Hlavné menu UJS

Vedecké podujatia 2019

Univerzita J. Selyeho

Názov podujatia: 24th Central European Number Theory Conference
Organizátor: Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Ostrava
Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno
Institute of Computer Science, Czech Academy of Sciences, Prague
Mathematical institute of Slovak Academy of Sciences, Bratislava  Department of Mathematics and Informatics, J. Selye University, Komárno
Pro Selye Univerzitas, Komárno
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 1.-6.09.2019
Miesto podujatia: UJS Komárno
Kontakt: email: ntc(at)osu.cz
Web: http://ntc.osu.cz/cent2019
   
Názov podujatia: XI. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho-2019
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 10-11.09.2019
Termín prihlasovania: 30.06.2019
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Adrienn Hernády, E-mail: hernadya(at)ujs.sk, Telefon:  +421 35 32 60 659
Web: www.ujs.sk, selyetudkonf.ujs.sk
   
Názov podujatia: 1918/1920-2019: Neue Staatsgrenzen und die Folgen für gewachsene Kulturlandschaften im Donau-Karpatenraum. Eine Bilanz nach 100 Jahre
Organizátor: Interreg (München) - UJS (Komárno) - Výskumné centrum európskej etnológie (Komárno)
Forma podujatia: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia
Termín konania: 25.-26.09.2019
Miesto podujatia: UJS Komárno
Odborný gestor podujatia: dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD.
Kontakt: liszkaj(at)ujs.sk

Ekonomická Fakulty

Názov podujatia: VI. Súťaž v príprave podnikateľských plánov
Organizátor: EF UJS a Študentská samospráva EF UJS
Forma podujatia: súťaž pre študentov stredných škôl 
Termín konania: 11.-14. marca 2019
Termín prihlasovania: 20.01.2019
Miesto podujatia: Komárno
Odborný gestor podujatia: PhDr. Imrich Antalík, PhD., Katedra ekonomiky
Kontakt: verseny.gtk(at)ujs.sk
Web: http://utv.ujs.sk
   
Názov podujatia: Project Life Management: ako študent, ako odborník, ako podnikateľ, life coaching, manažment stresu 
Organizátor: KM EF UJS
Forma podujatia: workshop, study tour - PLM projekt
Termín konania: 9. apríl 2019
Miesto podujatia: Konferenčná budova UJS
Odborný gestor podujatia: prof. Dr József Poór, DSc.
Kontakt: poorj(at)ujs.sk
Web: ef.ujs.sk
   
Názov podujatia: Gabriella Soós: Marketing vína
Organizátor: Enikő Korcsmáros, HÖK
Forma podujatia: interaktívna prednáška
Termín konania: KEN 2019 - 8-12.apríl 2019
Miesto podujatia: Konferenčná budova UJS
Odborný gestor podujatia: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
Kontakt: korcsmarose(at)ujs.sk
Web: http://ef.ujs.sk
   
Názov podujatia: Konferencia v oblasti geopolitiky
Organizátor: EF UJS
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: 13-15.06.2019.
Miesto podujatia: Konferenčná budova UJS
Odborný gestor podujatia: PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Web: http://ef.ujs.sk
   
   
Názov podujatia: Medzinárodná Vedecká Konferencia UJS - sekcie
Organizátor: EF UJS
Forma podujatia: Konferencia
Sekcie: 1. Investície na kapitálovom trhu, 2. Systémy na podporu rozhodovania a informatika, 3. Daňové a odvodové systémy, 4. Munkaerőpiac és humánerőforrás menedzsment szekció 5. Desať rokov eura na Slovensku 
Termín konania: 11-12. september 2019. 
Termín prihlasovania: 30. jún 2019
Miesto podujatia: Konferenčná budova UJS
Odborný gestor podujatia: Katedry EF UJS
Web: http://ef.ujs.sk
   
Názov podujatia: Zasadnutie predsedníctva Zväzu odborníkov v oblasti personálneho manažmentu
Organizátor: EF UJS
Forma podujatia: odborná debata
Termín konania: 11. alebo 12. september 2019
Miesto podujatia: Konferenčná budova UJS
Odborný gestor podujatia: prof. Dr. József Poór, DSc. - doc. Ing. Péter Karácsony, PhD.
Kontakt: poorj(at)ujs.sk, karacsonyp(at)ujs.sk
Web: http://ef.ujs.sk
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky 2019
Organizátor: Katedry EF UJS
Forma podujatia: prednášky, prezentácie - presný program neskoršie
Termín konania: 4-10. november 2019
Miesto podujatia: Budova EF UJS a Konferenčné centrum UJS
Web: http://ef.ujs.sk

Pedagogická Fakulta

Názov podujatia: Environmentálna a zdravotná výchova
Organizátor: Katedra biológie PF UJS, RFKMF Ukraina
Forma podujatia: medzinárodné vedecké sympózium
Termín konania: január - február 2019
Termín prihlasovania: 05.01.2019
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta UJS
Kontakt: PaedDr. Melinda Nagy, PhD.  nagym(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Výskum, vývoj a použitie pomocných prípravkov s fytostimulačnými účinkami na rastliny
Organizátor: Katedra biológie, Biofitos s.r.o.
Forma podujatia: workshop
Termín konania: prvá polovica februára 2019
Miesto podujatia: GTK : G-110
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Interaktívne laboratórne cvičenie 
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: informálne vyučovanie chémie
Termín konania: podľa záujmu ZŠ a SŠ
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Vargová Andrea, PhD.
Kontakt: vargovaa(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Obhajoba KEGA projektu
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: obhajoba
Termín konania: 10.1.2019
Miesto podujatia: Konferenčné centrum UJS, Hradná 2
Odborný gestor podujatia: Mgr. Szarka Katarína, PhD.
Kontakt: szarkak(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Odborný seminár nanochémie
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: seminár
Termín konania: január-február 2019
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Prof. Mészáros Róbert , DSc.
Kontakt: meszarosr(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Neformálne bádatelsky orientované vzdelávanie chémie
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: interaktívne vzdelávanie
Termín konania: V rámci podujatia KEN
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Vargová Andrea, PhD., Kondás Zsófia (študentka štud.programu chémia v kombinácii)
Kontakt: vargovaa(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Medzinárodný seminár študentov doktorandského štúdia odboru Didaktika chémie 2019         
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: konferencia
Miesto podujatia: Konferenčné centrum UJS, Hradná 2
Odborný gestor podujatia: Dr.habil. PaedDr. Juhász György, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt: juhaszg(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Hevessy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 2019
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: súťaž pre žiakov ZŠ
Termín konania: 16.04.2019.
Termín prihlasovania: 22.02.2019.
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Vargová Andrea, PhD., Ing. Hugyivár Magdolna, Dibó Gábor, PhD.
Kontakt: vargovaa(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Deň didaktiky chémie
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: odborný seminár
Termín konania: 04.07.2019
Termín prihlasovania: 25.05.2019
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Szarka Katarína, PhD., Mgr. Vargová Andrea, PhD.
Kontakt: szarkak(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: nov.2019
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Ing. Hugyivár Magdolna, Mgr. Szarka Katalin, PhD.
Kontakt: hugyivarovam(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Mýty a povery v súvislosti s maďarským jazykom – prednáška s profesorom Madaras László alebo Simoncsics Péter spojená s diskusiou
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry, PF UJS
Forma podujatia: vedecká prednáška 
Termín konania: marec 2019
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: simonsz(at)ujs.sk 
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: IX. Medzinárodné vedecké sympózium výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry, PF UJS
Forma podujatia: medzinárodné vedecké sympózium
Termín konania: Apríl 2019 alebo november 2019
Termín prihlasovania: 31.03.2019 alebo 30.06.2019
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: lorinczj(at)ujs.sk; simonsz(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Komorner Germanistentag 2019
Organizátor: Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: 05.11.2019
Sekcie: lingvistika, literárna veda, metodika
Termín prihlasovania: 31.03.2019
Miesto podujatia: PF UJS, miestnosť B111
Kontakt: meszarosa(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
   
Názov podujatia: Movement & Health in Scientific Context
Organizátor: Katedra telesnej výchovy a športu
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Termín konania: 06-08.09.2019
Sekcie: Šport pre všetkých, Interdisciplinárne vzťahy v kontexte športu, Šport a zdravie 
Termín prihlasovania: 05.07.2019
Miesto podujatia: Konferenčné a Športové centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. és Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: dobayb(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk 
   
Názov podujatia: Pohybom ku zdraviu
Organizátor: Katedra telesnej výchovy a športu
Forma podujatia: cvičenie pre detí materské školy
Termín konania: október 2019
Termín prihlasovania: október 2019
Miesto podujatia: Športové centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: dobayb(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Gaál Sándorné: Rozvíjanie loptových zručností v predprimárnom vzdelávaní
Organizátor: Katedra telesnej výchovy a športu
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: november  2019
Termín prihlasovania: október 2019
Miesto podujatia: Konferenčné centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: dobayb(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Sportový deň
Organizátor: Katedra telesnej výchovy a športu
Forma podujatia: cvičenie
Termín konania: november 2019
Termín prihlasovania: november 2019
Miesto podujatia: Športové centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: dobayb(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Cold War Conference
Organizátor: Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 15.11.2019
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta UJS
Kontakt: vajdab(at)ujs.sk
Web: http://pf.ujs.sk/sk

Fakulta Reformovanej Teológie

Názov podujatia: Stredné štátne a cirkevné školy, sirotinci a výchovy učiteľov v dobe 1869-1949
Organizátor: Babes Bolyai University Faculty of reformed theology; Univerzita J. Selyeho Reformovaná teológická fakulta; Kodolányi János Egyetem; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola; Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete; a MTA Veszprémi Területi Bizottságának Magyarságkutató és Neveléstörténeti Bizottsága; Százak Tanácsa
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 20.03.2019
Sekcie: Dejiny školstva, cirkevné dejiny, národnostná politika, sociálne opatrovateľstvo, didaktika, kultúra, školstvo
Termín prihlasovania: 28.02.2019
Miesto podujatia: Komárno, UJS RTF
Odborný gestor podujatia: Mgr. Lévai Attila, PhD.; Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc 
Kontakt: levaia(at)ujs.sk, mianemeth22(at)gmail.com
   
Názov podujatia: Pedagógia v cirkevnom zbore
Organizátor: UJS RTF
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 09.04.2019 
Termín prihlasovania: 20.03.2019
Miesto podujatia: Komárno, UJS RTF
Odborný gestor podujatia: ThDr. Szénási Lilla, PhD.
Kontakt: szenasil(at)ujs.sk
   
Názov podujatia: Systematická teológia
Organizátor: UJS RTF Katedra systematickej a praktickej teológie
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 10.05.2019
Termín prihlasovania: 15.04.2019
Miesto podujatia: Komárno, UJS RTF
Odborný gestor podujatia: prof. ThDr. Kocsev Miklós, PhD. vedúci katerdy
Kontakt: kocsevm(at)ujs.sk
   
Názov podujatia: Konferencia doktorandov PhD.
Organizátor: UJS RTF
Forma podujatia: konferencia
Termín prihlasovania: 31.05.2019
Miesto podujatia: Komárno, UJS RTF
Odborný gestor podujatia: Ing. Kis Jolán PhD.
Kontakt: kisj(at)ujs.sk
   
Názov podujatia: Workshop: ugaritský jazyk a kultúra
Organizátor: UJS RTF
Forma podujatia: workshop v rámci projektu KEGA
Termín konania: 10.10.2019
Termín prihlasovania: 30.06.2019
Miesto podujatia: Komárno, UJS RTF
Odborný gestor podujatia: prof. ThDr. Karasszon István, PhD., Mgr. Lévai Attila, PhD.
Kontakt: levaia(at)ujs.sk
   
Názov podujatia: Josephus Flavius - medzinárodná vedecká konferencia
Organizátor: UJS RTF, EHE - Budapest, ELTE-Budapest, KRE - Budapest, DRHE - Debrecen
Forma podujatia: medzinárodna vedecká konferencia
Termín konania: 07.11.2019
Termín prihlasovania: 30.06.2019
Miesto podujatia: Komárno, UJS RTF
Odborný gestor podujatia: dr. Habil. Viktor Kókai-Nagy, PhD., Mgr. Lévai Attila, PhD.
Kontakt: levaia(at)ujs.sk

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.