Hlavné menu UJS

PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.

PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.
Meno: PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra manažmentu
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: G315
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 618

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta
Manažment - Riadenie podniku
2005 - 2010
Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta
Ekonomika a riadenie podniku
2005 - 2008
Rigorózne konanie
Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta
Manažment
2010 - 2012
Doktorandské štúdium
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola
2011 -

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta
Odborný asistent
2013 -
Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta
Asistent
2010 - 2013


Oblasť výskumu Manažment, Organizačné správanieSkupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 0

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 1
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 0

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 0

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 0

Počet záznamov spolu: 1

Menný zoznam publikácií:

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACA 001 BALATON, Károly, Ernő TARI, Emma INCZE, Márk LACZKÓ, Lilla HORTOVÁNYI a Zsolt Roland SZABÓ. Stratégiai menedzsment. Budapest: AULA kiadó, 2010. 338 s. ISBN 978-963-9698-81-9. ISSN 1788-4713.
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem