Hlavné menu UJS

Mgr. Szilárd Svitek

Mgr. Szilárd Svitek
Meno: Mgr. Szilárd Svitek
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra matematiky
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: ***
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 ***

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a matematiky
2012 - 2015
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a matematiky
2015 - 2017Výskumné projekty Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík
1/0663/19
VEGA - Vedecká grantová agentúra
2019 - 2021

Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na elektronické dištančné vzdelávanie
1/0386/21
VEGA - Vedecká grantová agentúra
2021 -Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 0

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 0

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 0

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 0

Počet záznamov spolu: 2

Menný zoznam publikácií:

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2


AEC 001 SVITEK, Szilárd. Der Reiseleiter für Mathematikdidaktik Ervin Deák und das Nichts, das zählt. In: Auch wenn A falsch ist, kann B wahr sein. Was wir aus Fehlern lernen können : Ervin Deák zu Ehren: Ervin Deák zu Ehren. Eva Vásárhelyi, Johann Sjuts. Münster: WTM-Verlag, 2019, P. 253-259. ISBN 978-3-95987-113-6.

AEC 002 SVITEK, Szilárd. Wie Studenten eine offene Aufgabe aus der Geometrie lösen - eine Fallstudie. In: Theoretische und empirische Analysen zum geometrischen Denken. Hrsg. Eva Vásárhelyi, Johann Sjuts. Münster: WTM-Verlag, 2021, P. 341-356. ISBN 978-3-95987-199-0.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk" 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem