Týždeň vedy a techniky na UJS

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR Národným centrom...

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2019/20 LS na Erasmus+ mobility

VÝZVA na podávanie  prihlášok na akademický rok  2019/2020-letný semester na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE Termín na podávanie prihlášok: do 31. októbra, 2019  

Dôsledky nových štátnych hraníc (1918/1920) v Karpatskej kotline

Oddelenie  Medzinárodného inštitútu národnostných práv a regionalizmu (INTEREG) v Mníchove v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne, Výskumným centrom európskej etnológie Fórum inštitútu pre výskum menšín v...

JUBILEJNÉ SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA

Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa konalo jubilejné slávnostné otvorenie akademického roka 2019/20  na UJS. Rektor UJS György Juhász...

XI. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho 2019

Tradične usporiadaná konferencia sa konala tento rok v desiatich sekciách s účasťou viac ako stodvadsiatich záujemcov pod záštitou rektora univerzity v dňoch 10-11. septembra 2019. Tohtoročné podujatie...

24. Stredoeurópska konferencia z teórie čísel

01-06. septembra 2019 sa konala v Konferenčnom centre našej inštitúcie 24. Stredoeurópska konferencia z teórie čísiel (Central European Number Theory Conference). Na renomovanú medzinárodnú vedeckú...

Rytiersky kríž Rádu Maďarska prorektorovi Jánosovi Tóthovi

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska udelil prezident Maďarska emeritnému rektorovi, prvému prorektorovi a prorektorovi pre rozvoj UJS, Jánosovi Tóthovi Rytiersky kríž Rádu Maďarska. Slávnostný akt...

Promócie na UJS

Obdobie začiatku leta už tradične patrí na UJS promóciám absolventov. Ako prví prevzali diplom o úspešnom ukončení štúdia študenti študijného programu Misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť na...

Záverečné podujatie programu Erasmus na Univerzite J. Selyeho

Univerzita J. Selyeho, ktorá tento rok oslavuje 15. výročie svojho založenia, okrem svojich štandardných vzdelávacích a vedeckovýskumných povinností kladie veľký dôraz aj na vytváranie a rozvíjanie medzinárodných vzťahov. Dňa...

Slávnostné odovzdanie série monografií

Dňa 14. mája 2019 sa v Univerzitnej knižnici Univerzity J. Selyeho uskutočnilo slávnostné odovzdanie série monografií s názvom Župy a mestá Uhorska, autorom ktorej je...

Attila Simon zvolený za vonkajšieho člena Maďarskej akadémie vied

7. mája 2019 na Valnom zhromaždení Maďarskej akadémie vied bol Dr. habil. Attila Simon, PhD. zvolený za vonkajšieho člena Maďarskej akadémie vied. Vedúcemu Katedry histórie...

PREDĹŽENIE TERMÍNU MOŽNOSTI PODANIA PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY (ŠTÚDIUM, VÝUČBA)-NOVÝ TERMÍN: 20. MÁJA 2019.

VÝZVA na podávanie  prihlášok na akademický rok  2019/2020 na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a vysokoškolských zamestnancov za účelom VÝUČBY Predĺžený termín na podávanie prihlášok: do 20. mája, 2019

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Makovecz

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o možnosti podania prihlášok na študentskú mobilitu v rámci programu Makovecz v akademickom roku 2019/2020 ZS Podmienky: 1)   študent musí...

Úspechy študentov Univerzity J. Selyeho na XXXIV. Celoštátnom kole ŠVOČ

V apríli tohto roku sa naši študenti, ktorí sa kvalifikovali cez regionálne kolá,  sa na pozvanie Celoštátnej študentskej vedeckej rady v Maďarsku (OTDT) zúčastnili na  XXXIV...

XV. Komárňanské univerzitné dni (KUD)

Na slávnostnom otvorení podujatia sa pozvaným hosťom a študentom UJS prihovoril rektor univerzity, György Juhász a predseda študentskej samosprávy, Barnabás Szabó. Po otvorení nasledovala plenárna prednáška predsedu Csemadoku...

Univerzitné kolo ŠVOČ

   V rámci Komárňanských univerzitných dní sa dňa 10. apríla už po päťnástykrát mohli študenti UJS zapojiť do univerzitného kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ)...

OTVORENÍM VÝSTAVY SA ZAČALI KOMÁRŇANSKÉ UNIVERZITNÉ DNI

Dňa 8. apríla sa začal v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho rad programov XV.  ročníka Komárňanských univerzitných dní. Podujatie otvoril György Juhász, rektor UJS a...

V Berehove vystupoval spevácky zbor našej univerzity Cantus Iuventus

Na Vysokej škole Ferenca Rákocziho II. v Zakarpatskej oblasti v Berehove sa dňa 16. marca 2019 za účasti ôsmich zborov konalo X. Medzinárodné stretnutie zborov...

PODPORTE UNIVERZITU J. SELYEHO 2% Z DANE

Vážení spolupracovníci, priaznivci a sympatizanti Univerzity J. Selyeho, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2 %, resp. 3 % z...

Deň otvorených dverí na Univerzite J.Selyeho - 14. február 2019

Viac než osemsto záujemcov navštívilo tento rok Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho, kde sa  návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom podujatia sa záujemcom prihovoril rektor...

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2019/20 na Erasmus+ mobility

VÝZVA   na podávanie  prihlášok na akademický rok  2019/20 na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE a vysokoškolských zamestnancov za účelom VÝUČBY a ŠKOLENIA. Termín na podávanie prihlášok: do 8. marca, 2019

Pamätný deň H. Selyeho

Pri príležitosti blížiaceho sa výročia narodenia Hansa Selyeho usporiadala UJS dňa 24. januára 2019 pamätný deň. Prednášateľov a účastníkov podujatia privítal prorektor UJS, József Liszka. Do série prednášok sa...

Ples UJS 2019

Zamestnanci UJS nepremeškali ani v tomto fašiangovom období príležitosť na radovánky a zábavu. V priestoroch jedálne nášho konferenčného centra sa 18. januára za účasti viac...

Univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti

Študentská vedecká odborná činnosť UNIVERZITNÉ KOLO Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2018/2019 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Konferencia sa koná pod záštitou rektora UJS. Miesto konania Univerzita J. Selyeho...

Literárna cena Lajosa Turczela pre prorektora Józsefa Liszku

Za významnú vedeckú činnosť v oblasti etnografie a literatúry bol prorektor našej univerzity, József Liszka ocenený prestížnym ocenením „Cenou Lajosa Turczela“, ktoré udelila Spoločnosť maďarských spisovateľov na...

Prednáška Pála Csákyho

Dňa 23. novembra 2018 sa v aule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho uskutočnila prednáška poslanca Európskeho parlamentu Pála Csákyho s názvom Výzvy  Európskej únie. Prednáška...

XIII. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku a v…

V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho uskutočnilo XIII. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre študentov maďarskej...

Slávnostné odovzdanie diplomov programu Excelentného štipendia

Dňa 19. novembra 2018 sa v aule Konferenčného centra UJS uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov programu Excelentného štipendia Pallas Athéné. Účastníkmi podujatia okrem vedenia a študentov našej univerzity boli...

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2017

            Vláda Slovenskej republiky dňa 6. novembra 2018 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2017, predloženú MŠVVaŠ...

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Makovecz

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o možnosti podania prihlášok na študentskú mobilitu v rámci programu Makovecz v akademickom roku 2018/2019, letný semester Podmienky: 1)   študent musí...

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita - štúdium v...

15. výročie prijatia zákona o zriadení Univerzity J. Selyeho

Pred 15. rokmi, 23. októbra 2003 sa Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 465/2003 Z. z. (o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku na UJS

Dňa 10. októbra zavítal na Univerzitu J. Selyeho vzácny hosť, prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska. V rámci svojej návštevy pred početným obecenstvom uskutočnil prednášku a viedol dialóg...

Európa a my

V preplnenej sále, za účasti viac ako 350 študentov univerzít a stredoškolákov sa konal 8. októbra 2018 na našej univerzite občiansky dialóg s názvom Európa a my, organizovaný...

Vymenovanie Jánosa Tótha za profesora

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval predchádzajúceho rektora našej alma mater, súčasného 1. prorektora a prorektora pre rozvoj, Jánosa Tótha, za vysokoškolského profesora v odbore matematika...

Slávnostné otvorenie 15. akademického roka na UJS

Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa konalo otvorenie akademického roka 2018/19 na UJS. György Juhász vo svojom slávnostnom prejave...

X. Medzinárodná konferencia UJS

sa konala v dňoch 11.-12. septembra pod záštitou rektora univerzity. Konferenčné zborníky jednotlivých sekcií sú voľne dostupné.  

Dôstojnícky kríž Rádu Maďarska rektorovi UJS

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska udelil dňa 20. augusta prezident Maďarska, János Áder rektorovi Univerzity J. Selyeho, Györgyovi Juhászovi Dôstojnícky kríž Rádu Maďarska. Slávnostný akt...

Promócie na UJS

Obdobie skorého leta na UJS už tradične patrí slávnostnej udalosti promócií. Ako prví mohli prevziať diplom o úspešnom ukončení štúdia študenti študijných programov Reformovaná teológia...

Konferencia CEEPUS na Univerzite J.Selyeho

V dňoch 25.-30. júna sa na UJS uskutoční medzinárodné vedecké sympózium a letná škola, organizátorom ktorej je naša univerzita. Miestom konania významného podujatia organizovaného v rámci...

Dobré výsledky medzinárodnej mobility na UJS

Ku koncu roka 2017 mala Univezita J. Selyeho podpísaných 92 medziinštitucionálnych dohôd v rámci programu Erasmus+ s  54 zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami.  Z 92 zmlúv je najviac uzavretých s inštitúciami...

Konferencia a výstava o záchrancovi matiek na Univerzite J. Selyeho

Na pôde našej univerzity sa stretli maďarskí lekári a zdravotníci z Karpatskej kotliny dňa 9. júna 2018, aby si pripomenuli 200. výročie narodenia záchrancu matiek...

Konferencia o stratégii rozvoja slovenského vysokého školstva

V utorok 29. mája 2018 sa konala konferencia „Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“, ktorú organizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“) na...

Fórum národných rektorských konferencií v Budapešti

Rektor UJS Dr. habil. PaedDr. György Juhász PhD. sa v dňoch 16. – 18. mája 2018 zúčastnil na podujatiach organizovaných Maďarskou rektorskou konferenciou v Budapešti...

Záverečné podujatie projektu programu Erasmus+ na Univerzite J. Selyeho (22. mája 2018)

22. mája 2018 v Zlatnej na Ostrove, v Penzióne Zlatá ryba, sa uskutočnilo výjazdové rokovanie rozšíreného zasadnutia Kolégia rektora Univerzity J. Selyeho, ktoré bolo spojené so...

Prestížne etnografické ocenenie „Pamätná medaila Istvána Györffyho“ pre prorektora Józsefa Liszku

Za dlhoročný etnografický výskum Maďarov žijúcich na Slovensku a aplikovanie výsledkov výskumu do európskeho kontextu udelila dňa 9. mája Maďarská etnografická asociácia p. prorektorovi UJS Józsefovi...

14. Komárňanské univerzitné dni

Organizátori pripravili pestrý a bohatý program. Komárňanské univerzitné dni (KUD) sa každoročne konajú na Univerzite J.Selyeho. Súčasťou KUD boli hudobné, športové a spoločenské podujatia. {gallery}ken2018:90:90::{/gallery}

Vyhlásenie

Vedenie Univerzity J. Selyeho v mene jej akademickej obce vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodičom a pozostalým Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Akékoľvek násilie spáchané...

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku

Slovenská rektorská konferencia vyslovila hlboké znepokojenie a zdesenie nad tragickou smrťou dvoch mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a vyjadrila sústrasť rodinám a blízkym...

Minority SafePack – milión podpisov na podprou rozmanitosti v Európe

Akademický senát Univerzity J. Selyeho svojím uznesením vyslovuje podporu celoeurópskej občianskej iniciatíve Minority SafePack – milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe. Cieľom tejto iniciatívy...

Deň otvorených dverí 2018

Viac než 600 záujemcov navštívilo tento rok Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho, kde sa  návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom podujatia sa návštevníkom prihovoril...

Pamätný deň Hansa Selyeho

Pri príležitosti 111. výročia narodenia Hansa Selyeho usporiadala Univerzita J. Selyeho (ďalej “UJS”) dňa 26. januára 2018 pamätný deň. Prednášateľov a účastníkov podujatia privítal rektor UJS, György Juhász. Do...

Ples UJS 2018

Zamestnanci UJS nepremeškali ani v tomto fašiangovom období príležitosť na radovánky a zábavu. V priestoroch jedálne nášho konferenčného centra sa 19. januára za účasti viac...

25 rokov Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky...

Úspechy študentov UJS na XII. kole ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK)

V dňoch 1.-2. decembra 2017 sa na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo XII. kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti pre...

Týždeň vedy a techniky na UJS

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj nášho užšieho regionu. Univerzita J. Selyeho má silný vedecký potenciál...

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2016

Vláda Slovenskej republiky dňa 4. októbra 2017 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2016, predloženú MŠVVaŠ SR. Súčasťou správy je aj Výkaz...

Slávnostné otvorenie 14. akademického roka na UJS

Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa konalo otvorenie akademického roka 2017/18 na UJS. Výnimočnú atmosféru podujatia umocnil i slávnostný...

Správa z Medzinárodnej vedeckej konferencie 2017 Univerzity J. Selyeho

Medzinárodná vedecká konferencia našej univerzity, ktorá sa každoročne koná na začiatku akademického roka, sa tento rok uskutočnila  v dňoch 12.-13. septembra 2017 s podnázvom „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť...

Promócie na našej univerzite

Návštevníci, ktorí na UJS zavítali v mesiacoch jún a júl, mohli stretnúť spokojných mladých ľudí a ich príbuzných oblečených do sviatočných šiat, s rozžiareným a...

Metodický deň pre učiteľov chémie na UJS

Dňa 4. júla 2017 Katedra chémie UJS po prvýkrát organizovala metodický deň chémie, zameraný na odborné vzdelávanie učiteľov chémie nášho regiónu. Podujatie krátkym príhovorom otvorili rektor...

Letná škola o strese (26.-30. 6. 2017)

V roku 2017 si pripomíname 110. výročie narodenia Hansa Selyeho, „otca stresu“, ktorý vyrástol a zmaturoval na benediktínskom Gymnáziu v Komárne, a považoval Komárno za...

Záverečné podujatie projektu programu Erasmus+

23.-24. mája 2017 v Zlatnej na Ostrove, v Penzióne Zlatá ryba, sa uskutočnilo výjazdové rokovanie rozšíreného zasadnutia Kolégia rektora Univerzity J. Selyeho, ktoré bolo spojené so...

Úspešné ukončenie komplexnej akreditácie Univerzity J. Selyeho

S radosťou informujeme odbornú a širokú verejnosť, že Akreditačná komisia, poradný orgán Vlády SR (ďalej AK SR) na svojom zasadnutí konanom v dňoch 5.-6. apríla 2017 sa zaoberala...

Návšteva pedagógov zemepisu z Holandska na našej univerzite

Dňa 26. apríla 2017 pod vedením profesora Dr. Lea Paula navštívila Univerzitu J. Selyeho skupina pedagógov zemepisu z Utrechtu. Kolegovia, ktorí práve absolvujú  stredoeurópsku exkurziu...

Nový výberový predmet – „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti

V letnom semestri akademického roka 2016/17 UJS rozšírila ponuku výberových predmetov typu C o nový predmet s názvom „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti“. Predmet nadväzuje na podujatia organizované...

Beseda s Bélom Bugárom a Tiborom Bastrnákom

16. marca navštívil našu univerzitu podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár  a poslanec Národnej rady SR Tibor Bastrnák. Na stretnutí s vedením univerzity boli prerokované doterajšie výsledky, zámer rozvoja...

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho na UJS

Dňa 26. januára 2017 na počesť 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho bola otvorená výstava v konferenčnom centre UJS s názvom János Selye: Vznik a základy stresu.  Hlavným cieľom...

Prezident vymenoval nového rektora UJS

V zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy SR dňa 24. januára 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska...

Ples UJS 2017

Vo výbornej nálade, za účasti takmer 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 20. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú zamestnanci...

Prof. Dr. Kálmán Győry, DSc. - prvý „doctor honoris causa“ UJS

Aula UJS sa dňa 9. novembra 2016 stala dejiskom významného slávnostného akademického podujatia, ktoré viedol prorektor PaedDr. György Juhász, PhD. V rámci podujatia Týždeň vedy...

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

V slávnostnej sále konferenčného centra Univerzity J. Selyeho sa dňa 16. septembra 2016 konala akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia 13. akademického roka, roka 2016/17...

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

V mesiacoch jún a júl sa Univerzita J. Selyeho opäť stala dejiskom radostných a slávnostných udalostí ─ práve v tomto období sa konali promócie. Vďaka...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a pred 60 rokmi...

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Dňa 23. februára navštívil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák našu univerzitu. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie so študentmi a vedením...

Deň otvorených dverí na UJS

Univerzita J. Selyeho aj tento rok usporiadala jednotný Deň otvorených dverí, všetky tri fakulty sa spoločne predstavili pre záujemcov. Podujatie konané dňa 16. 2. 2016...

Ples UJS 2016

Vo výbornej nálade, za účasti viac ako 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 22. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú...

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015 V období 2013-2015 UJS realizovala tri projekty s podporou EÚ zamerané na rozvoj univerzity: 1. Projekt: Názov projektu: Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2014

Vláda Slovenskej republiky dňa 23. septembra 2015 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2014. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na úvod svojho prejavu rektor univerzity, doc. RNDr. János...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav Ferencz, manažér Volejbalového klubu...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.