Hlavné menu UJS

FAQ

Všeobecné otázky

1. Nepodarilo sa prihlásiť do AIS (problémy s loginom alebo heslom)

Keď dostanete hlášku: Chybné prihlásenie používateľa / A felhasználó hibás bejelentkezése / Wrong user loginNapísali ste nesprávne heslo. Prosím, kontrolujte nastavenia klávesnice (zapnutie/vypnutie CapsLock, QWERTY/QWERTZ, NumLock...)

Keď dostanete hlášku: Neznámy login používateľa / Ismeretlen felhasználónév / Unknow useer loginNesprávne ste zadali login. Keď nie ste si istý Vašim loginom, kontaktujte manažéra AIS.

2. Mám problémy s webovým prehliadačom...

Oficiálne sú podporované nasledujúce prehliadače:
MS Internet Explorer ver. 8.5 (a vyššie)
Mozilla Firefox ver. 4 (a vyššie)
Google Chrome

Na AiS2 portáli (https://ais2.ujs.sk) je k dispozícii  Test prehliadača  (pod „Prihlásiť“), ktorý umožňuje kontrolu nastavení Vášho prehliadača, resp. popisuje postup pre odporúčané nastavenia (povolenie pop-up okien, povolenie Cookies a pod.). Ďalší návod o nastavení prehliadača nájdete v Príručkách a návodoch pod podom Pre všetkých používateľov.

3. Chýba mi položka Zápis, zápisné listy - študent

Študent má prerušené alebo ukončené štúdium, teda štúdium študenta je neplatné – ak to tak nie je, kontaktujte študijné oddelenie fakulty.

4. Chýba mi predmet, ktorý vyučujem (nemôžem administrovať) – vyučujúci

Nie ste zaevidovaný ako vyučujúci daného predmetu. Kontaktujte vedúceho katedry alebo asistentku katedry.

5. Ako môžem vytlačiť zoznam zapísaných predmetov?

Najjednoduchší spôsob je, keď otvoríte aktuálny zápisný list a cez ikonku   „Tlač dokumentov” vyhľadáte položku „Výkaz štúdia na … semester”. Ak nie je časový interval pre tlač výkazu povolený, dostanete o tom hlášku, ale môžete vytlačiť informatívny výkaz.

Zápis a zápis predmetov

1. Aký je rozdiel medzi možnosťami „Zápis predmetov, kredity” a „Elektronický zápis”?

Obe možnosti sú definované hraničným dátumom, časovým intervalom, teda nemožno hocikedy vytvoriť zápisný list, alebo elektronický zápis. Dátumový interval nastavuje fakulta. Všeobecne platí, že „Zápis predmetov” je skôr ako „Elektronický zápis”. Vytvoriť si zápisný list a zapísať si predmety na budúci rok je možné vtedy (cca. máj-jún), keď fakulty zostavia študijné plány na budúci akademický rok (ešte pred koncom letného semestra, skúškového obdobia). Toto ešte nie je elektronický zápis!

„Elektronický zápis” sa koná spravidla počas letných prázdnin (presný dátum určí ŠO), keď je potrebné kontrolovať a potvrdiť údaje, výsledky a vytlačiť dokumenty. Tu je ešte možné kontrolovať a doplniť zapísané predmety. Elektronický zápis nahrádza osobný zápis na študijnom oddelení, teda je povinný a dátumom ohraničený.

2. Prečo neviem vytvoriť zápisný list na budúci akademický rok?

Vytvoriť zápisný list môžete iba v určenom dátumovom intervale. Dostanete hlášku: „Dátum pre zaevidovanie zápisného listu nie je v povolenom časovom intervale.” V ľavom menu „Dátumové intervaly” si môžete pozrieť, kedy je umožnené vytvoriť zápisný list: položka Predzápis.

3. Čo znamená, ak je predmet zobrazený modrou farbou, iný čiernou alebo sivou farbou v zápisnom liste?

Modrou farbou sú zobrazené tie predmety, v prípade ktorých nie ste prihlásený na rozvrh v celom rozsahu.
Čiernou farbou sú zobrazené predmety, na ktoré ste prihlásený aj na rozvrh v celom rozsahu.
Sivou farbou sú zobrazené neplatné predmety, ktoré vyškrtlo študijné oddelenie.

4. Čo znamená, ak je v zozname pridávaných predmetov niektorý z nich zobrazený červenou farbou?

Predmet je neaktuálny, v danom akademickom roku sa nedá zapísať. Ak neaktuálny predmet predsa potrebujete zapísať (nie len chcete), kontaktujte študijné oddelenie fakulty.

5. V budúcom ak. roku budem študentom 1. ročníka na magisterskom stupni. Ako  mám vytvoriť zápisný list?

K aktuálnemu štúdiu NEVYTVÁRAJTE zápisný list. Mgr. štúdium je samostatné štúdium so samostatným prijímacím konaním. Študijné oddelenie Vám vytvorí ďalšie štúdium II. stupňa, ak ste boli úspešní v prijímacom konaní (ak Vám vytvoria aj zápisný list, tam budete mať možnosť zapísať si predmety) 

Skúšky, hodnotenia

1. Prečo sa neviem prihlásiť na termín hodnotenia? (riadny termín, nie opravný)

Môže to mať rôzne príčiny:

a) nachádzate sa mimo intervalu prihlásenia sa na termín hodnotenia. Dátum prihlasovania si môžete pozrieť kliknutím na  „info” ikonku.
b) na dátum hodnotenia je už prihlásený maximálny počet študentov. Detailné informácie o termíne si môžete pozrieť kliknutím na   „info” ikonku.
c) ste prihlásený na iný termín hodnotenia z toho istého predmetu.

2. Neviem sa prihlásiť na opravný termín z predmetu, kde na predošlý termín nemám zaevidované hodnotenie.

Ak ste boli prihlásený na niektorý termín hodnotenia predmetu, neviete sa prihlásiť na druhý termín hodnotenia, kým vyučujúci nezaeviduje k predošlému termínu hodnotenie. Kontaktujte vyučujúceho (resp. hodnotiaceho) predmetu.

3. Neviem sa prihlásiť na opravný termín z predmetu napriek tomu, že predošlé hodnotenie mám zaevidované (FX)

Ak ste boli prihlásený na predošlý termín hodnotenia predmetu, ale vyučujúci zaevidoval hodnotenie buď bez termínu, alebo k inému termínu, systém to vyhodnotí, akoby ste nedostali žiadne hodnotenie k predošlému termínu. Preto nie je možné prihlásiť sa na druhý termín. Kontaktujte vyučujúceho (resp. hodnotiaceho) predmetu.

4. Neviem sa prihlásiť na opravný termín z predmetu, kde predošlé hodnotenie mám lepšie ako FX.

Ak z predmetu máte konečné hodnotenie (A-E) a vy sa chcete prihlásiť na opravný termín, vyučujúci Vám to môže povoliť pri zaevidovaní pôvodného hodnotenia. Kontaktujte vyučujúceho (resp. hodnotiaceho) predmetu.

Upozornenie: Aj v takomto prípade bude posledné hodnotenie započítané do priemeru, aj vtedy, ak je horšie, ako pôvodné hodnotenie.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem