Hlavné menu UJS

PaedDr. Beáta Kiss

PaedDr. Beáta Kiss
Meno: PaedDr. Beáta Kiss
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra: Katedra pedagogiky
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: T408
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 755

Vysokoškolské vzdelanie
Vysoká škola pedagogická, Nitra
Maďasrký jazyk a literatúra - hudobná výchova
1989 - 1993
Rigorózne konanie
Univerzita J. Selyeho Komárno
Maďarský jazyk a literatúra
2010 - 2012

Pracovné pozície
ZŠ s VJM Gy. Juhásza Levice
Učiteľka
1995 - 2004
Gymnázium P. Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM Levice
učiteľka, riaditeľka
2001 - 2021
Univerzita H. Selyeho, Komárno
asistent
-


Oblasť výskumu Oblasti výskumu: pedagogická analýza programov pre deti a mládež maďarského vysielania Slovenského rozhlasu, dobrovoľníctvo vo verejnom školstve, vplyv  profesijných občianskych združení na ďalšie vzdelávanie maďarských pedagógov na Slovensku.Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk


Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"


PaedDr. Beáta Kiss má bohaté skúsenosti v oblasti regionálneho školstva, nakoľko dlhé roky pracovala ako učiteľka základnej školy, neskôr ako riaditeľka gymnázia. Na Metodickom oddelení bývalej Školskej správy prispela k  zvyšovaniu kvality metodiky vyučovania na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Popri tejto činnosti sa ako členka pracovného tímu zúčastnila vypracovania vzdelávacích štandardov pre predmet maďarský jazyk a literatúra na základných školách s VJM. V rokoch 2014-15 bola externe zamestnaná v organizácii NUCEM, tvorila zadania pre potreby elektronického testovania. V rokoch 2018- 2022 bola členkou komisie školstva  zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ako odborníčka pre regionálne školstvo sa venuje hlavne problematike národnostných škôl a vyučovania na národnostných školách. Je členkou rôznych organizácií, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality a odbornosti škôl s vyučovacím jazykom maďarským.


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem