Hlavné menu UJS

Ponuka práce

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a v zmysle čl. 4 ods. 3 Pracovného poriadku Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca:

riaditeľ Študentských domovov Univerzity J. Selyehočítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

PF UJS_Prílohy_Prehľad plnenia kritérií_uchádzači o funkciu profesora alebo docenta

FEI UJS_Prílohy_Prehľad plnenia kritérií_uchádzači o funkciu profesora alebo docenta

RTF UJS_Prílohy_Prehľad plnenia kritérií_uchádzači o funkciu docenta

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Rektor Univerzity J. Selyeho 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov: čítajte viac

 OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.