

Ohlasy:
PÁSZTOR, E. Továbbépő utópiák. In Pedagógiatörténeti Szemle. ISSN 2415-9093, 2015, vol. 1, no. 3, p. 46-49.  [5]FAI 008 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKY. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma: Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére. 1. vyd. Budapest: Elte Eötvös Kiadó, 2017. 203 s. ISBN 978-963-284-855-6.

FAI 009 József BUKOR, Melinda NAGY, Béla István PUKÁNSZKY, Agáta CSEHIOVÁ, Krisztián JÓZSA a István SZŐKÖL. 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 276 s. ISBN 978-80-8122-333-4.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Počet výstupov spolu: 78


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 11

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 2

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 9


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 68

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 36

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 1

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 15

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 16


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 79Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Józsa, Krisztián, Borbélyová, Diana, Orsovics, Yvette, Nagyová, Alexandra, Varga, László, Kanczné Nagy, Katalin, Pukánszky, Béla István, Tóth, Péter. 15th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2024. ISBN 978-80-8122-496-6. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 3


V2_001 Huszár, Zsuzsanna, Tóth, Péter, Horváth, Kinga, Baka, Patrik, Strédl, Terézia, Nagy, Melinda, Pukánszky, Béla István, Németh, András. Szlovákiai magyar pedagógusok véleménye a foglalkozásukhoz kapcsolódó néhány kérdésben In: A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2022, s. 99-107. ISBN 978-963-626-027-9. [maďarčina]


V2_002 Pukánszky, Béla István. Zoltán Kodály and the Life Reform Movement: Encountering New Intellectual Trends during the Turn of the Century In: Hidden Stories - the Life Reform Movements and Art. Berlin: Peter Lang, 2020, s. 177-184 [tlačená forma]. ISBN 978-3-631-81148-1. [angličtina]


V2_003 Pukánszky, Béla István. Egy 19. századi német orvos pedagógiája In: Szakmódszertani és pedagógiai tanulmányok a világjárvány idején. Komárno: International Research Institute, 2021, s. 36-44 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89691-71-5. [maďarčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 3


O2_001 Pukánszky, Béla István. Comparative Historical Analysis of Minority Education in Hungary and Slovakia until 1945 In: ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts. Berlin: International Standing Conference for the History od Education, 2021, s. 300-301. [angličtina]


O2_002 Pukánszky, Béla István. Teréz Brunszvik (1755-1861) and Blanka Teleki (1806-1862): The Pioneers of Women`s Education in Nineteenth Century Hungary In: Pioneer Hungarian Women in Science and Education. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2022, s. 21-35 [tlačená forma]. ISBN 978-963-454-771-6. [angličtina]


O2_003 Pukánszky, Béla István. Erzsébet Dolch Dombrádi (1906-2002) and the Reform Education In: Pioneer Hungarian Women in Science and Education 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2023, s. 195-202. ISBN 978-963-454-928-4. [angličtina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 11


AAA_001 Pukánszky, Béla István. Iskola és pedagógusképzés. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. ISBN 978-963-693-544-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2016 [03/12] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [01/12] HORVÁTHOVÁ, K. Decentralization in the Sphere of Public Education : The Comparison of the Educational Systems of Slovakia and Hungary. In Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville : IATED Academy, 2015. ISBN 978-84-608-2657-6, p. 868-875.. [s.l.] : [s.n.], 2015


AAA_002 Gejdoš, Miroslav, Gunčaga, Ján, Lestyan, Katalin, Mizera, Tamás, Pukánszky, Béla István. Pedagogická činnosť Juraja Páleša (1753-1833) v stredoeurópskom kontexte [textový dokument (print)] . 1. vyd. Békéscsaba - Békešska Čaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016. ISBN 978-615-5330-09-4. SIGN-KU E 5/1165. [maďarčina. slovenčina]


AAA_003 Pukánszky, Béla István. Pädagogische Innenmission oder Sehnsucht nach der Freiheit?. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-492-7. [nemčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AAA_004 Pukánszky, Béla István. Pedagógiai eszmetörténet. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-228-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AAA_005 Pukánszky, Béla István. A nőnevelés története. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-222-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [03/12] TÓTH-BAKOS, A. Cécile Chaminade munkássága. In Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bratislava : OZ Phoenix, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0, s. 45-47.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [03/12] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AAA_006 Pukánszky, Béla István, Németh, András. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. ISBN 963 18 5716 6. [maďarčina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Vass-Csáki, Tímea. Transzgenerációs örökségünk jelene és jövője = The present and future of our transgenerational heritage In: I. Imre Sándor Neveléstudományi Konferencia - Oktatás egy változó világban. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2024, s. 154-157 [online]. ISBN 978-963-421-945-3. [maďarčina]


2014 [04/12] FÁYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professzió - történet kerete. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3, p. 88.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2012 [03/12] KOVÁCS, K. "Az iskola lelke a tanító." : Tanítókép Peres Sándor neveléstan könyvének tükrében. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2012, 22. évf., 4. sz., p. 85.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2005 [03/12] PÁLVÖLGYI F. Don Bosco öröksége. In Mester és Tanítvány. ISSN 1785–4342, 2005, vol. 2, no 5, p. 117-126.. [s.l.] : [s.n.], 2005


AAA_007 Mészáros, István, Németh, András, Pukánszky, Béla István. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. 1. vyd. Budapest: Osiris Kiadó, 1999. ISBN 9633793432. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [04/12] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [03/12] MIKONYA, Gy. Szempontok az egyetemi nációk kutatásához. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-855-6, p. 52-64.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2012 [03/12] HÜBER, G. M. „A szivárvány színei”- Az Erdélyi Muzéum pedagógiai üzenete. In Képzés és Gyakorlat. ISSN 1589-519-x, 2012, vol. 10, no. 3-4, p. 74.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2006 [03/12] NAGY, P. T. Neveléstörténetírás és oktatáspolitika. In Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Pécs : Bölcsész Konzorcium, 2006. ISBN 963 9704 25 3, p. 80-112.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2005 [04/12] MIHALOVICSNÉ LENGYEL, A. August Hermann Francke pedagógiai öröksége. In Neveléstörténet folyóirat. ISSN 1785-5519, 2005, vol. 2005, no. 1-2, p. 1-4.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2004 [03/12] GOLNHOFER, E. Hazai pedagógiai nézetek 1945–1949. Pécs : Iskolakultúra, 2004. ISBN 963 217 032 6, p. 29, 126-127.. [s.l.] : [s.n.], 2004


2001 [03/12] NÓBIK, A. A reformpedagógigai irányzatok kialakulása : Értelmezési szempontok. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, 11. évf., 4. sz., p. 72.. [s.l.] : [s.n.], 2001


AAA_008 Németh, András, Pukánszky, Béla István. A pedagógia problématörténete. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. ISBN 963-9567-18-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Gulczynska, Justyna, Rébay, Magdolna, Kasperová, Dana. History of education in Central and Eastern Europe: past, present and future [elektronický dokument]. DOI 10.1080/0046760X.2023.2166597 In: History of education. Londýn: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 52, č. 2-3, s. 355-398 [tlačená forma] [online]. ISSN 0046-760X. ISSN (online) 1464-5130. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [03/12] ZAHATŇANSKÁ, M. - NAGY, M. An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school. In Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, p. 326-329.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [03/12] MAKK, G. A tanulásfelfogás változásai az ókortól napjainkig a kommunikációs technológiákhoz történő adaptivitás függvényébenIn Történelemtanítás – Online történelemdidaktikai folyóirat [online]. 2019, vol. 10, no. 3-4 [cit. 2021-02-08]. Dostupné na internete: . ISSN 2061-6260.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [03/12] RÉTHY, E. Peter Rosegger (1843-1918) a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára. In Pedagógiatörténeti Szemle. ISSN 2415-9093, 2017, vol. 3, no. 3-4, p. 29-54.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [04/12] FAYNÉ DOMBI, A. Az ideális és hétköznapi nevelő narratív megjelenítése a 19. századi források tükrében. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1, p. 48, 55.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [03/12] MIKONYA, Gy. Szempontok az egyetemi nációk kutatásához. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-855-6, p. 52-64.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2016 [03/12] BICSÁK, Zs. Á. Valt(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában. Buddapest : Gondolat Kiadó, 2016. ISBN 978 963 693 719 5, p. 147, 150.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2014 [04/12] FAYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professziótörténet kerete. In A komáromi Selye János Egyetem 2014-es ,,Oktatás és tudomány a XXI. század elején" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Kománo : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3, s. 87.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2006 [03/12] KOZMA, T. Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest : Új Mandátum Kiadó, 2006. ISBN 9639609323, p. 7-26.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2006 [03/12] GÉCZI, J. A tudásátadás történelmi formái és az iskola. In Új pedagógiai szemle. ISSN 1215-1807, 2006, vol. 56, no. 9, p. 3-25.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2006 [03/12] MIHALOVCSNÉ LENGYEL, A. A filantropizmus pedagógiája. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2006, vol. 2006, no. 4, p. 111-120.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2005 [03/12] SÁSKA, G. Tehetség-felfogások. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2005, vol. 2005, no. 10, p. 127-136.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2005 [03/12] GOLNHOFER, E. - SZABOLCS, É. Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Budapest : Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., 2005. ISBN 963 7338 24 1, p. 118.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2005 [04/12] MIHALOVICSNÉ LENGYEL, A. August Hermann Francke pedagógiai öröksége. In Neveléstörténet folyóirat. ISSN 1785-5519, 2005, vol. 2005, no. 1-2, p. 1-4.. [s.l.] : [s.n.], 2005


AAA_009 Pukánszky, Béla István, Németh, András. Neveléstörténet. 5. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. ISBN 963-18-7718-3. Poznámka: Vydanie: obsah pola 205$a: 5. prepr. vyd. [maďarčina]


Ohlasy:

2015 [01/12] SZOLAR, E. Change, continuity and path-dependency in Hungarian public education. In European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041, 2015, vol. 14, no. 3-4, p. 331-346.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2012 [01/12] KOZMA, T. - TŐZSÉR, Z. A Forgotten Moment in Education Policy : A Hungarian-Swedish Case Study from the Early 1970s. In CEPS Journal. ISSN 1855-9819, 2012, vol. 2, no. 2, p. 55-69.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2006 [03/12] GÉCZI, J. A tudásátadás történelmi formái és az iskola. In Új pedagógiai szemle. ISSN 1215-1807, 2006, vol. 56, no. 9, p. 3-25.. [s.l.] : [s.n.], 2006


AAA_010 Pukánszky, Béla István, Németh, András. Neveléstörténet. 7. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. ISBN 963-19-0195-5. Poznámka: Vydanie: obsah pola 205$a: 7. vyd. [maďarčina]


AAA_011 Pukánszky, Béla István, Németh, András. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. ISBN 963 19 0195 5. [maďarčina]


Ohlasy:

2017 [02/12] GUNČAGA, J. - LANG, L. Teacher´s institutes in spišská kapitula and eger and their importance for mathematics and primary education teaching. In Kulturne Dejiny. ISSN 1338-2209, 2017, vol. 8, no. 2, p. 200-212.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/12] GUNČAGA, J. - AMBRUS, G. About the rechenunterricht at the volksschulen in Austria - Hungary around the XIXth Century. In History of education and children´s literature. ISSN 1971-1093, 2017, vol. 12, no.2, p. 611-626.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2016 [01/12] FENYO, I. The Reception of John Dewey in Hungary. In Espacio, Tiempo y Educacion. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 2, p. 183-205.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [01/12] GOSZTONYI, K. Mathematical Culture and Mathematics Education in Hungary in the XXth Century. In Mathematical Cultures. Basel : Birkhauser Verlag, 2016. ISBN 978-3-319-28580-1, p. 71-89.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [01/12] SZOLAR, E. Change, continuity and path-dependency in Hungarian public education. In European educational research journal. ISSN 1474-9041, 2015, vol.14, no. 3-4, p. 331-346.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2006 [01/12] PALLÓ, G. Encyclopedia as textbook. In Science and Education. ISSN 0926-7220, 2006, vol. 15, no. 7-8, p. 779-799.. [s.l.] : [s.n.], 2006


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


AAB_001 Pukánszky, Béla István. Gyermekkép és nevelés [textový dokument (print)] : Felfogások a gyermekről és a nevelésről a pedagógia történetében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-290-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Vass-Csáki, Tímea. Transzgenerációs örökségünk jelene és jövője = The present and future of our transgenerational heritage In: I. Imre Sándor Neveléstudományi Konferencia - Oktatás egy változó világban. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2024, s. 154-157 [online]. ISBN 978-963-421-945-3. [maďarčina]


AAB_002 Pukánszky, Béla István. A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. Monographiae Comaromienses, 15. ISBN 978-80-8122-096-8. [maďarčina]


Ohlasy:

2016 [04/12] EGED, A. Az alsó tagozaton idegen nyelvet tanítók képzésének rendszere Magyarországon. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 311, 317.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [04/12] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 422.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [03/12] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2013 [03/12] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.. [s.l.] : [s.n.], 2013


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABC_001 Pukánszky, Béla István. Tizenkilencedik századi magyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete In: Két évszázad gyermekei: A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2003. ISBN 963-9316-65-2. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Pukánszky, Béla István. A nőnevelés története: jegyzet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-132-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [04/12] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [03/12] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.. [s.l.] : [s.n.], 2019


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 2


ADC_001 Pukánszky, Béla István. Life reform and talent care in Tarhos. The failure of a promising Hungarian school experiment in the early 1950s [elektronický dokument] In: History of Education & Children's Literature. Macerata: EUM = Edizioni Università di Macerata, 2019, Roč. 14, č. 2, s. 749-761 [tlačená forma] [online]. ISSN 1971-1093. ISSN (online) 1971-1131. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Gulczynska, Justyna, Rébay, Magdolna, Kasperová, Dana. History of education in Central and Eastern Europe: past, present and future [elektronický dokument]. DOI 10.1080/0046760X.2023.2166597 In: History of education. Londýn: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 52, č. 2-3, s. 355-398 [tlačená forma] [online]. ISSN 0046-760X. ISSN (online) 1464-5130. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_002 Németh, András, Pukánszky, Béla István. Herbartianism as an eastern central European phenomenon and its reception in Hungary [elektronický dokument] In: History of Education & Children's Literature. Macerata: EUM = Edizioni Università di Macerata, 2021, Roč. 16, č. 1, 65-86 [tlačená forma] [online]. ISSN 1971-1093. ISSN (online) 1971-1131. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Gulczynska, Justyna, Rébay, Magdolna, Kasperová, Dana. History of education in Central and Eastern Europe: past, present and future [elektronický dokument]. DOI 10.1080/0046760X.2023.2166597 In: History of education. Londýn: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 52, č. 2-3, s. 355-398 [tlačená forma] [online]. ISSN 0046-760X. ISSN (online) 1464-5130. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 6


ADE_001 Pukánszky, Béla István. Német egyetemi filozófiai hatások Schneller István morálpedagógiai rendszerében [elektronický dokument]. DOI 10.29116/gerundium/2018/1/2 In: Gerundium: egyetemtörténeti közlemények, 2018, Roč. 9, č. 1, s. 23-33 [tlačená forma]. ISSN 2061-5132. ISSN (online) 2061-7097. http://gerundium.lib.unideb.hu/megjelent/index/120. [maďarčina]


ADE_002 Pukánszky, Béla István. Nőkép, női szerepek és iskoláztatás a második világháború után [elektronický dokument] In: Educatio: pedagógia, szociológia, história, ökonómia, pszichológia, politológia. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2007, č. 4, s. 552-566 [tlačená forma]. ISSN 1216-3384. ISSN (online) 1419-8827. [maďarčina]


ADE_003 Pukánszky, Béla István. Szent-Györgyi Albert az egyetempedagógiáról In: Iskolakultúra Online, 2014, Roč. 24, č. 4, s. 81-91. ISSN 1789-5170. [maďarčina]


ADE_004 Pukánszky, Béla István. A 19. századi magyar pedagógiai kézikönyvek gyermekképének belső ellentmondásai [elektronický dokument] In: Pedagógiatörténeti Szemle. Segedín : Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2015, Roč. 1, č. 2, s. 12-20 [online]. ISSN (online) 2415-9093. [maďarčina]


ADE_005 Németh, András, Pukánszky, Béla István. Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében [elektronický dokument] In: Magyar pedagógia: a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata: journal of the Educational Comitee of the Hungarian Academy of Science. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 1997, Roč. 97, č. 3, s. 303-317 [tlačená forma]. ISSN 0025-0260. ISSN (online) 2939-7650. [maďarčina]


Ohlasy:

2001 [03/12] NÓBIK, A. A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, vol. 11, no. 4, p. 65-72.. [s.l.] : [s.n.], 2001


ADE_006 Németh, András, Pukánszky, Béla István. Paradigmen in der Geschichte der Ungarischen Pädagogik [elektronický dokument]. DOI 10.1080/00309230.1998.11434889 In: Paedagogica historica: international journal of the history of education. London: Taylor & Francis Group. Routledge, 1998, č. 34, s. 275-292 [tlačená forma]. ISSN 0030-9230. ISSN (online) 1477-674X. [nemčina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 1


ADF_001 Pukánszky, Béla István. Zrod viacročníkového ústavu stredného stupňa na prípravu učiteľov v Egri: Egerský /Jágerský/ učiteľský ústav Jána Ladislava Pyrkera In: Notitiae Historiae Ecclesiasticae: vedecký recenzovaný časopis: scientific peer-reviewed journal. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020, Roč. 9, č. 2, s. 22-39 [tlačená forma]. ISSN 1338-9572. [slovenčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 2


ADM_001 Németh, András, Pukánszky, Béla István. Life reform efforts in the Austro-Hungarian monarchy and their impact on Hungarian cultural and pedagogical reforms [elektronický dokument]. DOI 10.1080/00309230.2019.1586736 In: Paedagogica historica: international journal of the history of education. London: Taylor & Francis Group. Routledge, 2019, s. 1-18 [tlačená forma]. ISSN 0030-9230. ISSN (online) 1477-674X. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063750240&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000464534800001. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Gulczynska, Justyna, Rébay, Magdolna, Kasperová, Dana. History of education in Central and Eastern Europe: past, present and future [elektronický dokument]. DOI 10.1080/0046760X.2023.2166597 In: History of education. Londýn: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 52, č. 2-3, s. 355-398 [tlačená forma] [online]. ISSN 0046-760X. ISSN (online) 1464-5130. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Kasper, Tomáš. 'Education through life and work': Pedagogical programme of care for physically disabled children and youth in the Czech lands in the first half of the twentieth century [elektronický dokument] In: Education and the Body in Europe (1900-1950): movements, public health, pedagogical rules and cultural ideas. Berlín: Peter Lang, 2021. - SCO, s. 207-223 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-631-83564-7. ISBN (online) 978-3-631-84123-5. ISBN (online) 978-3-631-84124-2. ISBN (online) 978-3-631-84125-9. - SCO


2020 [01/20] Comas Rubi, Francisca, Gonzalez Gomez, Sara. Natura et urbis in the socio-educational renovation of Barcelona City Council (1909-1933) [elektronický dokument]. DOI 10.1080/0046760X.2019.1695290 In: History of education. Londýn: Taylor & Francis Group, 2020, Roč. 49, č. 4, s. 476-497 [tlačená forma] [online]. ISSN 0046-760X. ISSN (online) 1464-5130. - WOS CC ; CCC


ADM_002 Németh, András, Pukánszky, Béla István. Life reform, educational reform and reform pedagogy from the turn of the century up until 1945 in Hungary. DOI 10.14516/ete.284 In: Espacio, Tiempo y Educación. Salamanca: FahrenHouse, 2020, Roč. 7, č. 2, s. 157-176 [online]. ISSN 2340-7263. https://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/article/view/284. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Gulczynska, Justyna, Rébay, Magdolna, Kasperová, Dana. History of education in Central and Eastern Europe: past, present and future [elektronický dokument]. DOI 10.1080/0046760X.2023.2166597 In: History of education. Londýn: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 52, č. 2-3, s. 355-398 [tlačená forma] [online]. ISSN 0046-760X. ISSN (online) 1464-5130. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Montoya-Rubio, Juan Carlos. The concept of "ludicity" in the Kodály method: Origin, meaning and projection. [elektronický dokument]. DOI 10.6035/artseduca.5863 In: Artseduca. [s.l.]: Universidad Jaume I de Castellon, 2022, č. 31, s. 105-115. ISSN (online) 22540709. - WOS CC ; SCO


2018 [01/20] Mateus-Berr, Ruth. Crossing the black and white pattern of a chessboard with the colors of art: The digital turn and live reform movement 4.0 In: The Elgar Companion to Digital Transformation, Artificial Intelligence and Innovation in the Economy, Society and Democracy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, s. 252-255. ISBN 9781839109362. ISBN 9781839109355. [angličtina]. - SCO


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 5


AEC_001 Pukánszky, Béla István. Adalékok a pedagógiai naturalizmus történetéhez In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, s. 75-88. ISBN 978-615-5657-03-0. ISSN 2064-6755. [maďarčina]


AEC_002 Kéri, Katalin, Németh, András, Pukánszky, Béla István, Szabolcs, Éva. Neveléstörténeti tartalmak a magyar neveléstudományi doktori iskolák programjaiban In: A neveléstörténet változó arcai: A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, s. 29-37. ISBN 978-963-312-168-9. [maďarčina]


AEC_003 Huszár, Zsuzsanna, Nagy, Melinda, Tóth, Péter, Pukánszky, Béla István, Németh, András. Szlovákiai magyar pedagógusok szakmaképe, kisebbségi és pedagógusi identitásának vizsgálata In: Új kutatások a neveléstudományokban 2020: Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Debrecen: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2021, s. 178-197. ISSN 2062-090X. [maďarčina]


AEC_004 Pukánszky, Béla István. Die Pädagogik von Zoltán Kodály und die geistigen Richtungen um die Jahrhundertwende In: Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k. u. k. Monarchie: Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagogische Bewegungen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008, s. 27-40 [tlačená forma]. ISBN 978-3-361-56719-7. [nemčina]


AEC_005 Pukánszky, Béla István. A gyermek évszázadának hajnalán In: A gyermek évszázada. Budapest: Osiris Kiadó, 2000, s. 9-20. ISBN 963-379-770-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2001 [03/12] NÓBIK, A. A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, vol. 11, no. 4, p. 65-72.. [s.l.] : [s.n.], 2001


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AED_001 Pukánszky, Béla István. A szlovákiai pedagógus identitásvizsgálat történeti forrásai In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 31-37 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9. [maďarčina]


AED_002 Pukánszky, Béla István. Kirekesztés, befogadás, külön oktatás és együttnevelés a fogyatékosságügy és a gyógyító pedagógia történetében In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 79-86 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7. [maďarčina]


AED_003 Pukánszky, Béla István. Paradigmatikus viták a tanárképzésről Magyarországon: Múlt és jelen In: Vzdelávanie, výskum a metodológia. Komárno: International Research Institute, 2013, s. 591-604. ISBN 978-80-971251-1-0. [maďarčina]


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


AEE_001 Pukánszky, Béla István. Professionalizzazione dei maestri e immagine del bambino nella scuola elementare ungherese del XIX secolo In: La scuola degli Asburgo: Pedagogia e formazione degli insegnanti tra il Danubio e il Po (1773-1918). Torino: Societá Editrice Internazionale, 2012, s. 229-239 [tlačená forma]. ISBN 978-88-05-07299-6. [taliančina]


AEE_002 Németh, András, Pukánszky, Béla István. Tendencies and Reforms in the Hungarian School System in Historical Perspective In: Education and the Values Crisis in Central and Eastern Europe. Frankfurt: Peter Lang, 1994, s. 37-56. ISBN 3-631-46409-6. ISSN 0934-0858. [angličtina]


Ohlasy:

2003 [01/12] FLANAGAN, CA. - CAMPBELL, B. - BOTCHEVA, L. et al. Social class and adolescents' beliefs about justice in different social orders. In Journal of Social Issues. ISSN 0022-4537, 2003, vol. 59, no. 4, p. 711-732.. [s.l.] : [s.n.], 2003


2001 [01/12] LISOVSKAYA, E. - KARPOV, V. The perlexed world of Russian Private schools: findings from field research. In Comparative Education. ISSN 0305-0068, 2001, vol. 37, no. 1, p. 43-64.. [s.l.] : [s.n.], 2001


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFC_001 Pukánszky, Béla István. Magyar neveléstudomány - protestáns pedagógiai hagyományok In: Reformáció 500: A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, s. 175-187. ISBN 978-606-8156-99-6. [maďarčina]


AFC_002 Pukánszky, Béla István. A középiskolai tanárképzés egyetemi intézményesülésének sarkalatos mozzanata:: az egyetemi tanárképző intézetek megteremtése In: Egyetem. Eszme és valóság: Tanulmányok az egyetemi kultúráról. Eger: Líceum, 2017, s. 99-119. ISSN 2559-8619. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 10


AFD_001 Pukánszky, Béla István. A magyar neveléstudomány protestáns gyökerei In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia teologických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 53-61 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-254-2. [maďarčina]


AFD_002 Pukánszky, Béla István. Die veränderungen Derstruktur und des inhaltesder Lehrerausbildungin ungarn nach Bologna In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012: zborník z konferencie. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012, s. 13-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8084-941-2. [nemčina]


AFD_003 Pukánszky, Béla István. Programok és paradigmák a magyar pedagógusképzés történetében In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie University J.Selyeho " Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť ": A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, s. 610-622 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89234-83-7. [maďarčina]


AFD_004 Pukánszky, Béla István. A tanári kompetenciák fejlesztése In: Zborník II. Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho - "Spoločenské javy a zmeny". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 281-288 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-008-1. [maďarčina]


AFD_005 Pukánszky, Béla István. Három paradigmatikus "gyermekideológia" a nevelés eszmetörténetéből In: Egymás mellett vagy együtt?!: A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma - tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, s. 5-27. ISBN 978-80-8122-024-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] KICSÁK, M. Romantikus gyermekkép motívumok Andersen néhány meséjében. In Könyv és nevelés. 2013, 15. évf., 2. sz. [cit. 2013-02-01]. Dostupné na internete: . ISSN 0454-3475.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AFD_006 Pukánszky, Béla István. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 12-24 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [maďarčina]


AFD_007 Pukánszky, Béla István. Tehetségmentés és életreform: Tarhos példája In: Továbbélő utópiák: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014, s. 328-348. ISBN 978-963-693-580-1. [maďarčina]


AFD_008 Pukánszky, Béla István. Egyenlőség helyett csorbuló jogok - nőkép és nőnevelés a 18-19. századi Európában In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 139-151 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-144-6. [maďarčina]


AFD_009 Pukánszky, Béla István. A fekete pedagógia gyermekalattvalói - eszmetörténeti vázlat egy "provokatív könyv" margójára In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 156-163 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-187-3. [maďarčina]


AFD_010 Pukánszky, Béla István. Esélyegyenlőtlenség és hátrányos helyzet: nőnevelés a romantika korában In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 351-360 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-222-1. [maďarčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 3


AFG_001 Pukánszky, Béla István. A pedagógus-identitás történeti-komparatisztikai vizsgálata Szlovákia és Magyarország területén élő kisebbségek relációjában In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában: absztraktkötet. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, s. 440-440 [tlačená forma]. ISBN 978-963-490-258-4. [maďarčina]


AFG_002 Pukánszky, Béla István. A hazai népiskolai tanítóképzés intézményesülési és szakmásodási folyamatainak kezdetei és a korabeli tanítói kézikönyvek iskolásgyermek-képe In: 17. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2017, s. 246-246. ISBN 978-963-508-863-8. [maďarčina]


AFG_003 Pukánszky, Béla István. Gyógypedagógia-történet vagy fogyatékosság-történet? Egy diszciplináris paradigmaváltás okai és következményei In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: program - absztraktkötet. Szeged: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2016, s. 267-267. ISBN 978-963-306-513-6. [maďarčina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 2


AFH_001 Pukánszky, Béla István. Tehetségmentés és életreform - Tarhos példája In: Továbbélő utópiák II.: Életreform - törekvések a 20. század első felében. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 23-23. ISBN 978 9636 931025. [maďarčina]


AFH_002 Pukánszky, Béla István. Fogyatékosság-történet vagy gyógypedagógia-történet?: Régi és új tudományágak útkeresése és vitája In: 5. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Komárno: International Research Institute, 2017, s. 74-74. ISBN 978-80-89691-39-5. [maďarčina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAA_001 Gácser, József, Pukánszky, Béla István. Egy nagy szegedi neveléstudós Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. 1. vyd. Szeged: SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1992. ISBN 963-7171-09-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2009 [01/12] PATAKI, M. - POLYÁK, K. - NÉMETH, D. 80 Years' History of psychology in the university of szeged. In Magyar Pszichológiai Szemle. ISSN 0025-0279, 2009, vol. 64, no. 4, p. 671-676.. [s.l.] : [s.n.], 2009


BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BBB_001 Pukánszky, Béla István. A tanári kompetenciák problématörténete In: A tanári kompetenciákról. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 29-65 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-015-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2017 [04/12] BACSÓ, B. Tanári motiváció, nevelőszülőknél élő gyermekek kitörési esélyeiben. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívása”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-223-1, p. 14, 17.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2015 [04/12] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [04/12] MÁTÉNÉ HOMOKI, T. Terepgyakorlatok a szegedi gyógypedagógus-hallgatók pályaszocializációjában. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 358, 366.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [04/12] HORVÁTHOVÁ, K. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 6, 13.. [s.l.] : [s.n.], 2014


BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 3


BDE_001 Pukánszky, Béla István. A gyermek mint alattvaló [elektronický dokument] In: Educatio: pedagógia, szociológia, história, ökonómia, pszichológia, politológia. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2013, Roč. 21, č. 4, s. 665-671 [tlačená forma]. ISSN 1216-3384. ISSN (online) 1419-8827. [maďarčina]


BDE_002 Pukánszky, Béla István. Párhuzamok és ellenpontok: Gondolatok a magyar gyógypedagógus-képzés története című kötet olvasása közben In: Gyógypedagógiai szemle: a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata. Budapešť: Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, 2013, Roč. 41, s. 13-21 [tlačená forma]. ISSN 0133-1108. [maďarčina]


BDE_003 Németh, András, Pukánszky, Béla István. Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében [elektronický dokument] In: Magyar pedagógia: a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata: journal of the Educational Comitee of the Hungarian Academy of Science. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 1997, Roč. 97, č. 3, s. 303-317 [tlačená forma]. ISSN 0025-0260. ISSN (online) 2939-7650. [maďarčina]


BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


BEC_001 Pukánszky, Béla István. Gyermekkép és óvodatörténet In: Ötéves a Selye János Egyetem: Tanulmánykötet Albert Sándor tiszteletére. Győr: MTA Veszprémi Területi Bizottsága, 2009, s. 35-61. ISBN 978 693 7385 91 9. [maďarčina]


BEC_002 Pukánszky, Béla István. Tanárképzés Bologna után - A MAB szerepe a tanári mesterszakok minőségének fejlesztésében In: Kutatás és képzés: In honorem Orosz Gábor. Nyíregyháza: Élmény´94, s. 183-195. ISBN 978 963 88052 5 6. ISSN 2060-2847. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 4


BEE_001 Pukánszky, Béla István. Gyermekkép és romantika = Image of the Child and romanticism In: Tanulmányok Budapest múltjából 43: Gyerek/kor/kép. Budapest: Budapesti történeti múzeum, 2019, s. 223-234 [tlačená forma]. ISSN 0238-5597. [maďarčina]


BEE_002 Pukánszky, Béla István. Paradigmák, viták és szervezeti legitimáció: A tanárképző központ történeti előzményei In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Eger: Eszterházy Főiskola Eger, s. 132-143. ISBN 978-80-89691-05-0. [maďarčina]


BEE_003 Pukánszky, Béla István. A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon In: A tanárképzés jövőjéről. Pécs: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, s. 103-128. ISBN 978-963-682-790-8. [maďarčina]


BEE_004 Pukánszky, Béla István. A testi-fizikai nevelésre, illetve az egészségnevelésre vonatkozó ismeretek megjelenése és kanonizálódása a 19. század első évtizedeinek magyar neveléstani kézikönyveiben In: Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma: Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017, s. 126-136. ISBN 978-963-284-855-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] DOBAY, B. Természetben végezhető sporttevékenységek lehetőségei a szlovákiai oktatásban. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 76.. [s.l.] : [s.n.], 2020


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 7


FAI_001 Bukor, József, Nagy, Melinda, Pukánszky, Béla István, Csehiová, Agáta, Józsa, Krisztián, Szőköl, István. 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/3334.html. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_002 Németh, András, Pukánszky, Béla István, Pirka, Veronika. Továbbélő utópiák: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. ISBN 978-963-693-580-1. [maďarčina]


FAI_003 Németh, András, Pukánszky, Béla István. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma: Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére. 1. vyd. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-855-6. [maďarčina]


FAI_004 Pukánszky, Béla István. A neveléstörténet-írás új útjai. 1 vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008. ISBN 978 963 693 132 2. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


Ohlasy:

2016 [03/12] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2014 [04/12] FÁYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professzió - történet kerete. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 88.. [s.l.] : [s.n.], 2014


FAI_005 Pukánszky, Béla István, Nóbik, Attila. Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. 1 vyd. Frankfurt: Peter Lang, 2010. ISBN 978-3-631-60015-3. ISSN 1861-9770. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [nemčina]


Ohlasy:

2011 [01/12] VILLO, P. Normality, Abnormality and Deviancy: Social construction processes and their transformations in Modernity. Education in Science and Practice. In History of Education & Children´s Literature. ISSN 1971-1093, 2011, vol. 6, no. 1, p. 507-511.. [s.l.] : [s.n.], 2011


FAI_006 Pukánszky, Béla István. Két évszázad gyermekei: A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. 1. vyd. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2003. ISBN 963-9316-65-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2016 [03/12] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2013 [01/12] MILLEI, Z. The "cosmopolitan" project and Hungarian kindergarten education: Re-reading socialism. In Prospects. ISSN 0033-1538, 2013, vol. 43, no. 2, p. 133-149.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2007 [03/12] KÉZI, E. A család változásának történelmi dimenziói. In Zempléni múzsa. ISSN 1587-1762, 2007, vol. 7, no. 1. (25.), p. 38-43.. [s.l.] : [s.n.], 2007


FAI_007 Mészáros, István, Németh, András, Pukánszky, Béla István. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Osiris, 2004. ISBN 978 963 3895917. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [04/12] BENCÉNÉ FEKETE, A. Egyéni differenciálás a Montessori módszerben. In Sokszínű pedagógiai kultúra. Komárno : International Research Institute s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89691-05-0, p. 461.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [01/12] MILLEI, Z. The "cosmopolitan" project and Hungarian kindergarten education: Re-reading socialism. In Prospects. ISSN 0033-1538, 2013, vol. 43, no. 2, p. 133-149.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2011 [01/12] MILLEI, Z. Governing through early childhood curriculum, "the child," and "community": Ideologies of socialist hungary and neoliberal Australia. In European Education. ISSN 1056-4934, 2011, vol. 43, no. 1, p. 33-55. [s.l.] : [s.n.], 2011Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 4

Hlavná databáza WOS CC: 4

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 3

Hlavná databáza SCO: 3

Databáza CCC. Počet zaznamov spolu: 2

Hlavná databáza CCC: 2


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 7

V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok: 1

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 3

O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: 3


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 67

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 11

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 2

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách: 1

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 2

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 6

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 1

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 2

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 5

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 3

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 2

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 10

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 3

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 2

BAA - Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách: 1

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 3

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 4

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 7


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 27

Počet jedinečných ohlasov: 79

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 68

Z toho bez autocitácií: 68

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 15

Z toho bez autocitácií: : 15

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 36

Z toho bez autocitácií: : 36

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 16

Z toho bez autocitácií: : 16

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 11

Z toho bez autocitácií: 11

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 9

Z toho bez autocitácií: : 9

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 2

Z toho bez autocitácií: : 2

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 21

Počet zahraničných vydaní: 36

Počet bez krajiny vydania: 21


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

010 Pedagogické vedy: 56

020 Humanitné vedy: 2

240 Matematika a štatistika: 1


Podľa študijného odboru

7605 učiteľstvo a pedagogické vedy: 7


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 10

Z toho na domácich podujatiach: 6

Z toho na zahraničných podujatiach: 4

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 1


Podľa databáz a citačných indexov

CCC Current Content Connect: 2

CCC Current Content Connect: 2

SCO SCOPUS: 3

SCO SCOPUS: 3

WOS CC Web of Science Core Collection: 4

WOS CC Web of Science Core Collection: 4


Podľa metrík

AIS: 2

CiteScore: 4

IF: 1

SJR: 4

SNIP: 4


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 2

Z toho Q2: 1

Education & educational research: 1

Z toho Q4: 1

History: 1

Počet záznamov s kvartilom JCR: 1

Z toho Q3: 1

History of social sciences: 1

Z toho Q4: 1

Education & educational research: 1

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 4

Z toho Q2: 2

History: 2

Z toho Q3: 2

History and philosophy of science: 1

Philosophy: 1

Z toho Q4: 4

Education: 4

History and philosophy of science: 1

Sociology and political science: 12012-

predseda: MAB Pedagógusképzési Albizottság

2011-

predseda: MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Pedagógiai-Pszichológiai Szakosztálya Gyógypedagógiai Munkabizottságának elnöke

2005-

člen: MTA Művelődéstörténeti Bizottságának tagja

2004 _ 2010

člen: Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának tagja

2004 - 2010

člen: Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének választott (doktori képviselő) tagja

1999-

člen, predseda: MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának tagja, 2003 és 2006 között elnöke

1997 -

člen:  Internationale Akademie zur Humanisierung der Bildung tagja

1992-

člen: MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Pedagógiai-Pszichológiai Szakosztálya Neveléstörténeti Munkacsoportjának tagja

člen, predseda: Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztályának tagja, elnôke

člen: Magyar Comenius Társaság Tagja

1990-

člen, tajokmník, podpredseda: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának Tagja, 1999-ig titkára, 2005-től alelnöke


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem