Hlavné menu UJS

Dr. habil. Erika Kopp, PhD.

Dr. habil. Erika Kopp, PhD.
Meno: Dr. habil. Erika Kopp, PhD.
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra: Katedra pedagogiky
Pracovné zaradenie: Docent
Kancelária: T408
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 755
Zodpovedná osoba za študijný program:
Pedagogika a vychovávateľstvo (1. stupeň)

Vysokoškolské vzdelanie
Fakulta humanitných vied Univerzity Eötvösa Loránda
Pedagogika
1993 - 1996
Doktorandské štúdium
Fakulta humanitných vied Univerzity Eötvösa Loránda
Pedagogika
1999 - 2006
Habilitácia
Fakulta humanitných vied Univerzity Eötvösa Loránda
Pedagogika
2018

Pracovné pozície
UJS Kom§rno
docent
2022 -
Fakulta humanitných vied Univerzity Eötvösa Loránda
docent
2018 -
Fakulta humanitných vied Univerzity Eötvösa Loránda
odborný asistent
2003 - 2018
Reformovaná univerzita Károliho Gáspára
docent
1998 - 2008


Oblasť výskumu Erika Koppová je vedúcou niekoľkých medzinárodných a národných výskumných projektov, jej hlavnými oblasťami výskumu sú: inštitucionálny rozvoj, rozvoj programov a reformované školy.

Výskumné projekty Sieť expertov pre uznávanie výsledkov vzdelávacích pobytov v zahraničí vo všeobecnom stredoškolskom vzdelávaní
EAC-2019-0620
European Comission
2020 - 2022

Pozitívny smer vo vzdelávaní
2020-1-UK01-KA226-SCH-094495
European Comission
2021 - 2023

Podpora začlenenia do spoločnosti prostredníctvom vzdelávania
Erasmus+ 2018-1-UK01-KA201-048038
European Comission Erasmus+
2018 - 2021

Budovanie mostov v rámci vzdelávania učiteľov
2015-1-SE01-KA203-012302
Európai Bizottság Erasmus+
2015 - 2018Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk


Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 3


V1_001 Rapos, Nóra, Kopp, Erika, Chrappán, Magdolna. A tanárképzés megújítása. 1. vyd. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. ISBN 978-963-284-690-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [02/20] Kálmán, Orsolya. Professional development at the Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology In: Supporting doctoral students in their teaching role: Handbook for teaching in higher education. Budapest: Eötvös University Press, 2019. ISBN 978-963-284-936-2


2016 [02/20] K. Nagy, Emese. Milyen oktatást szeretnénk? [elektronický dokument] In: Új pedagógiai szemle: a Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata. Budapešť: Országos Közoktatási Intézet, 2016, č. 3-4, [tlačená forma]. ISSN 1215-1807. ISSN (online) 1788-2400


2016 [02/20] K. Nagy, Emese. A pedagóguspálya kihívásai és a tanárképzés [elektronický dokument]. DOI 10.37205/TEL-hun.2016.1-4.06 In: Pedagógusképzés. Budapest: Tanárképzők Szövetsége, 2016, Roč. 15, č. 1-4. ISSN 0133-2570. ISSN (online) 2732-3463


V1_002 K. Nagy, Emese, Revákné Markóczi, Ibolya, Kopp, Erika, Kovácsné Duró, Andrea, Dobróné Tóth, Márta, Huszár, Zsuzsanna, Fűzné Kószó, Mária. Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban [textový dokument (print)] : (DFHT) tanítási-tanulási stratégia. 1. vyd. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-615-5621-79-6. ISBN (online) 978-615-5621-88-8. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [02/20] Turós, Mátyás, Dorner, László. Komplex Alapprogram a pedagógusok tapasztalatai alapján – szülő és iskola kapcsolata, a Ráhangolódás programelem megítélése. DOI 10.46436/ActaUnivEszterhazyPedagogica.2020.109 In: Acta Universitatis: Sectio Paedagogica. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 2020, č. 43. ISSN 2630-9742


2020 [02/20] Turós, Mátyás, Dorner, László. Pedagógusok egy fejlesztési program fókuszában In: Iskolakultúra: pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata. Budapešť: Gondolat Kiadó, 2020, č. 11, [tlačená forma]. ISSN 1215-5233


2019 [02/20] Magyar, István, Fazakas, Ida, Czövek, Andrea. KÉPZŐI KÉZIKÖNYV: A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Életgyakorlat-alapú alprogram 30 órás továbbképzéshez. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2019


2019 [02/20] Magyar, István, Fazakas, Ida, Czövek, Andrea. RÉSZTVEVŐI KÉZIKÖNYV: A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Életgyakorlat-alapú alprogram 30 órás továbbképzéshez. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2019


2019 [02/20] Dudás, Anna, Hanák, Zsuzsanna, Mező, Ferenc. KÉPZŐI KÉZIKÖNYV: A „Művészettel nevelés a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében a Komplex Alapprogramban” című továbbképzéshez. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2019


2019 [02/20] Dudás, Anna, Hanák, Zsuzsanna, Mező, Ferenc. RÉSZTVEVŐI KÉZIKÖNYV: a „Művészettel nevelés a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében a Komplex Alapprogramban” című továbbképzéshez. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2019


2019 [02/20] Zs. Sejtes, Györgyi. KAP-tunk, hogy adjunk!: Tanulni élmény?! In: Módszertani közlemények. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2019, Roč. 59, č. 1, [tlačená forma]. ISSN 2063-3734


2018 [02/20] Pető, József, Sápiné Bényei, Rita, Antalné Szabó, Ágnes. Felsős tanári kézikönyv a magyar irodalom tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-066-9


2018 [02/20] Ládiné Szabó, Tünde Julianna, Vizes, Marianna. KÉZIKÖNYV: Tankockák a Komplex Alapprogramban. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-011-9


2018 [02/20] Kalló, Zsolt, Lénártné Földes, Katalin. Alsós tanítói kézikönyv az ének-zene tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-046-1


2018 [02/20] Homoki, Erika. Alsós tanítói kézikönyv a környezetismeret tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-048-5


2018 [02/20] Toma, Kornélia, Csizmarikné Tóth, Titanilla. Alsós tanítói kézikönyv a magyar irodalom tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-032-4


2018 [02/20] Sulyokné Stark, Krisztina. Alsós tanítói kézikönyv a vizuális kultúra tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-054-6


2018 [02/20] Tóthné Huszár, Katalin. Alsós tanítói kézikönyv az erkölcstan tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-050-8


2018 [02/20] Ládiné Szabó, Tünde Julianna, Wiersumné Gyöngyösi, Erika. Alsós tanítói kézikönyv a matematika tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-028-7


2018 [02/20] Víg, Noémi, Varga, Katalin. Alsós tanítói kézikönyv a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-052-2


2018 [02/20] Susánné Zsikai, Anikó, Rawlinson, Krisztina. Felsos tanári kézikönyv az angol nyelv tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-040-9


2018 [02/20] Varga, Pál. Felsős tanári kézikönyv a biológia tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-056-0


2018 [02/20] Dudás, Anna. Felsős tanári kézikönyv az ének-zene tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-042-3


2018 [02/20] Sándorné Halász, Erzsébet, Sütő, László, Homoki, Erika. Felsős tanári kézikönyv a földrajz tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-062-1


2018 [02/20] Horváthné Tajti, Ágnes. Felsős tanári kézikönyv a kémia tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-064-5


2018 [02/20] Pap, Zoltán. Felsős tanári kézikönyv az informatika tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-070-6


2018 [02/20] Mogyorósiné Herczeg, Éva. Felsős tanári kézikönyv a magyar nyelv tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-068-3


2018 [02/20] Szeredi, Györgyi. Felsős tanári kézikönyv a technika és életvitel tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-076-8


2018 [02/20] Vajda, Tiborné, Boruzs, Norbert. Felsős tanári kézikönyv a testnevelés tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-036-2


2018 [02/20] Várkonyi, Péter. Felsős tanári kézikönyv a történelem tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-038-6


2018 [02/20] Igric, Eszter, Nyerges, Adrienn. Felsős tanári kézikönyv a vizuális kultúra tantárgy tanításához. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-963-496-078-2


V1_003 Kopp, Erika, Széll, Krisztián, Pusztai, Gabriella, Halász, Gábor. Megújuló energiák [textový dokument (print)] : Innováció és eredményesség a református középiskolákban. 1. vyd. Budapest: Kálvin János Kiadó, 2018. ISBN 978-615-5834-02-8. [maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 6


V2_001 Kálmán, Orsolya, Kovács, István Vilmos, Horváth, Lászlo, Kopp, Erika, Lénárd, Sándor, Rapos, Nóra. Ajánlás a pedagógusképzési programok minőségfejlesztéséhez: A hazai, az ELTE-s pedagógusképzési programok és különös tekintettel az ELTE tanárképzési programja számára In: A tanárképzés megújítása. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015, s. 33-82 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-690-3. [maďarčina]


V2_002 Kopp, Erika. A pedagógusok által érzékelt iskolai kultúraelemek és kapcsolatuk a szervezeti szocializációval In: Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016, s. 57-77 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-805-1. [maďarčina]


V2_003 Kopp, Erika, Kálmán, Orsolya. Nemzetközi tapasztalatok elemzése a tanítási és az összefüggő egyéni gyakorlat terén In: A tanárképzés megújítása. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015, s. 97-147 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-690-3. [maďarčina]


V2_004 Rapos, Nóra, Kopp, Erika, Czető, Krisztina, Kálmán, Orsolya, Mészáros, György, Tókos, Katalin, Seresné Busi, Etelka. Javaslat az osztatlan tanárképzés gyakorlati rendszerének átgondolására és a jelenlegi gyakorlatok alapelveinek és funkcióinak meghatározására In: A tanárképzés megújítása. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015, s. 215-282 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-690-3. [maďarčina]


V2_005 Kopp, Erika. Hollandia In: Alapkompetenciák fejlesztése öt európai országban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2019, s. 65-92 [tlačená forma]. ISBN 978-963-489-058-4. [maďarčina]


V2_006 Kopp, Erika, Pesti, Csilla. Tanárképzési curriculumok nemzetközi összehasonlítása In: Keresni az újat szüntelen...: Tanulmánykötet Halász Gábor tiszteletére. Budapest: Éditions L' Harmattan, 2022, s. 207-226. ISBN 978-963-414-918-7. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 8


V3_001 Kopp, Erika. Tanulásközpontú programfejlesztés In: Felsőoktatási Műhely, 2013, Roč. 7, č. 2, s. 39-56 [tlačená forma]. ISSN 1789-1922. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [02/20] Hegedűs, Judit. A magatartástudomány helye és szerepe a rendészeti képzésben In: A magatartás tudomány helye és szerepe a rendészeti képzésben. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. ISBN 978-963-498-081-0


2018 [02/20] Virágos, Márta. A jövő könyvtári terei [elektronický dokument] In: Könyvtári Figyelő: az Országos Könyvtárügyi Tanács és a Könyvtártudományi és módszertani központ folyóirata: könyvtár és információtudományi szakfolyóirat. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2018, [tlačená forma]. ISSN 0023-3773. ISSN (online) 1586-5193. ISSN (chybné) 0521-4637


2018 [02/20] Simándi, Szilvia. Közösségben tanulás [elektronický dokument]: Esettanulmány egy közösségi oldal keretében megvalósult nyílt kurzusról. DOI 10.1556/2063.27.2018.1.11 In: Educatio: pedagógia, szociológia, história, ökonómia, pszichológia, politológia. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2018, Roč. 27, č. 1, [tlačená forma]. ISSN 1216-3384. ISSN (online) 1419-8827


2018 [02/20] Simándi, Szilvia. Tanulókörök – Közösségi tanulás. DOI 10.17048/AM.2018.175 In: Agria Média 2017: A digitális átállás a tanulást élménnyé teszi. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018. ISBN 978-615-5621-86-4


2017 [02/20] Simándi, Szilvia. Study Circles in Online Learning Environment in the Spirit of Learning-Centered Approach [elektronický dokument]. DOI 10.1515/atd-2017-0017 In: Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2017, Roč. 7, č. 2, [tlačená forma]. ISSN 2585-741X. ISSN (online) 2585-7444


2017 [02/20] Simándi, Szilvia. Középpontban a közösség és a tanulás In: Létünk: társadalom, tudomány, kultúra. Újvidék: Forum Könyvkiadó, 2017, Roč. 47, č. 3, [tlačená forma] [online]. ISSN 0350-4158


2017 [02/20] Simándi, Szilvia. A tanulókörök mint a felnőttkori művelődés lehetséges színterei, módszertani vetületei In: Kulturális Szemle: a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata. Lakitelek: Nemzeti Művelődési Intézet, 2017, č. 7. ISSN 2416-2329


2017 [02/20] Petróczky, Henrietta. "Ahol a tudás találkozik a világgal" - Az Aalborgi Egyetem probléma alapú oktatásának modellje In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban: 7. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017. ISBN 978-963-449-073-9


2016 [02/20] Simándi, Szilvia. Fiatal és felnőtt hallgatók a felsőoktatásban: A felsőoktatás módszertani vetületei és kihívásai. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2016. ISBN 978-615-5509-95-7


