Hlavné menu UJS

Projekt

Projekt 1.2/05

Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva

Informačná stránka projektu

http://projektyujs.ujs.sk/
 

BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA VYBAVENIA UNIVERZITY J. SELYEHO V KOMÁRNE

A SELYE JÁNOS EGYETEM INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KIÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem