Hlavné menu UJS

Vedecké podujatia 2020

Univerzita J. Selyeho

Názov podujatia: XIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho_2021
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 8.-9. septembra 2021
Termín prihlasovania: 30. júna 2021
Miesto podujatia:  
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Bc. Adrienn Hernády, e-mail: , telefon:  +421 35 32 60 659
Web: http://selyetudkonf.sk/sk
   
Názov podujatia: ŠVOČ - Študentská vedecká odborná konferencia/Univerzitné kolo
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta, Študentská samospráva Univerzity J. Selyeho
Forma podujatia: študentská vedecká konferencia
Termín konania: 21. apríla 2021
Termín prihlasovania: 17. apríla 2021
Miesto podujatia:  
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web: http://tdk.ujs.sk
   
Názov podujatia:  
Organizátor:  
Forma podujatia:  
Termín konania:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia:  
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia:  
Organizátor:  
Forma podujatia:  
Termín konania:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia:  
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  

Ekonomická Fakulty

Názov podujatia: Rodinné podnikanie v praxi
Organizátor: FEI UJS
Forma podujatia: odborná diskusia s podnikateľom
Termín konania: febr.21
Sekcie:  
Termín prihlasovania: do 15.01.2021
Miesto podujatia: FEI UJS
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Gamifikácia a vzdelávanie manažérov
Organizátor: Dr.habil Ing. Renáta Machová, PhD.; PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Forma podujatia: predstavenie vedeckej monografie 
Termín konania: 2021.03.02
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Konf.centrum UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: Mónika Fodor: Trendy, tendencie v marktingovej komunikácií: výzvy, riešenia v čase prevzatia moci spotrebiteľmi
Organizátor: PhDr.Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: apríl 2020 - KEN 2021
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Konf.centrum UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: János Varga: Európsky parlament a čo je za tým
Organizátor: PhDr.Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Forma podujatia: interaktívna prednáška
Termín konania: apríl 2020 - KEN 2021
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Konf.centrum UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: cca. English and German Business Communication Day
Organizátor: Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie FEI
Forma podujatia: prednáška, interaktíny workshop
Termín konania: zimnný semester 2021/2022 - pol dňa
Sekcie: 2 - sekcia v anglickom jazyku a sekcia v nemeckom jazyku
Termín prihlasovania: n/a
Miesto podujatia: Budova FEI UJS
Odborný gestor podujatia: To ešte nie je stanovené.
Kontakt:
Web: n/a

Pedagogická Fakulta

Názov podujatia:  Literatúra a veda
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry
Výskumná skupina populárnej kultúry MA
Forma podujatia: sympózium
Termín konania: 2021. február
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD., Péter H. Nagy, PhD.
Kontakt:
Web:  
Poznámka:  
   
Názov podujatia:  Predstavenie knihy
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry
Výskumná skupina populárnej kultúry MA
Forma podujatia: predstavenie knihy
Termín konania: 2021, apríl
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD., Péter H. Nagy, PhD.
Kontakt:
Web:  
Poznámka:  
   
Názov podujatia:  predstavenie knihy
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry
Výskumná skupina populárnej kultúry MA
Forma podujatia: predstavenie knihy
Termín konania: 2021. okóber
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD., Péter H. Nagy, PhD.
Kontakt:
Web:  
Poznámka:  
   
Názov podujatia:  XIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2021 Jazykovedná a literárnovedná sekcia
Organizátor: Univerzita J. Selyeho - organizačný výbor konferencie
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: cca. 13.-14. september 2021
Sekcie: Pracovný názov: Kultúra – Identita 
Termín prihlasovania: 30. 06. 2021
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Konárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia:  rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt:
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.selyeuni.sk
Poznámka: podujatie na úrovni Univerzity J. Selyeho
   
Názov podujatia:  XI. Medzinárodné vedecké sympózium výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Organizátor: Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta, Výskumná skupina Variológia pri Katedre maď. jaz. a lit.
Forma podujatia: medzinárodné vedecké sympózium
Termín konania: cca. 8.-12.11.2021
Sekcie: nebudú
Termín prihlasovania: 30.6.21
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho PF, Bratislavská 3322, 945 01 Konárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: dekan PF Univerzity J. Selyeho
Kontakt: ; ;
Web: www.ujs.sk
Poznámka:  
   
Názov podujatia:  Pracovné stretnutie výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Organizátor: Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta, Výskumná skupina Variológia pri Katedre maď. jaz. a lit.
Forma podujatia: krst zborníka vedeckej konferencie 
Termín konania: cca. 2021. 05.
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: dekan PF Univerzity J. Selyeho
Kontakt:  ,
Web: www.ujs.sk
Poznámka:  
   
Názov podujatia:  Precízne poľnohospodárstvo v Maďarsku
Organizátor: Katedra biológie
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: týždeň vedy a techniky
Sekcie: Biologia a poľnohospodárstvo
Termín prihlasovania: -
Miesto podujatia: UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt: Iveta Szencziová,
Web:  
Poznámka: prednášajúci - Lajos Mihály
   
Názov podujatia:  Interaktívne laboratórne cvičenie 
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: informálne vyučovanie chémie
Termín konania: podľa záujmu ZŠ a SŠ
Sekcie:  
Termín prihlasovania: -
Miesto podujatia: FEI UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Vargová Andrea, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
Poznámka:  
   
  XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 2021
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: súťaž pre žiakov ZŠ
Termín konania: apríl 2021
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  28. 02. 2021
Miesto podujatia: FEI UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Vargová Andrea, PhD., Ing. Hugyivárová Magdolna, Dibó Gábor, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia:  Deň didaktiky chémie
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: odborný seminár
Termín konania: júl 2021
Sekcie:  
Termín prihlasovania: 31. 05. 2021
Miesto podujatia: FEI UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Szarka Katarína, PhD., Mgr. Vargová Andrea, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia:  Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Katedra chémie
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: november 2021
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: FEI UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Ing. Hugyivárová Magdolna, Mgr. Szarka Katarína, PhD., Mgr. Vargová Andrea, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
   
Názov podujatia:  Kultúra - Umenie - Vzdelávanie. Interkultúrne  dedičstvo 
Organizátor: Katedra pedagogiky PF UJS
Forma podujatia: Prezentácia, hudobno-literárny program
Termín konania: November 2021 - Týždeň vedy a techniky
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Podunajské múzeum v Komárne
Odborný gestor podujatia: doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Kontakt:
Web:  
Poznámka:  
   
Názov podujatia:  Sympózium k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry na prvom stupni ZŠ s VJM- aktuálne problémy, úlohy, riešenia
Organizátor: Katedra pedagogiky PF UJS
Forma podujatia: sympózium
Termín konania: máj.21
Sekcie:  
Termín prihlasovania: apríl
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Bratislavská cesta 3322, Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Kontakt:
Web:  
Poznámka:  
   
Názov podujatia:  Workshop II. Improving Creativity and Creative Thinking in the English a s Foreign Language Classroom – Rozvoj kreativity a kreatívneho myslenia vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk - A kreativitás és kreatív gondolkodás fejlesztése az angol mint idegennyelv tanításában
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry
Forma podujatia: Workshop pre učiteľov anglického jazyka na základných a stredných školách
Termín konania: jún 2021
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta UJS
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
Kontakt:
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf/
Poznámka: Podujatie sa uskutoční v rámci projektu KEGA 006UJS-4/2019 – Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách
   
Názov podujatia:  Workshop III. Improving Creativity – Rozvoj kreativity - Kreativitás fejlesztése
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry
Forma podujatia: Workshop pre učiteľov anglického jazyka na základných a stredných školách
Termín konania: október 2021
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta UJS
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
Kontakt:
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf/
Poznámka: Podujatie sa uskutoční v rámci projektu KEGA 006UJS-4/2019 – Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách
   
Názov podujatia:  International Symposium
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry
Forma podujatia: sympózium
Termín konania: november 2021 (Týždeň vedy a výskumu)
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta UJS
Odborný gestor podujatia: upresníme
Kontakt:  
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf/
Poznámka:  

Fakulta Reformovanej Teológie

Názov podujatia: Trianon 100+1
Organizátor: RTF UJS, Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanítóképző Kara, Szegedi Egyetem
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: október 2021
Sekcie: Iskolatörténeti, Egyháztörténeti, Kisebbségpolitikai
Termín prihlasovania: 30. júna 2021
Miesto podujatia: RTF UJS, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Attila Lévai, PhD.; Dr. Péter Zakar, Dr. Olga Lukács 
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Kollégium doktorov
Organizátor: RTF UJS, Komárno
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 2021. augusztus 23-25.
Termín prihlasovania: 2021. június 30.
Miesto podujatia: RTF UJS, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Attila Lévai, PhD. Prof. Dr. Gusztáv Bölcskei
Kontakt:
Web: dc.reformatus.hu
   
Názov podujatia: Konferencia PhD. študentov
Organizátor: RTF UJS, Komárno
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: jún 2021
Termín prihlasovania: 31. máj 2021
Miesto podujatia: RTF UJS, Komárno
Odborný gestor podujatia: Ing. Jolán Kis, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Az ugariti nyelv, kultúra és vallás
Organizátor: RTF UJS, Komárno
Forma podujatia: konferencia v rámci projektu KEGA
Termín konania: koniec februára 2021
Termín prihlasovania: 31. január 2021
Miesto podujatia: RTF UJS, Komárno
Odborný gestor podujatia: prof. ThDr. István Karasszon, PhD., Mgr. Attila Lévai, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Josephus Flavius - konferencia
Organizátor: RTF UJS, Komárno, EHE - Budapest, ELTE-Budapest, KRE - Budapest, DRHE - Debrecen
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: november 2021
Termín prihlasovania: 30. september 2021
Miesto podujatia: Budapest, ELTE
Odborný gestor podujatia: Dr.habil. Viktor Kókai-Nagy, PhD., Mgr. Attila Lévai, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Revival, Spiritual Awakening and Social Reform in Central and Eastern Europe
Organizátor: Prof. Dr. Ábrahám Kovács 
Forma podujatia: medzinárodná konferencia v anglickom jazyku
Termín konania: 18-19. november 2021
Termín prihlasovania: 1. júl 2021
Miesto podujatia: Komárom, SJE RTK
Odborný gestor podujatia: Prof. Dr. Ábrahám Kovács
Kontakt:
Web: www.ujs.sk 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.