2016 [02/20] Horváth H., Attila, Pálvölgyi, Krisztián. „Az esélyteremtő pedagógia intézményi implementációja” – tanulási eredmény alapú képzési programfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen In: FELSŐOKTATÁSI KIHÍVÁSOK: Alkalmazkodás stratégiai partnerségben. Pécs: MELLLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért Egyesület, 2016. ISBN 978-963-88878-7-0


2016 [02/20] Perjés, István, Héjja-Nagy, Katalin. Tanulástámogatás a felsőoktatásban: Online mentorálási kézikönyv. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5297-77-9


2016 [02/20] Bajzáth, Angéla, Pálvölgyi, Krisztián. A tanulási eredmények alkalmazása a tanulási folyamat megtervezésében In: Tanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban: Útmutató az európai kreditrendszer alkalmazásához. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016. ISBN 978-963-436-082-7


2016 [02/20] Simándi, Szilvia. A felsőoktatás pedagógiai-andragógiai módszertani kihívásai In: Tudás, társadalom, felelősség: Felsőoktatás és társadalmi felelősség: tudástranszfer partnerségi akciókban és elkötelezettségben. Pécs: MELLLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért Egyesület, 2016. ISBN 978-963-88878-6-3


2015 [02/20] Lévai, Dóra, Papp -Danka, Adrienn. Interaktív oktatásinformatika. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 2015. ISBN 978-615-5297-74-8


2015 [02/20] Dezső, Renáta Anna. Plurális intelligencia-koncepciók, tanulásközpontú pedagógia megközelítések és az inkluzivitás összefüggései [elektronický dokument] In: Befogadó egyetem: Az akadémiai kiválóság fejlesztése az inklúzió szempontjainak érvényesítésével. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2015. ISBN 978-963-642-906-5. ISBN (online) 978-963-642-905-8


V3_002 Chrappán, Magdolna, Kopp, Erika, Pesti, Csilla. Initial Teacher Education in Hungary: Issues, Policies, Practices [elektronický dokument]. DOI 10.15290/eejtr.2020.04.01.03 In: Eastern European Journal of Transnational Relations. Bialystok: University of Bialystok, Department of Central and Eastern European History, 2020, Roč. 4, č. 1, s. 49-74. ISSN 2544-9214. ISSN (online) 2544-9737. [angličtina]


V3_003 Pesti, Csilla, Győri, János Gordon, Kopp, Erika. Student teachers as future researchers: How do hungarian and austrian initial teacher education systems address the issue of teachers as researchers? [elektronický dokument]. DOI 10.26529/cepsj.518 In: Center for Educational Policy Studies Journal, 2018, Roč. 8, č. 3, s. 35-57 [tlačená forma] [online]. ISSN 1855-9719. ISSN (online) 2232-2647. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [02/20] Arcadinho, Ana, Assunção Folque, Maria, Leal da Costa, Conceição. Inquiry dimension, teaching teachers ́ initial training: a systematic literature review. DOI 10.34019/1984-5499.2020.v22.29173 In: Instrumento: Rev. Est. e Pesq. em Educação. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2020, Roč. 22, č. 1. ISSN 1984-5499


2020 [02/20] Beauchamp, Gary, Pugh, Thayer, Emma. Canfyddiadau Rôl Newydd yr Hyrwyddwyr Ymchwil wrth Ddatblygu Partneriaeth AGA Newydd: Heriau a Chyfleoedd i Ysgolion a Phrifysgolion [elektronický dokument]. DOI 10.16922/wje.22.1.9 In: Wales Journal of Education. Cardiff: University of Wales Press, 2020, Roč. 22, č. 1. ISSN 2059-3708. ISSN (online) 2059-3716


2020 [02/20] ЗНАМЕНСКИЙ, Д.Ю., ОМЕЛЬЧЕНКО, Н.А. ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ: КОНТУРЫ ВОЗМОЖНОЙ КОНЦЕПЦИИ In: Political science (RU). [s.l.]: [s.n.], 2020, č. 1


2020 [02/20] Peralta-Castro, Fernando. Micro-research as a strategy in the teaching practice of teachers of foreign languages in training [elektronický dokument]. DOI 10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.840 In: IE investigación educativa: Revista de Investigación Educativa de la REDIECH. Chihuahua: REDIECH, 2020, Roč. 11, [tlačená forma] [online]. ISSN 2007-4336. ISSN (online) 2448-8550


2019 [02/20] Znamenskiy, Dmitriy. To the question of the methodic of universities’ scientific potential appreciation [elektronický dokument]. DOI 10.26425/2309-3633-2019-3-12-20 In: УПРАВЛЕНИЕ. Moscow: State University of Management, 2019, Roč. 7, č. 3. ISSN 2309-3633. ISSN (online) 2713-1645


2019 [02/20] Nafiah, Nafiah, Bafadal, Ibrahim, Supriyanto, Achmad, Arifin, I. N. Artistic Supervision Model Development for Improved Pedagogic Competence of Primary School Teachers [elektronický dokument]. DOI 10.17051/ilkonline.2019.612140 In: Elementary Education Online. Ankara: Sinan Olkun, 2019, Roč. 18, č. 3, [online]. ISSN (online) 1305-3515


2019 [02/20] Rukavina, Sanja. Preservice mathematics teachers and teacher research In: TOWARDS NEW PERSPECTIVES ON MATHEMATICS EDUCATION. Zagreb: ELEMENT, 2019. ISBN 978-953-197-517-9


V3_004 Kopp, Erika, Pesti, Csilla. Organisational Learning and Resilience in Hungarian Schools During COVID-19 Distance Education - Study of Two Cases [elektronický dokument]. DOI 10.1080/02619768.2022.2154205 In: European journal of teacher education. Bruxelles: Association for teacher education in Europe, 2022, s. 1-20 [tlačená forma] [online]. ISSN 0261-9768. ISSN (online) 1469-5928. [angličtina]


V3_005 Kopp, Erika, Saád, Judit. A pandémia első hulláma a felsőoktatás-kutatások tükrében - Szakirodalmi áttekintés [elektronický dokument]. DOI 10.21549/NTNY.34.2021.3.1 In: Neveléstudomány: oktatás - kutatás - innováció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2021, č. 3, s. 7-22 [online]. ISSN (online) 2063-9546. [maďarčina]


V3_006 Kopp, Erika. A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése és tanulása az oktatási rendszer szintjén [elektronický dokument]. DOI 10.21549/NTNY.28.2020.1.4 In: Neveléstudomány: oktatás - kutatás - innováció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2020, č. 8, s. 62-82 [online]. ISSN (online) 2063-9546. [maďarčina]


V3_007 Kozhabergenova, Aigerim, Pesti, Csilla, Kopp, Erika. From teaching economics as a subject to entrepreneurial competencies in the Post-Soviet countries [elektronický dokument]. DOI 10.35923/JES.2022.1.07 In: Journal of Educational Sciences. Timisoara: West University of Timisoara, 2022, Roč. 23, č. 1, s. 103-112 [tlačená forma] [online]. ISSN 1454-7678. ISSN (online) 2457-8673. [angličtina]


V3_008 Chaw, Ei Phyu, Kozhabergenova, Aigerim, Beyene, Mestawot Tafese, Saed, Amin, Kopp, Erika, Rapos, Nora. The role of practicum in teacher education policy documents in Ethiopia, Myanmar, Kazakhstan, and Iran [elektronický dokument]. DOI 10.35923/JES.2022.2.02 In: Journal of Educational Sciences. Timisoara: West University of Timisoara, 2022, Roč. 23, č. 2, s. 14-26 [tlačená forma] [online]. ISSN 1454-7678. ISSN (online) 2457-8673. [angličtina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 3


O2_001 Erdei, Luca Alexa, Kopp, Erika. A nemzetközi közös mesterképzések és a felsőoktatási intézmények szervezeti tanulási folyamatainak vizsgálata In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség: Absztraktkötet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2022, s. 338-338. ISBN 978-963-626-057-6. [maďarčina]


O2_002 Kálmán, Orsolya, Kopp, Erika. Assessment, Democracy and Creativity In: Reimagining Creative Democracy: ReCreaDe the Book. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto, 2022, s. 104-114. ISBN 978-951-39-9362-7. [angličtina]


O2_003 Kopp, Erika, Kálmán, Orsolya. Democracy in Learning Spaces In: Reimagining Creative Democracy: ReCreaDe the Book. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto, 2022, s. 77-88. ISBN 978-951-39-9362-7. [angličtina]


P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

Počet výstupov: 1


P2_001 Kálmán, Orsolya, Kopp, Erika. A tanulási környezet In: A didaktika kézikönyve: Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2022, s. 143-175 [tlačená forma]. ISBN 978-963-454-842-3. [maďarčina]
Kancelária PF 409.


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem