Hlavné menu UJS

Mgr. Szilárd Svitek

Mgr. Szilárd Svitek
Meno: Mgr. Szilárd Svitek
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra matematiky
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: ***
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 ***

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a matematiky
2012 - 2015
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a matematiky
2015 - 2017Výskumné projekty Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík
1/0663/19
VEGA - Vedecká grantová agentúra
2019 - 2021

Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na elektronické dištančné vzdelávanie
1/0386/21
VEGA - Vedecká grantová agentúra
2021 -Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 0

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 0

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 0

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 0

Počet záznamov spolu: 2

Menný zoznam publikácií:

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2


AEC 001 SVITEK, Szilárd. Der Reiseleiter für Mathematikdidaktik Ervin Deák und das Nichts, das zählt. In: Auch wenn A falsch ist, kann B wahr sein. Was wir aus Fehlern lernen können : Ervin Deák zu Ehren: Ervin Deák zu Ehren. Eva Vásárhelyi, Johann Sjuts. Münster: WTM-Verlag, 2019, P. 253-259. ISBN 978-3-95987-113-6.

AEC 002 SVITEK, Szilárd. Wie Studenten eine offene Aufgabe aus der Geometrie lösen - eine Fallstudie. In: Theoretische und empirische Analysen zum geometrischen Denken. Hrsg. Eva Vásárhelyi, Johann Sjuts. Münster: WTM-Verlag, 2021, P. 341-356. ISBN 978-3-95987-199-0.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 0


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 0


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 0


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 3

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 11

P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta (1)

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (7)

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (3)


Počet výstupov spolu: 14


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 1

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 1Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 7


V2_001 Svitek, Szilárd. Analysis of Mathematical Competences of Secondary School Students in Slovakia and Hungary In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 1677-1683 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_002 Svitek, Szilárd. Open Tasks in Mathematics Education - Is There a Place for Them? In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 1684-1688 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_003 Annuš, Norbert, Svitek, Szilárd. Visualization of Arithmetical Functions in Education In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 2047-2053 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_004 Svitek, Szilárd, Csicsay, Imrich. A feladatmegoldás problémája az iskolai matematikában. DOI 10.36007/4133.2022.211 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 211-216 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [maďarčina]


V2_005 Paksi, Dávid, Csóka, Márk, Svitek, Szilárd. Spreadsheets Feasibility for Modeling in Education In: EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain. Palma: IATED, 2022, s. 5855-5861 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


V2_006 Csiba, Peter, Svitek, Szilárd. The Presence and Future of Teaching Mathematics online - Focus on Hungarian Language in Education in Slovakia [elektronický dokument] In: DisCo 2020: education in the age of Covid-19. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2020, s. 25-33 [online]. ISBN (online) 978-80-86302-86-7. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Annuš, Norbert. Assisting the Teaching of Mathematics in Primary Schools Using Intelligent Software In: EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain. Palma: IATED, 2022, s. 5096-5102 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


V2_007 Otilová, Petra, Svitek, Szilárd. The Relationship Between Mathematics and Music Education - Practical Experiences In: EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain. Palma: IATED, 2022, s. 7344-7349 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 3


V3_001 Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, Roč. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


V3_002 Svitek, Szilárd. Live by the Research, Die by the Research In: Journal of Humanistic Mathematics. Claremont: Claremont Center for the Mathematical Sciences, 2022, Roč. 12, č. 2, s. 204-220. ISSN 2159-8118. [angličtina]


V3_003 Svitek, Szilárd, Annuš, Norbert, Filip, Ferdinánd. Math Can Be Visual-Teaching and Understanding Arithmetical Functions through Visualization [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math10152656 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 15, art. no. 2656, s. 1-14 [online]. ISSN (online) 2227-7390. [angličtina]


P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

Počet výstupov: 1


P2_001 Svitek, Szilárd. A nyitott gondolkodás fejlesztése In: Oktatási jó gyakorlatok természettudományos és matematika tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 111-118 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-406-5. [maďarčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 2


AEC_001 Svitek, Szilárd. Der Reiseleiter für Mathematikdidaktik Ervin Deák und das Nichts, das zählt In: Auch wenn A falsch ist, kann B wahr sein. Was wir aus Fehlern lernen können: Ervin Deák zu Ehren. Münster: WTM-Verlag, 2019, s. 253-259. ISBN 978-3-95987-113-6. [nemčina]


AEC_002 Svitek, Szilárd. Wie Studenten eine offene Aufgabe aus der Geometrie lösen - eine Fallstudie [elektronický dokument] In: Theoretische und empirische Analysen zum geometrischen Denken. Münster: WTM-Verlag, 2021, s. 341-356 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-95987-199-0. ISBN (online) 978-3-95987-200-3. [nemčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Nagy, Ádám István, Svitek, Szilárd. Mindenkiben ott az X-mutánsok és tehetséggondozás In: Nevelj jedit!: A képzelet pedagógiája. Budapest: Athenaeum, s. 147-182 [tlačená forma]. ISBN 978-963-293-218-7. [maďarčina]

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem