Hlavné menu UJS

Mobilitné programy

Študenti našej univerzity sa môžu zúčastniť na rôznych mobilitných programoch:

Erasmus+

Erasmus+ mobilita študenta za účelom štúdia je absolvovanie časti štúdia v zahraničí s finančnou podporou z Európskej únie. Na mobilitu Erasmus+ sa môže prihlásiť každý študent zapísaný v niektorom študijnom programe UJS a ktorý ukončil prvý ročník prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Každý študent môže absolvovať Erasmus+ mobilitu na každom stupni svojho štúdia, pričom dĺžka pobytu na všetkých stupňoch štúdia spolu nemôže presiahnuť 12 mesiacov.

Partnerské univerzity UJS sú v nasledujúcich krajinách: Poľsko, Rumunsko, Dánsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Turecko, Holandsko

CEEPUS

Slovo CEEPUS vzniklo vytvorením ako akronym “Central European Exchange Program for University Studies”, čo sa prekladá do slovenčiny ako „Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné  štúdia”

CEEPUS vytvára uzavretý rámec spolupráce medzi univerzitami, v rámci ktorého môžu jednotlivé zúčastnené inštitúcie z členských krajín vytvoriť svoje siete (network).

Mobilitné granty Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska

Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska pravidelne zverejňuje mobilitné grantové výzvy, na ktorých sa môže zúčastniť väčšina študentov UJS.

Naša univerzita prispieva k úspechu svojich študentov aj tým, že v maximálnej možnej miere uznáva kredity získané počas zahraničných štúdií.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem