Hlavné menu UJS

Vedecké podujatia 2016

Univerzita J. Selyeho

Názov podujatia: VIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania"
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 16.-17.09.2016
Termín prihlasovania: 30.06.2016
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2 945 01 Komárno, Slovenská republika                                                                                     
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. János Tóth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: PaedDr. György Juhász, PhD., Tel.č: +421 35 3260 659, Adrienn Hernády,  Tel.č.: +421 35 3260 659, E-mail:
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Forma podujatia: študentské vedecké podujatie
Termín konania: november 2016
Termín prihlasovania: 30.07.2016
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno, Slovenská republika                                                                                  
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. János Tóth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho, Dr. Tamás Weiszburg, podpredseda OTDT 
Kontakt: Mgr. Gergely Bugár,
Web: www.ujs.sk , http://www.ftdk.sk
   
Názov podujatia: XII. Komárňanské univerzitné dni (KEN)
Organizátor: Univerzita J. Selyeho - Študentská samospráva Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika     
Forma podujatia: séria podujatí a kultúrne podujatia
Termín konania: 04.-08.04.2016
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho: Konferenčné centrum, Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta, Študentský domov Danubius, Študentský domov Sirály, Katedra telesnej výchovy a športu, Športová hala, Komárno, Slovenská republika                                                                               
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. János Tóth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Mgr. Dávid Szabó, predseda ŠS Univerzity J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, Slovenská republika, Tel.č.: +421 915 438 443                                                 
Web: www.ujs.sk , www.egyeteminapok.sk, www.facebook.com/sjehok

Ekonomická Fakulty

Názov podujatia: VIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" Ekonomická sekcia a IKT  sekcia 
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, Komárno, Slovenská republika
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 16.-17.09.2016
Sekcie: Výzvy súčasnosti ako šanca pre budúce úspechy – ekonomické vedy v 21. storočí                                                                                                         Moderné informačno-komunikačné technológie a ich úloha vo vzdelávaní  
Termín prihlasovania: 30.06.2016
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Konárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. János Tóth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: PhDr. Erika SERES HUSZÁRIK,                                          RNDr. Zuzana ÁRKI, PhD.,
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.selyeuni.sk

Pedagogická Fakulta

Názov podujatia: VIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" Pedagogické sekcie     
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Komárno, Slovenská republika    
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia    
Termín konania: 16.-17.09.2016    
Sekcie: Tradície a perspektívy maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry                                                                                                  Kanonizácia – dekanonizácia – rekanonizácia                                              Inovatívny prístup v pedagogike                                                                           Metodika výchovy a vzdelávania    
Termín prihlasovania: 30.06.2016    
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Konárno, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. János Tóth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho    
Kontakt: Sándor János TÓTH, PhD.,                                                       Szabolcs SIMON, PhD.,                                                               PaedDr. Terézia STRÉDL, PhD.,, PaedDr. Melinda NAGY, PhD.,                                                                                                      Mgr. Yvette ORSOVICS, PhD.,    
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.selyeuni.sk    
       
Názov podujatia: Slovensko a jeho literárne regióny     
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Slovenská republika    
Forma podujatia: konferencia    
Termín konania: máj-jún 2016    
Termín prihlasovania: :apríl 2016    
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno alebo Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Slovenská republika    
Kontakt: doc. Dr. Ivan HALÁSZ, PhD.,    
Web: www.ujs.sk    
       
Názov podujatia: Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom 1946     
Organizátor: Historický ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, Univerzita J. Selyeho, Katedra Histórie, Komárno, Slovenská republika
Slovensko-maďarská Komisia historikov, Bratislava, Slovenská republika
   
Forma podujatia: vedecké sympózium    
Termín konania: 26.02.2016    
Termín prihlasovania: 31.01.2016    
Miesto podujatia: HÚ SVC MAV, Uri u. 53., Budapešť, Maďarsko    
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. László Szarka, CSc.    
Kontakt:      
Web: www.ujs.sk    
       
Názov podujatia: Összebeszélünk - Kongres o mládeži
Odkázaní na seba
   
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Komárno, Slovenská republika    
Forma podujatia: kongres    
Termín konania: 26-27.08.2016    
Termín prihlasovania: 31.01.2016    
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia:      
Kontakt: Dr. habil. Ádám István Nagy, PhD.
   
Web: www.ujs.sk    
       
Názov podujatia: Odbornosť učebníc, didaktické otázky     
Organizátor: Variologická výskumná skupina, Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Komárno, Slovenská republika    
Forma podujatia: medzinárodné odborné sypmózium    
Termín konania: 22.04.2016    
Termín prihlasovania: 20.03.2016    
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Komárno, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia:      
Kontakt: doc. Dr. Julianna Lőrincz , PhD.,    
Web: www.ujs.sk    
       
Názov podujatia: Kortárs Hangon - literárny grant    
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Komárno, Slovenská republika    
Forma podujatia: slávnostné odovzdávanie cien    
Termín konania: 06.-08.04.2016    
Termín prihlasovania: 09.02.2016    
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.    
Kontakt: Mgr. Szilvia Hanusz,       
Web: www.ujs.sk    
       
Názov podujatia: Medzinárodná doktorandská konferencia Univerzity J. Selyeho - Pedagogická sekcia    
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Komárno, Slovenská republika    
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia    
Termín konania: 09.04.2016    
Termín prihlasovania: 31.12.2015    
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia:      
Kontakt: Mgr. Gergely Bugár,    
Web: www.ujs.sk    
       
Názov podujatia: Výstava „Krajina“    
Organizátor: PaedDr. Melinda Nagy, PhD.    
Forma podujatia: kiállítás    
Termín konania: 2016. november    
Termín prihlasovania:      
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.    
Kontakt: PaedDr. Melinda Nagy, PhD.,    
Web: www.ujs.sk    
       
Názov podujatia: Etika v edukácii    
Organizátor: PaedDr. Strédl Terézia, PhD, PaedDr. Nagy Melinda, PhD.    
Forma podujatia: medzinárodné vedecké sympózium    
Termín konania: 2016. november    
Termín prihlasovania:      
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.    
Kontakt: ,    
Web: www.ujs.sk    
       
Názov podujatia: Trendy a výsledky v biologických vedách a edukácii biológie    
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra biológie, Komárno, Slovenská republika    
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia    
Termín konania: 18.04.2016    
Termín prihlasovania:      
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika    
Odborný gestor podujatia:      
Kontakt: PaedDr. Melinda Nagy, PhD.,    
Web: www.ujs.sk    

Fakulta Reformovanej Teológie

Názov podujatia: VIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" Teologická  sekcia 
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta, Komárno, Slovenská republika
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 16.-17.09.2016
Sekcie: Peregrinácia a migrácia v náboženstvách a dejinách cirkví
Termín prihlasovania: 30.06.2016
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. János Tóth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: ThDr. Alfréd SOMOGYI, PhD.,
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.selyeuni.sk
   
Názov podujatia: Medzinárodná doktorandská konferencia Univerzity J. Selyeho - Teologická sekcia
Organizátor: Doktorandi Pedagogickej fakulty a Refomovanej pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 09.04.2016
Termín prihlasovania: 31.12.2015
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt: Mgr. Bugár Gergely,
Web: www.ujs.sk
   
Názov podujatia: The Tenth Conference of Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands – „Roads to Reconciliation between Groups in Conflict” 
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta, Komárno, Slovensko, Comenius Committee - Netherland
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 20-24.04.2016
Termín prihlasovania: 31.01.2016
Miesto podujatia: Komárno
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. János Tóth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.
Web: http://www.refo500.nl/en/news/view/1458/call-for-papers-roads-to-reconciliation-between-groups-in-conflict.html
   
Názov podujatia: Úloha náboženstva v súčasnej spoločnosti
Organizátor: Univerzita J. Selyeho Reformovaná teologická fakulta, Komárno, Slovenská republika, Teologický inštitút J. Calvína, Budapešť, Maďarsko
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 12.05.2016
Termín prihlasovania: 15.04.2016
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Mgr. Attila Lévai, PhD., dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Mgr. Attila Lévai, PhD.
Web: www.ujs.sk
   
   
Názov podujatia: Spoločenské otázky - teologické reflexie
Organizátor: hlavný organizátor: Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta, Komárno, Slovenská republika,                                                          spoluorganizátor: Teologický inštitút J. Calvína, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Prešovská univerzita, Gréckokatolícka fakulta, Prešov, SRTA
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 24-25.11.2016
Termín prihlasovania: 31.10.2016
Miesto podujatia: Košice
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. János Tóth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho, László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Kontakt: Mgr. Attila Lévai, PhD.
Web: www.ujs.sk

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.